Turneringer & Stævner
Del

Covid-19 Anbefalinger og retningslinjer

Restriktioner, anbefalinger og gode råd vedr. Covid-19

Gældende restriktioner - hvad betyder det for os

Træning

 • Forsamlingsforbuddet er sat ned til 50 personer, hvilket betyder at der ikke må samles mere end 50 personer på samme tid og sted.
  Det vil der stadig være mulighed for at opdele træningen, så I har flere grupper med under 50 personer samlet, som på intet tidspunkt bliver blandet eller kommer i kontakt med hinanden og at områderne er opdelt. 
 • Det kan derfor være en fordel at lægge pauser ind mellem træningerne, så I kan komme ind- og ud af hallen uden at få mere end 50 personer samlet, og at ”vejene” ikke krydses i døren for de enkelte grupper.
 • I kan med fordel opfordre jeres medlemmer til at klæde om derhjemme, og ikke i hallen i denne periode.

Brug af mundbind

 • Husk at brugen af mundbind, også gælder for cafeteriaer i hallerne - også selv ophold "kun" sker som gennemgang. Bemærk at børn under 12 år, er ikke omfattet af ordningen, og skal derfor ikke benytte mundbind.

Forsamlinger og sociale arrangementer

 • Frem til foreløbig den 31. oktober, bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses, herunder fællesspisning, klubaften, opstartsarrangementer m.v.. Anbefalingen gælder både sociale aktiviteter før og efter træning og kamp, ligesom selvstændige arrangementer.

Trænings- og turneringskampe

 • Er ikke omfattet af restriktionerne, det er stadig tilladt at afvikle trænings- og turneringskampe, så længe der til kampen ikke er mere end 50 personer (spillere, dommere, dommerbordsvaget, offcials m.v..)
 • Det er muligt at have flere kampe i træk, så længe der minimum er 10 minutter mellem kampene og holdene ikke spiller flere kampe pr. dag.  
 • Det er ligeledes tilladt at have tilskuere til kampene, så længe gældende afstandskrav overholdes. Tilskuere tæller, når de sidder ned ikke med i forsamlingsforbuddet.
Samlet Coronaprotokol

Covid-19- protokol

 

Denne protokol er en række retningslinjer og praktiske anbefalinger til foreninger, bestyrelser, trænere m.m. i forhold til afvikling af turneringskampe og stævner. Langt de fleste ting er lavet i fællesskab mellem DHF, JHF, HRØ og FHF.

Protokollen tager udgangspunkt i de restriktioner, vejledninger og anbefalinger myndighederne har pr. 17. september 2020 – sker der ændringer, vil protokollen blive tilrettet og I vil få besked herom.

Denne version er tilrettet de forhold, der er gældende for håndbolden på Fyn, hvad angår kampe, træningskampe og stævner. Hold i senior division, skal følge anbefalingerne der ligger for DHF-rækkerne, som på enkelte punkter afviger en smule fra disse – find link til disse sidst i protokollen.

Her finder I ligeledes en række andre nyttige links, herunder til en tjekliste, som kan være en god hjælp til jer ledere.

Har I spørgsmål til denne protokol, er I altid velkomne til at kontakte administrationen på fhf@dhf.dk eller på tlf. 6613 4311

Hilsen fra FHF’s formand Mogens Mulle Johansen

Vi håber at vi trods den igangværende Corona epidemi får mulighed for at afvikle en god sæson og at vi ikke mindst får mulighed for at spille sæsonen til ende uden afbrydelser.

Jeg er ikke i tvivl om, at skal vi lykkes med vores mission om at spille håndbold hele sæsonen, kræver det en stor indsats af alle aktører, forbund, haller og øvrige samarbejdspartnere – formår vi at samarbejde og udvise gensidig respekt også i denne specielle situation, er jeg ikke i tvivl om at det vil lykkes.

Vi har med denne vejledning lavet en række retningslinjer dels for hele landet, og andre som er målrettet specielt på de turneringer vi afvikler på Fyn.

I vil opleve, at enkelte ting er ændret til denne sæson, og på nogle områder er friheden også blevet begrænset. Vi håber og tror, at disse ændringer kan være med til at sikre håndbolden i hele sæson 2020/2021 – og selvfølgelig på forståelse herfor og på opbakning fra jer alle.

Med ønsket om en god sæson

De bedste hilsner

Mogens Mulle Johansen

Formand, FHF.

 

 

 

Guidelines til foreningens bestyrelse

 

For at foreningens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal følgende gælde:

 

 • Foreningen holder sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og DHF’s retningslinjer og sikrer, at foreningens aktiviteter lever op til disse. Foreningen skal sikre tydelig skiltning med retningslinjer på spillestedet.
 • Håndboldaktiviteter igangsættes kun, hvis foreningens bestyrelse er tryg ved, at aktiviteterne udøves med afsæt i retningslinjerne.
 • Bestyrelsen skal beslutte, at aktiviteten kan opstartes og skal løbende følge og evaluere organiseringen og eksekveringen samt monitorere, hvem der deltager i træning og kamp.
 • Hvis I som hjemmehold har specielle anvisninger i jeres hal, så gør udehold opmærksom på dem inden de kommer i hallerne. Også på jeres hjemmeside, facebook og lign..
  • Hvor varmer man op
  • Hvor er der håndsprit
  • Rengøringsforhold
  • Omklædningsforhold
  • Antal fra udeholdet incl. tilskuere
 • Retningslinjer for caféer og restauranter skal følges – se specifikke retningslinjer for dette.
 • Der skal sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og laves en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter såsom udendørs håndtag, vandhaner osv. Kontakt eventuelt kommunen herom.
 • Foreningens bade- og omklædningsfaciliteter kan åbnes, hvis retningslinjerne for rengøring følges – minimum en gang dagligt.

 

Foreningen anbefales at

 • Udarbejde plan og organisering for gennemførelse af håndboldaktiviteter, derunder at der er en Corona-vejleder i foreningen.
 • Etablere et trænerforum, hvor koordinering sikres mellem bestyrelsen og trænere/frivillige.
 • Bestyrelsen anbefales at lave forskudte træningstidspunkter, således at større forsamlinger ved skifte undgås.
 • Undersøg mulighederne for at streame fra kampene, så flere kan se kampen hjemmefra.

 

Ved sygdom

 • Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til kamp eller træning. Personer må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”.
 • Har I en eller flere spillere som er syge, afventer testsvar eller er i hjemmekarantæne, kan I få jeres kamp udskudt eller aflyst – Se retningslinjerne for aflyst eller udskudt kamp

 

Guidelines for afvikling af træning

 

Før træning

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for hallen, da der ikke må være tilskuere under træning.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde, kegler, veste og lignende, som kun bruges af det enkelte hold under træningen.
 • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
 • Drikkedunke må ikke deles med andre og skal opfyldes af den enkelte selv.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i foreningen er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Det anbefales, at spillerne klæder om hjemmefra, så presset på omklædningsrum mindskes

 

Under træning

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Vær altid opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under træningen. Ifølge kulturministeriets retningslinjer skal hver person have minimum 4 m2 under træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man har mindst mulig kropskontakt.
 • Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at samles mere end 100 personer.

 

Efter træning

 • Alle forlader banen efter træningen er slut.
 • Træneren sikrer at alle rekvisitter vaskes af med vand og sæbe.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal foreningen, trænere og medspillere orienteres om dette.
 • Det anbefales, at spillerne klæder om hjemme, så presset på omklædningsrum mindskes

 

Tilskuere ved træning

 • Der må ikke befinde sig tilskuere i hallen under træning.

 

 

 

 

 

Guidelines for afvikling af kampe og stævner

 

Afvikling af turneringskampe og stævner

 • Ved afvikling af turneringskampe eller stævner følges denne protokol.
 • Følge anvisninger der er i hallen f.eks. opvarmning og omklædning
 • Der må ikke indtræde nye hold på banen, før forrige hold har forladt banen.
 • Luft ud mellem kampene.
 • Lad tilskuere få mulighed for at forlade hallen før holdene til næste kamp går på banen.
 • Pausen i kampen afholdes på banen i alle kampe (på nær senior division).
 • Drikkedunke må ikke deles med andre og skal opfyldes af den enkelte selv.
 • Der må gerne afvikles to stævner på samme idrætscenter, men det skal være separate stævner, og de skal være tydeligt adskilt fra hinanden.

Ved afvikling af stævner gælder samme regler som ved afvikling af enkeltkampe. Dog må det samlede deltagerantal ved et stævne ikke overstige 100 personer (forsamlingsforbuddet). De hold, der ikke spiller, skal opholde sig i umiddelbar nærhed af de andre hold til stævnet. De må ikke mikses med andet stævne.

Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere stævner med forskellige grupper.

 • Hilsepligten før- og efter kampen er afskaffet under Covid-19.
 • Hvis ikke der er plads på kampbanen, skal der anvises særligt opvarmningsområde til dommeren/dommerne.
 • Der er til alle turneringskampe i FHF lagt 10 minutter på afviklingstiden i hallerne, så der er f.eks. til en kamp på 2 x 30 minutter er en planlægningsperiode på 80 minutter mod normalt 70 minutter. Dette er kodet i systemet, så I skal blot forholde jer til kamptiden når i kampplanlægger.
  Den ekstra kamptid giver tid til rengøring af kontaktflader mellem kampene, og det øger sikkerheden for deltagere og tilskuere.
 • Til børnestævnerne er der lagt 5 minutter på kamptiden i alle kampe, så retningslinjerne om ind- og udtrædelse fra banen overholdes.
  I rækkerne U-5 til U-8, vil der være en pause hver gang puljen / puljerne i hallen er færdigspillet. For U-9 til U-13 vil der være pauser i løbet af dagen, så vi ikke overstiger forsamlingsforbud, og der bliver tid til rengøringen m.v...
 • Det anbefales, at spillerne klæder om hjemme, så presset på omklædningsrum mindskes

 

 

 

Særlige retningslinjer for tilskuere til kampe, stævner og turneringer.

 • Til kampe må der gerne være siddende tilskuere – fx på medbragte klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser.
 • En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
 • Der må til arrangementer (kampe og stævner) gerne være tilskuere i hallen.
 • Ved et arrangement (fx et stævne) må der maksimalt være 100 aktive deltagere (inkl. trænere, dommere og ledere) samt et antal primært siddende tilskuere, der dog skal styres, så der ikke er mere end 500 personer ved arrangementet i alt.
 • Der må gerne være flere arrangementer i samme idrætscenter samtidigt, så længe der er en tydelig adskillelse af arrangementerne. Det er foreningens ansvar at sikre, at dette overholdes.
 • Tilskuerarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i tilskuerarealerne.
 • Der bør sikres 1 meters afstand mellem tilskuere, og der må maks. være en tilskuer pr. 2 m2 areal i tilskuerarealet.
  • Tilskuere med nære relationer kan sidde uden afstand. For at lette arbejdet i foreningen er anbefalingen at det fastholdes, at alle skal sidde med de gældende afstandskrav.
 • Arrangørforening skal have fokus på styring af tilskuerstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.
 • Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten i de enkelte haller ved flere haller i samme idrætscenter, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige tilskuere, under hensyn til tilgængeligt tilskuerareal, risikoen for sammenstimling osv.
 • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger ved toiletter, ind- og udgange, cafeteria m.v..
 • Det er til enhver tid arrangørforeningen, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.
 • Følg dit hold på hjemmebane og så vidt muligt bliv hjemme når de spiller på udebane
 • Til børnestævner (U-5 til U-9), vil der være mulighed for at hver spiller kan medtage en voksen / tilskuer til stævnerne, uanset om de afvikles på hjemme- eller udebane
 • Som udebane tilskuer så forlad hallen når dit hold har spillet kampen så de næste forældre m.m. kan komme i hallen og heppe på deres hold
 • Vi anbefaler at downloade myndighedernes smitteapp - find den på smittestop.dk

 

 

 

 

Links

Retningslinjer og vejledninger til FHF-kampe

Protokol for DHF-kampe (2. og 3. division senior)

Corona spørgsmål og svar

Danmarks Idrætsforbunds vejledninger

Kulturministeriets vejledninger

 

Ved sygdom / Symptomer:

Til dig, der har symptomer

Til dig, der er testet positiv

Til dig, der er nær kontakt til en smittet

Har dit barn symptomer eller er der smitte i dagtilbud eller skole

 

Protokol - Foreningens tjekliste

Tjekliste til afvikling af kampe med eller uden publikum

 

Denne tjekliste er et supplement til Dansk Håndbold Forbunds Corona-protokol. Den er en hjælp til at sikre, at foreningen har tænkt på alt, når der skal afvikles kampe. Tjeklisten er udarbejdet efter anbefalinger fra Kulturministeriet og Danmarks Idrætsforbund. De kan læses på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1213

 

Tjekliste

 • Beregn hvor mange tilskuere, der kan være i hallen.
 • Afmærk stole eller stolepladser til tilskuere.
 • Beregn, hvor mange der kan være i hvert enkelt omklædningsrum.
 • Klargør, hvor der kan varmes op inden kamp.
 • Sørg for adgang til sprit ved indgange og ved dommerbord.
 • Læg en plan for rengøring af kontaktpunkter i hallen.
 • Kommuniker om generelle lokale forhold på hjemmeside, på Facebook og ved indgangen.
 • Afklar antal af tilskuere, afmærkning af pladser, retningslinjer for tilskuere, retningslinjer for cafeteria, omklædning og opvarmning med forpagter og facilitetsejer.
 • Orienter om fordeling af faciliteter, fx omklædningsrum og opvarmningsområder til både ude- og hjemmehold.

 

Retningslinjer for beregning og placering af tilskuere

Der må være op til 500 mennesker samlet til en enkelt idrætsbegivenhed, inklusive aktive på banen og officials. Ved afvikling af en kamp kan der ifølge turneringsreglementet for øvrige rækker deltage op til 40 aktive personer, herunder spillere, trænere, dommere og officials. Antallet af aktive skal modregnes de 500, så hvis man har 40 aktive på og omkring banen, kan der max. være 460 tilskuere, hvis tilskuerarealet tillader det. Husk altid at iagttage det gældende forsamlingsforbud for at bedømme, hvor mange der må samles på banen.

 

Ind- og udgang
Det er ikke tilladt at have stående tilskuere til håndboldkampe. Det er heller ikke tilladt at varme op eller stå ved og omkring banen. Står man her, tæller man med i deltagertallet. Der opfordres til at ind- og udgang af tilskuere foregår i pauser mellem halvlege og mellem kampe, når holdene har forladt banen og de deltagende hold til næste kamp er kommet på banen.

 

Antal tilskuere til tidsforskudte kampe

Ved flere enkeltkampe i samme hal (med min. 10 min mellem kampene) må antal deltagere og tilskuere udgøre 500 pr. kamp. Man skal sikre sig at tømme hallen efter hver kamp, hvis man vil kalde en kamp for en ’enkeltkamp.

 

Antal tilskuere ved kampe på samme tid

Ved flere enkeltkampe på samme tid i dobbelthaller kan antal samlede deltagere max. være det tilladte forsamlingstal i hallerne samlet set. Antallet af deltagere skal trækkes fra 500 for at finde antallet af tilladte tilskuere.

 

Antal tilskuere ved stævner
Ved stævner, som her er forstået som kampe uden adskillelse i form af tid eller areal, må der hen over hele stævnedagen deltage op til 500 udøvere. Der må dog ikke på noget tidspunkt være flere forsamlet, end det gældende forsamlingsforbud tillader. Antallet af deltagere på banen skal trækkes fra 500 for at finde antallet af tilladte tilskuere.

 

Tilskuernes afstand til banen
Tilskuerne bør holde minimum en meter afstande til banen. Hvis dette er umuligt, kan tilskuerpladsen som udgangspunkt ikke benyttes, men dette beror på en lokal vurdering sammen med facilitetsejeren. Hvis mindre end en meters afstand tillades lokalt, bør man være ekstra opmærksom på yderligere tiltag i forhold til hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

 

Beregning af antal tilskuere i forhold til kapacitet

Tilskuerarealet måles som hele hallens indvendige areal minus selve banens areal uanset inventar. Udskiftningsområdets areal og arealet lige foran indgange, udgange og branddøre trækkes ligeledes fra.Det beregnede areal divideres med 2 (2 m2 pr. tilskuer), og dermed kan det maksimale antal tilskuere beregnes.

 

          (Hallens areal) – (banens areal + udskiftningsområdets areal + arealer foran døre)

Antal tilskuere     =         __________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                            2

 

Ved faste sæder kan hvert andet sæde benyttes. Ved bænke eller løse stole kan publikum sidde med en meters afstand målt fra næse til næse. Her kan man fx med et kryds afmærke med tape på gulvet eller på bænkene, hvor man må sidde eller placere en stol. Afmærkning bør foregå i tæt samarbejde med facilitetsejeren, så afmærkning foregår så skånsomt for materialerne som muligt.

 

Nære kontakter må gerne sidde ved siden af hinanden, men da det er foreningens ansvar, at reglerne overholdes, og det i praksis er svært at håndhæve, hvem der er nære kontakter, anbefaler Dansk Håndbold Forbund, at alle tilskuere opfordres til at holde den gældende og markerede afstand.

 

Håndhævelse af retningslinjer

Det er i sidste ende arrangørforeningens ansvar over for myndighederne, at retningslinjerne synliggøres. Det betyder, at hvis myndighederne kommer forbi og foretager en kontrol, som ikke er tilfredsstillende, risikerer man at få en bøde. Det anbefales derfor, at der til alle kampe er en ansvarlig leder fra arrangørforeningen til stede, der har til opgave at guide deltagere og tilskuere og hjælpe med at efterleve retningslinjerne.

 

Arrangørforeningen bør på opslag ved indgange samt på foreningens Facebookside og hjemmeside kommunikere hvor mange tilskuere, der er tilladt i hallen, samt vilkår for og krav til tilskuere.

 

Retningslinjer for omklædning

Der gælder de samme afstandskrav for omklædningsrum som for tilskuerområder. Det er dog ikke i omklædningen muligt primært at sidde ned, derfor gælder reglerne om stående deltagere, hvilket betyder, at der skal sikres 4 m2 pr deltager i omklædningsrummet. Der kan være mere restriktive retningslinjer fra den lokale facilitetsejer, og disse skal altid efterleves.

 

Beregning af antal spillere i omklædningsrum

Omklædningsrummet måles som hele rummets indvendige areal uanset inventar. Arealet lige foran indgange, udgange og branddøre trækkes fra. Det beregnede areal divideres med 4 (4 m2 pr. deltager), og dermed kan det maksimale antal deltagere beregnes.

 

Afstand i bruserum

I bruserum holdes afstand på 2 meter. Ved afstand mellem brusehoveder på under 2 meter kan kun hver anden bruser benyttes samtidig.

 

Eventuel omklædning hjemmefra

Ved begrænsede omklædningsfaciliteter bør man overveje, om hjemmehold kan klæde om hjemmefra.

 

Håndhævelse af retningslinjer

Det er i sidste ende arrangørforeningens ansvar over for myndighederne, at retningslinjerne synliggøres. Det betyder, at hvis myndighederne kommer forbi og foretager en kontrol, som ikke er tilfredsstillende, risikerer man at få en bøde. Det anbefales derfor, at der til alle kampe er en ansvarlig leder fra arrangørforeningen til stede, der har til opgave at guide spillere og hjælpe med at efterleve retningslinjerne.

 

Arrangørforeningen bør på opslag ved indgange til omklædningsrum samt på foreningens Facebookside og hjemmeside informere om retningslinjer for badefaciliteter. I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at anvende badefaciliteter, bør man kommunikere det ud til modstanderhold på forhånd.

 

Opvarmningsfaciliteter

Opvarmningsfaciliteter skal adskilles fra tilskuere og må således ikke være gennemgange for andre end deltagere. Da opvarmning er en fysisk aktivitet, skal der være 4 m2 pr. deltager.

 

Hvis ikke der er afsat tid på kampbanen til opvarmning, skal der anvises adskilte opvarmningsområder til begge hold og dommere. Kan dette ikke lade sig gøre, må der henvises til udendørs opvarmning.

 

Opvarmningsmuligheder i en facilitet bør synliggøres på opslag ved indgangen og på foreningens Facebook- og hjemmeside.

 

Cafeterier

Reglerne fra cafeterier er de samme som for restauranter mht. afstandskrav og adgang. De lokale retningslinjer fra facilitetsejeren eller forpagter skal altid efterleves.

 

Rengøring af kontaktpunkter og adgang til sprit

Der skal gøres rent løbende på kontaktpunkter, ligesom der skal gøres rent efter hver kamp.

 

Rengøring efter kamp

Efter hver kamp skal kontaktpunkter i hallen rengøres. Det kan gøres ved, at en frivillig fra arrangørforeningen rengør udskiftningsbænkene, dommerbordet og stolperne i målet. Det kunne være tidtagerens opgave efter kampen, når holdene har forladt hallen. Sprit og remedier til rengøring bør være tilgængeligt ved dommerbordet.

 

Løbende rengøring af kontaktpunkter

Der skal desuden laves en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter i løbet af dagen, dvs. dørhåndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andre punkter, der hyppigt berøres af mange.

 

Udluftning
Hvis det er muligt, bør der luftes ud efter hver kamp. Hvis det ikke er muligt, bør man sikre sig ved facilitetsejeren, at der er tændt for ventilationen på kampdagen.

 

Adgang til sprit

Arrangørforeningen skal sikre, at der er rigeligt med stationer, hvor man kan spritte sine hænder.

Samlede anbefalinger og retningslinjer
Anbefalinger og retningslinjer vedr. træning
Anbefalinger og retningslinjer vedr. stævner
Anbefalinger og retningslinjer vedr. kampe
Anbefalinger og retningslinjer vedr. tilskuere
Kampflytning og afbud grundet Covid-19

I alle rækker i FHF kan I melde afbud eller få jeres kamp flyttet, såfremt I har spillere eller trænere der er i karantæne eller smittet med Covid-19. Det samme gør sig glædende mht. afbud til børnestævnerne.

Alle afbud og flytninger i denne forbindelse er gratis. 

Udfyld denne formular, hvis du skal melde afbud eller flytte din kamp

Vælg forbund

Luk
ANNONCE