Turneringer & Stævner
Del

Ombrydning & Opstart 2. halvsæson

Senior

Under forudsætning af forsamlingsforbuddet bliver således at seniorerne må træne mindst 10 ad gangen, og at forsamlingsforbuddet hæves til 50 med udgangen af februar forventes de fynske seniorrækker at starte i forbindelse med weekenden den 5-7. marts. Klubberne er selv ansvarlige for at der bliver trænet i perioden op til kampstart. Også selvom forsamlingsforbuddet med Maks 10. personer er gældende til den 28. februar.
Bemærk at det er ændret således at kampene fra 1. halvsæson fastholdes. Det gøres ud fra, at da den oprindelige beslutning blev truffet, var det under forudsætning for start senest i midten af januar.

Se samlet liste over Seniorhold tilmeldt til 2. halvsæson. (Der åbnes fra tilmelding og framelding inden puljer og kampe laves.

FYNSSERIEN  

Kampprogrammet ændres så det passer med kampene i 2. halvsæson, da de passer med halreservationerne i marts måned. De kampe der er afviklet i første halvsæson, fastholdes og er gældende, så den tilsvarende kamp i 2. halvsæson udgår. Forventet afslutning medio maj. (Skal dog afvente endelig beslutning i forbindelse med 3. division)

sERIE 1

Kampprogrammet ændres så det passer med kampene i 2. halvsæson, da de passer med halreservationerne i marts måned. De kampe der er afviklet i første halvsæson, fastholdes og er gældende, så den tilsvarende kamp i 2. halvsæson udgår. Forventet afslutning med udgangen af april.

Serie 2, 3, & 4

Fastholder nuværende tilmeldinger. Åbner for trækning og/eller eftertilmeldinger/ændringer medio februar. Spiller en turnering med udgangspunkt i 8 holds puljer med opstart 6-7. marts og er færdige 25. april.

**

Opdateringerne er udsendt med ugecirkulæret den 16.12 og er med forbehold for ændringer.

 

Børne og ungdomsrækkerne U-9 til u-19

Opdateret den 30.12 kl. 13.30:

På grund af de nye restriktioner frem til den 17. januar 2021, har administrationen i samråd med turneringsudvalgsformanden i FHF besluttet at vi følger HRØ (Håndbold Region Øst) da vi har en del fælles rækker og samme fremgangsmåde med programskemaer og halreservationer, så børne og ungdomskampe slutter søndag den 11. april 2021. Planlagte kampe lørdag den 16. januar 2021 flyttes til lørdag den 10. april 2021, og kampe søndag den 17. januar 2021 flyttes til søndag den 11. april 2021. Kamptidspunkter tages af, således vi sikre, at foreningerne er opmærksomme på hallen er til rådighed. Har I hjemmekampe skal I sikre jer at hallen er til rådighed, og så påsætte tider på kampene. Alternativt skal de flyttes til hverdage ugen op til, jf. de almindelige regler for kampredigeringen.

For kampe i U-17 og U-19 Liga, placeres kampene den 16. – 17. januar 2021 2. påskedag mandag den 5. april 2021, da kampe allerede er placeret frem til den 11. april 2021. Det bliver muligt at afvikle 6 kampe i perioden 5. marts 2021 – 11. april 2021, hvor det tidligere var 5.

Turneringen starter endeligt op for ungdom lørdag den 23. januar 2021, men mulighed for at starte allerede fra mandag den 18. januar 2021, såfremt begge hold er enige om at afvikle de allerede planlagte kampe.

Ønsker blot et af holdene kampe flyttet der er placeret før den 29. januar, skal de allerede placeret kampe flyttes ved henvendelse fra udeholdet, da hjemmeholdet selv har mulighed for at flyttet kampene via haandoffice. Det forventes dog at der tages hensyn til allerede planlagte kampe, som løbende kan findes via håndboldinfo. Venligst vær opmærksom på, at flytningerne skal ske senest den 14. januar, og alle flytningerne foretages i hjemmeholdets håndoffice.

På grund af ovenstående, forlænges planlægning af turnering for børne og ungdom frem til torsdag den 14. januar 2021 kl. 23.59, således vi kan gøre turneringen endelig lørdag den 16. januar 2021.

Er der spørgsmål eller uklarheder så send venligst en mail til mwk.fhf@dhf.dk . Mails besvares løbende i juleferien.

Vejledning til kampredigering for de fynske rækker.

Skulle I finde fejl eller mangler i forbindelse ,ed kampredigeringen  så skriv straks til Morten på mwk.fhf@dhf.dk 
E-mails vil blive læst løbende, også i juleferien.

Det kan ske, at jeres fremsendte ønske ikke er imødekommet, og jeres hold så er i den række som ombrydningen viste fra 1. halvsæson.

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE