Aktiviteter
Del

Håndboldkaravane i JHF kreds 6

​Håndboldkaravane - få flere børne spillere i din forening. Karavanen ruller primært ud i august til november hvert år.

Målgruppe

Målgruppen for karavanen er børn på 1. og 2. klassetrin på de skoler, der er beliggende i jeres nærområde. På ensporede skoler kan 0. og 3. klassetrin komme på tale.

På karavanen kan børnene prøve kræfter med præcisionskast på lærred med Niklas Landin, skyde på fartmåler, gennemføre motorikbane, trylle med bolden og selvfølgelig skal der også spilles totalhåndbold.

Karavanen har ”personale” med rundt på touren. JHF kreds 6 aflønner en instruktør, som vil være med på besøgene, og have planlagt alle aktiviteterne på dagen. Alle materialer der skal bruges, er ligeledes med i karavanebilen.

Foreningens ansvar

 • Foreningen aftaler (dato/tid) med skolen om besøg af håndboldkaravanen.
 • Foreningen skal være klar til at modtage nye medlemmer. Have trænere, træningstider etc. på plads i for U8 årgangen.
 • En kontaktperson til projektstyring (koordinering med DHF konsulent og skole)
 • 1 instruktør pr. 10 elever - gerne flere, som kan hjælpe ca. fire timer i tidsrummet 7.30 – 12.00 (meget gerne U8 trænere for at skabe linket mellem karavane og forening)
 • Modtage PR materialer og udfylde materialer med træningstider etc. samt uddele PR materialet

Skolens ansvar

 • Skolen stiller min. to undervisere/hjælpere til rådighed pr. modul. De skal varetage de sociale opgaver i forbindelse med børnenes deltagelse (motiverings- ansvarlig for at børnene er klar til tiden, løser praktiske opgaver i forhold til børnene).
 • Stiller faciliteter til rådighed (håndboldhal eller udendørsareal).

Formålet med besøget er

 • promovere håndboldsporten samt at inspirere børnene til at starte på en sund fritidsaktivitet
 • inspirere lærere til undervisning i håndbold
 • give børnene en rigtig god oplevelse med leg, spil og bevægelse.

Eksempel på et besøg

kl. 07.30     Ankomst skole og opstilling af materialer
kl. 08.00-9.30 Undervisning 1. klasse
kl. 9.30-10.00   Pause
kl. 10.00-11.30   Undervisning 2. klasser
kl. 11.30   Pakning af trailer

 

Ovenstående program er vejledende. Tidspunkter kan besluttes i samarbejde mellem skole(r) og forening. Dog anbefaler vi, at karavanen placeret før skolens frokostpause.

Ansøgning

 • 1. klasse
 • 2. klasse
 • evt. 0. klasse
 • evt. 3. klasse
Tak for ansøgningen om besøg af håndboldkaravanen. I uge 15 kan du forvente svar om håndboldkaravanen kommer forbi og hvilken dato.
Udviklingskonsulent
Claus Rosenbom-Jessen 2126 2891

Vælg forbund

Luk