Nye spilformer
Del

Baner

Baner

I Danmark spiller vi håndbold på tre forskellige banestørrelser: minibane, kortbane og 40x20. På denne side får du et overblik over de forskellige banestørrelser samt hvilke spilformer og årgange, der benytter hvilken bane. 

Du kan også blive klogere på, hvad ændringerne i børne- og ungdomshåndbold fra sæsonen 2019/2020 har af betydning for banestørrelserne. Ændringerne betyder nemlig, at flere børn i fremtiden skal spille på kortbane. Desuden spilles det nye motionshåndboldspil Five-a-side Håndbold for både unge og voksne også på kortbane. Det stiller krav til, at der bliver etableret flere kortbaner i de danske haller. 

Har din forening ikke en kortbane?
Læs mere om etablering, ansøgning om tilskud, leverandørtilbud med mere i boksen til højre.

 

 

40x20

Den mest kendte bane er den store håndboldbane, der er 40 meter lang og 20 meter bred, og som flere end 1500 idrætshaller i Danmark er bygget op omkring.

Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at der ved nyt halbyggeri fortsat etableres idrætshaller med 40x20-baner.

Der spilles på 40x20-bane fra U11 og opefter. Fra sæson 2021/2022 vil det være fra U13 og opefter, da U11 går over til at spille på DHF Kortbane.

Minibane

En minibane går på tværs af halvgulvet og måler 20 meter i længden, mens bredden kan variere fra 12 til 13,5 meter. Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at minibanen har en bredde på 13 meter, da det giver mulighed for tre minibaner på halgulvet med en halv meters mellemrum mellem banerne.

Tre minibaner giver den største fleksibilitet i forhold til at kombinere forskellige træningshold og have flest mulige aktive udøvere på gulvet ad gangen.

U6, U7 og U8 spiller totalhåndbold på minibane, men minibanen kan også benyttes af motionshåndboldtilbud som fx Håndboldfitness.

Kortbane

En kortbane måler 20 meter i bredden, mens den er mellem 25,5 og 26 meter i længden. Den kortere længde mindsker transportzonen mellem målfelterne.

Kortbane bruges af både børn, unge og voksne, og for de yngste børn kan kortbanen være en god og glidende overgang fra minibanen til spil på den store bane.

Fra sommeren 2019 begyndte U9 at spille på kortbane, mens U11 begynder at spille kortbane fra sæson 2021/2022. Læs her om U10 pigers oplevelse af at spille på Kortbane. Kortbane benyttes også til motionshåndboldtilbud som Five-a-side Håndbold.

 


Vælg forbund

Luk