Den gode opstart
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Den gode opstart

KOM GODT I GANG MED UDENDØRS TRÆNING

På denne side finder du håndboldens fælles retningslinjer for udendørs træning samt gode råd, der skal sikre en god opstart for foreninger, trænere, spillere og forældre. 

Vi anbefaler, at du begynder med at læse retningslinjerne, som Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold er gået sammen om at lave for udendørs træning. Disse skal overholdes, hvis man som forening ønsker at starte op med udendørs håndboldtræning.

Vi vil løbende her på siden komme med anbefalinger og inspiration til træningsøvelser, der skal sikre en sjov start på håndbolden igen - uden smitte og skader. 

Hvordan sikrer jeg mig en god opstart?

Retningslinjer for udendørstræning gældende fra den 15. maj 2020

Dansk Håndbold Forbund og DGI har i fællesskab sammensat nogle retningslinjer for, hvordan man som træner og spiller skal forholde sig, når man mødes for at træne sammen. Disse retningslinjer er lavet for at mindske smitterisikoen og sikre bedst mulige betingelser. 

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne for håndbolden forudsætter, at man følger sundhedsmyndighederne og politiets anvisninger generelt. De væsentligste er, at der fortsat maximalt må samles 10 personer til træningen (inklusive træner/instruktør/forældre), og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med COVID-19.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen. Adfærden i den kommende tid er også afgørende for, hvornår indendørs håndbold kan starte op.

Følgende retningslinjer gælder pr. 15. maj: 

 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane.
 • Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold anbefaler, at minimumsstørrelsen på en bane er 20x13 meter – svarende til en totalhåndboldbane. Denne anbefaling er endnu ikke endeligt afklaret med myndighederne, og det er derfor en god ide at gå i dialog med det lokale politi, hvis man vil være helt sikker på, at man må forsamles på arealet. Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold er i dialog med DIF om retningslinjer for andre størrelser af baner.
 • Arealet skal være tydeligt markeret enten med streger, kegler, toppe, snor eller kridt, og der skal være minimum to meters afstand mellem flere arealer.
 • Udgangspunktet for fysisk træning er stadig, at der skal holdes to meter afstand i træningsrelaterede aktiviteter, fordi håndbold er en sport med bevægelse og fysisk anstrengelse. Sporadisk kropskontakt er blevet tilladt, men vi anbefaler, at man holder øvelser, aktiviteter, spil etc. med gentagen krops- og ansigt-til-ansigt-kontakt på et minimum.
 • Der må, med henvisning til ovenstående, laves spilrelateret træning i begrænset omfang, hvor der spilles på et eller to mål, så længe deltagerne er indenfor samme træningsgruppe af 10 personer, der træner sammen.
 • Der må under ingen omstændigheder arrangeres kampe på tværs af træningsgrupper og hold. Ligesom der ikke må arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.
 • Spillere og trænere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen. Et træningspas skal foregå i samme gruppe og med samme træner(e) i hele træningen. Træneren må gerne fortsætte med en ny gruppe efterfølgende, hvis der er lagt en passende pause på 5-10 minutter mellem træningerne, så der undgås kødannelse ved træningsarealet. 
 • Deltagerne til træningen skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen, ligesom de skal forlade træningen uden af blande sig med de øvrige grupper.
 • Der må bruges fælles bolde i træningen. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træningsession samt så hyppigt som muligt under træningen.
 • Vi anbefaler, at man ikke benytter harpiks til udendørs træning. Ønsker man alligevel at bruge harpiks, anbefaler vi, at hver spiller medbringer egen harpiks.
Gode råd til foreningens bestyrelse
 • Husk, at det er foreningens ansvar, at alle myndighedernes regler følges af alle jeres medlemmer.
 • Udarbejd en plan over, hvilke faciliteter der kan bruges af hvem og hvornår, og informer alle foreningens trænere, så der ikke opstår misforståelser. Vær desuden opmærksom på eventuelle restriktioner fra kommunen i forhold til brug af faciliteter.
 • Hæng sundhedsstyrelsens plakat om udendørs træning op ved alle foreningens faciliteter.
  Find plakaten her.
 • Hold øje med, om der kommer nye råd fra sundhedsmyndighederne. Udpeg eventuelt en corona-ansvarlig i foreningen, som skal stå til rådighed for spørgsmål og overvåge, at alle følger anbefalingerne.
 • Sørg for, at en udvælgelse af hold og spillere, der får træningstider, kommer alle til gode. Det er vigtigt, at fordelingen af træningstider ikke alene bliver på baggrund af niveau og kompetencer. Alle hold og alle spillere skal have mulighed for at komme til udendørs træning.
Gode råd til træneren
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Det er dit ansvar, at træningen foregår inden for rammerne udstukket af sundhedsmyndighederne.
 • Husk fællesskabet og bevar relationen til spillerne ved at inkludere alle i træningen.
 • Tag en snak over telefonen med hver enkelt spiller inden træningsopstart for at afklare, hvordan spilleren forholder sig til at skulle starte op, og om spilleren selv er eller kender nogen i risikogruppen.
 • Gør opmærksom på, at al planlagt træning er frivillig og fremhæv, at det er helt i orden ikke at komme, hvis man føler sig utryg.
 • Husk, at træningen skal foregå uden alt for meget fysisk kontakt. Planlæg din træning, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt
 • Vær det gode eksempel og sørg for, at retningslinjerne overholdes før, under og efter træningen.
 • Bed spillerne placere tasker og andet udstyr med minimum to meter imellem.
 • Det er længe siden, dine spillere har trænet, så start roligt op og find eventuelt inspiration til øvelser her.
 • Vær opmærksom på, at alle på holdet kommer til træning. Det er vigtigt, at en udvælgelse af spillere ikke alene bliver på baggrund kompetencer.


  Syv gode træneråd til udendørs træning

1. Informer spillere og forældre om, hvor, hvornår og hvordan I mødes til udendørstræning. 
- Medbring egen drikkeflaske
- Medbring håndsprit
- Husk varmt tøj, hvis det er en kold dag

2. Fortæl spillerne hvor de skal stå, hvor de finder håndsprit, hvor de skal stille taskerne etc. I håndboldhallen ved spillerne, hvor de forskellige ting er - det gør de ikke til en udendørs træning 

3. Sørg for at forskellige grupper af spillere ikke overskrider retningslinjerne. Ha' gerne overtrækstrøjer med, så grupperne kan have hver deres farve 

4. Du skal gå forrest som træner. 
- Stå så du (og ikke spillerne) har solen i øjnene
- Undgå at tale i modvind
- Undgå at tale for meget - instruer og lad ellers spillerne komme i gang med træningen

5. Ha' en genkendelig struktur på træningen
- Vi mødes og gør klar
- Vi opvarmer
- Vi træner fysisk/teknisk 
- Vi udfordrer hinanden
- Vi afrunder træningen

6. Lad ikke træningen blive for lang - blot fordi vi ikke har set hinanden længe. Træningspas på 45 minutter er også okay 

7. Dyrk fællesskabet og legen - det skal være sjovt og rart at mødes (også selvom det er udenfor). 

Gode råd til spilleren
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din familie, om der er familiemedlemmer i risikogruppen.
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner.
 • Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør.
 • Kom omklædt og bad hjemme efter træning.
 • Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning.
 • Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine holdkammeraters.
 • Medbring håndklæde til at tørre sved af med.
 • Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring selv håndsprit.
Gode råd til forælderen
 • Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende dit barn afsted til træning. Tal med dit barn om det.
 • Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt dig ind i retningslinjerne og forklar dem til dit barn.
 • Sørg for at dit barn er klar til træning, det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold, håndklæde til at tørre sved af med og håndsprit.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træning.
 • Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, når træningen er færdig. Hvis du bliver, så husk at holde afstand til andre spillere, trænere og forældre.
 • Husk at anerkende de frivillige med et smil, et nik eller et TAK.
Baner og gruppestørrelser (følger fodbolden) (opdateret 13. maj)

Rigspolitiet har udstukket følgende retningslinjer for træningsgrupper og spillere pr. bane:

Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end 10 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end to meters afstand.

 • 11-mands bane =10 personer (spillere og trænere) 105x68 m
 • 8-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 68x52,5 m
 • 5-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 40x30 m

Banerne skal være tydeligt afmærket. Det kan enten gøres med kridt/maling eller ved hjælp af kegler med minebånd i mellem. Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvor banearealet er, og derfor anbefales det ikke at bruge almindelige kegler eller toppe. Alle baner skal have minimum to meters afstand mellem hinanden. Husk, at der ikke må opholde sig forældre eller spillere mellem banerne. 

Vælger klubben at bruge almindelige kegler eller toppe, skal de sikre sig, at det accepteres som værende en tilstrækkelig afmærkning hos det lokale politi. Dette punkt er nyt i forhold til tidligere, hvor retningslinjen har været, at banen skulle optegnes med kridt/maling.

Vælg forbund

Luk