Efterskole
Del

Tilmelding til dommeruddannelse for efterskoler

Pakke A
• Basale og tekniske spilleregler samt tid i hallen
• Ungdomsregler og kortbaneregler
• Velegnet til at opdele i 2 x 3 timers undervisning.

 

Pakke B
• Bestrafning og specialregler
• Kropssprog og dets betydning samt 2-dommersystem
• Velegnet til at opdele i 2 x 3 timers undevisning.

Pakke C
• Ledelse og psykologi
• Konflikthåndtering samt person og adfærdsprofiler
• Undervisningen tager 6 timer.

Herunder bedes du notere navn samt kontaktoplysninger på efterskolens kontaktperson
Herunder bedes du angive, hvilken/hvilke uddannelsespakke(r), I ønsker på jeres efterskole.
  • Pakke A - Basale og tekniske spilleregler samt tid i hallen + ungdomsregler og kortbaneregler
  • Pakke B - Bestrafning og spilleregler + kropssprog og dets betydning samt todommersystem
  • Pakke C - Ledelse og psykologi + konflikthåndtering samt person- og adfærdsprofiler
Her har du mulighed for at skrive ting, vi skal være særligt opmærksomme på, hvis du er i tvivl om noget eller du har en kommentar til indholdet.
Kære efterskole,

Vi har nu modtaget din tilmelding til dommeruddannelse og du vil høre nærmere fra os vedrørende koordinering omkring den faktiske afholdelse af uddannelsen snarest muligt.

Med venlig hilsen,
Udviklingsafdelingen i Dansk Håndbold Forbund.

Kontakt

Kristian Buhl
Kristian Buhl 61339043

Vælg forbund

Luk