Retningslinjer for indendørs- og udendørshåndbold
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Retningslinjer for indendørs- og udendørshåndbold

På denne side finder du håndboldens fælles retningslinjer for indendørs og udendørs håndboldtræning samt gode råd, der skal sikre en god opstart for foreninger, trænere, spillere og forældre.

Siden er senest opdateret den 8. juli 2020 med de nye retningslinjer for indendørs håndbold.

Vi anbefaler, at du begynder med at læse retningslinjerne, som Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold er gået sammen om at lave. Disse skal overholdes, hvis man som forening ønsker at starte op med indendørs håndboldtræning eller fortsætte med træning udendørs.

I boksen her til højre finder du også anbefalinger og inspiration til træningsøvelser, der skal sikre en god og sjov start på håndbolden igen - uden smitte og skader. 

Retningslinjer for indendørs og udendørs håndboldtræning gældende fra den 8. juli 2020
 • Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
 • Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.
 • Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der må bruges fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juli 100 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupper ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum. Det er op til de lokale facilitetsudbydere af afgøre, om omklædning skal være muligt.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
Retningslinjer vedrørende stævner og turnering

Opdateret den 9. juli 2020:

 • Der kan afvikles stævner, hvis forsamlingsforbuddet og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. Turneringen kan ligeledes optages.
 • Der må gerne være siddende publikummer. Der må dog maksimalt være 500 personer i alt til den enkelte idrætsbegivenhed. Dette er inklusive deltagere, dommere og frivillige. 
 • Der må maksimalt være samlet 100 antal personer i forhold til forsamlingsforbuddet (200 personer fra den. 8 august). Der er dog særlige regler angående tilskuere/publikum som beskrevet ovenfor. Det vil for mange også betyde at man skal dele stævnet op i mindre stævner for at imødekomme denne retningslinje. Man kan dog godt være samlet flere grupper pr. idrætsfacilitet, men disse må ikke blandes, og der skal derfor være meget stramme opstregninger. 
 • Der må i alt samles 500 mennesker til ovenstående - dette er altså inklusive spillere, trænere, ledere og andre frivillige.
 • Opbygningen af træning og progression i forhold til træningskampe, turneringskampe og stævner bør se ud som listet i nedenstående skema for de forskellige aldersgrupper.

 • Det er et fælles ansvar at sørge for spillernes ve og vel. Dette kan f.eks. gøres ved at tage ekstra spillere med ved stævnedeltagelse, hvor der spilles flere end de anbefalede antal kampe, ligesom det kan gøres ved at indlægge længere pauser, færre kampe m.m.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Beachhandball er generelt et godt spil som opstartsspil - vær også opmærksom på mest mulig udskiftning specielt i beachaktiviteter i opstarten. Overordnet er der samme retningslinjer for beachaktiviteter, dog er beachkampe af kortere varighed, hvilket betyder at antallet af anbefalede antal kampe kan øges i forhold til det anbefalede antal.

Ovenstående retningslinjerne gælder, til man har trænet i 6-8 uger.

Baner og gruppestørrelser
 • Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end 100 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. 

  Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

  Banerne skal være tydeligt afmærket. Det kan enten gøres med kridt/maling eller ved hjælp af kegler med minebånd i mellem. Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvor banearealet er, og derfor anbefales det ikke at bruge almindelige kegler eller toppe. Alle baner skal have minimum to meters afstand mellem hinanden. Husk, at der ikke må opholde sig forældre eller spillere mellem banerne. 

  Vælger klubben at bruge almindelige kegler eller toppe, skal de sikre sig, at det accepteres som værende en tilstrækkelig afmærkning hos det lokale politi. Dette punkt er nyt i forhold til tidligere, hvor retningslinjen har været, at banen skulle optegnes med kridt/maling.

Gode råd til foreningens bestyrelse
 • Husk, at det er foreningens ansvar, at alle myndighedernes regler følges af alle jeres medlemmer.
 • Udarbejd en plan over, hvilke faciliteter der kan bruges af hvem og hvornår, og informer alle foreningens trænere, så der ikke opstår misforståelser. Vær desuden opmærksom på eventuelle restriktioner fra kommunen i forhold til brug af faciliteter.
 • Hæng sundhedsstyrelsens plakat om udendørs træning op ved alle foreningens faciliteter.
  Find plakaten her.
 • Hold øje med, om der kommer nye råd fra sundhedsmyndighederne. Udpeg eventuelt en corona-ansvarlig i foreningen, som skal stå til rådighed for spørgsmål og overvåge, at alle følger anbefalingerne.
 • Sørg for, at en udvælgelse af hold og spillere, der får træningstider, kommer alle til gode. Det er vigtigt, at fordelingen af træningstider ikke alene bliver på baggrund af niveau og kompetencer. Alle hold og alle spillere skal have mulighed for at komme til træning.
 • I skal, som forening, sikre at det gældende forsamlingsforbud respekteres (pr. 8. juli 100 personer). Det skal ske i dialog og samarbejde med jeres frivillige, trænere, medlemmer o.l. Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet foreskriver til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupper ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
Gode råd til træneren
 • Vær det gode eksempel og sørg for, at retningslinjerne overholdes før, under og efter træningen.
 • Det er længe siden, dine spillere har trænet, så start roligt op og find eventuelt inspiration til øvelser her.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
 • Hvis du laver øvelser uden kropskontakt anbefaler vi, at dine spillere placeres med to meters afstand til hinanden.
 • Dine spillere må gerne bruge fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter din træning samt så hyppigt som muligt under træningen.
 • Dine spillere må gerne tage harpiks af den samme bøtte, men det forudsætter, at dine spillere sørger for god håndhygiejne (hyppig afspritning og håndvask).
 • Hvis du inddeler dine spillere i træningsgrupper, så må spillerne ikke flettes, og spillerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Vær opmærksom på, at alle på holdet kommer til træning. Det er vigtigt, at en udvælgelse af spillere ikke alene bliver på baggrund kompetencer.
 • Bed spillerne placere tasker og andet udstyr med minimum to meter imellem.
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Det er dit ansvar, at træningen foregår inden for rammerne udstukket af sundhedsmyndighederne.
 • Husk fællesskabet og bevar relationen til spillerne ved at inkludere alle i træningen.
 • Tag en snak over telefonen med hver enkelt spiller inden træningsopstart for at afklare, hvordan spilleren forholder sig til at skulle starte op, og om spilleren selv er eller kender nogen i risikogruppen.
 • Gør opmærksom på, at al planlagt træning er frivillig og fremhæv, at det er helt i orden ikke at komme, hvis man føler sig utryg.
 • Husk, at træningen skal foregå uden alt for meget fysisk kontakt. Planlæg din træning, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt

Syv gode trænerråd til udendørs træning

 1. Informer spillere og forældre om, hvor, hvornår og hvordan I mødes til udendørstræning. 
  - Medbring egen drikkeflaske
  - Medbring håndsprit
  - Husk varmt tøj, hvis det er en kold dag
 2. Fortæl spillerne hvor de skal stå, hvor de finder håndsprit, hvor de skal stille taskerne etc. I håndboldhallen ved spillerne, hvor de forskellige ting er - det gør de ikke til en udendørs træning 
 3. Sørg for at forskellige grupper af spillere ikke overskrider retningslinjerne. Ha' gerne overtrækstrøjer med, så grupperne kan have hver deres farve 
 4. Du skal gå forrest som træner. 
  - Stå så du (og ikke spillerne) har solen i øjnene
  - Undgå at tale i modvind
  - Undgå at tale for meget - instruer og lad ellers spillerne komme i gang med træningen
 5. Ha' en genkendelig struktur på træningen
  - Vi mødes og gør klar
  - Vi opvarmer
  - Vi træner fysisk/teknisk 
  - Vi udfordrer hinanden
  - Vi afrunder træningen
 6. Lad ikke træningen blive for lang - blot fordi vi ikke har set hinanden længe. Træningspas på 45 minutter er også okay 
 7. Dyrk fællesskabet og legen - det skal være sjovt og rart at mødes (uanset om det er udenfor eller indendørs). 
Gode råd til spilleren
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din familie, om der er familiemedlemmer i risikogruppen.
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner.
 • Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør.
 • Kom omklædt og bad hjemme efter træning.
 • Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning.
 • Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine holdkammeraters.
 • Medbring håndklæde til at tørre sved af med.
 • Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring selv håndsprit.
Gode råd til forælderen
 • Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende dit barn afsted til træning. Tal med dit barn om det.
 • Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt dig ind i retningslinjerne og forklar dem til dit barn.
 • Sørg for at dit barn er klar til træning, det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold, håndklæde til at tørre sved af med og håndsprit.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træning.
 • Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, når træningen er færdig. Hvis du bliver, så husk at holde afstand til andre spillere, trænere og forældre.
 • Husk at anerkende de frivillige med et smil, et nik eller et TAK.

Vælg forbund

Luk