Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling

Kredsgeneralforsamling

 

 DAGSORDEN

Kredsgeneralforsamlingen
tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00
på Idrætshøjskolen

  

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. a) Turneringsudvalgets beretning
  b) Dommerudvalgets beretning
  c) Uddannelsesudvalgets beretning
  d) Børne- og Ungeudvalgets beretning
  e) Eliteudvalgets beretning

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Valg af:
  a) Kasserer Preben Dall - Modtager genvalg
  b) Turneringsudvalgsformand Rasmus Østergaard - Modtager ikke genvalg
  c) Uddannelsesudvalgsformand Tue Fisker - Modtager genvalg
  e) Eliteudvalgsformand Allan Schmidt - Modtager genvalg
  f) Børne- Ungeudvalgsformand - Vakant                          

  

 1. Valg af kredsens repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde 
 2. Valg af 1 revisor – Carsten Mortensen og 1 suppleant – Per Enevoldsen (for en 2-årig periode)
 3. Eventuelt

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening 2 stemmer, der dog kan afgives af én repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret.

Alle afgørelser træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
Stemmesedler udleveres ved indgangen.

Vælg forbund

Luk