Turneringer & Stævner
Del

Aldersdispensationer

Søges via klubbens Håndoffice. Dispensationerne vil oftest blive behandlet inden for 36 timer.

Aldersdispensation for 1. års spillere til yngre årgang:

Række: Her er det den række der søges til der skal anføres, f.eks. en 1. års U-15 spiller der skal spille U-13 så skal der søges til Række: U-13

Når det er 1. års til yngre række, er typen: Alder

Der kan gives maks. 3 aldersdispensation pr. række, og alle 3 med dispensation må benyttes i samme kamp. Det er ikke muligt at give flere end 3 dispensationer.

Det er kun 1. års der kan få dispensation.

FHF kan IKKE dispensere for de regler da de kommer fra DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker, og er gældende for alle rækker i hele landet.

Dispensation for U-17 spillere til seniorrækkerne

Såfremt klubben ikke har noget U-17 eller U-19 hold kan med søge om Dispensation for U-17 spillere til senior. (Må deltage på seniorhold til og med øverste lokale række, altså Fynsserien.’

Når man søger, skal man vælge: Række Senior, og Type: Dispensation.

Der er ikke begrænsning af antal dispensationer for U-17 til senior.

**

Aldersdispensationer søges via Håndoffice.

Dispensationer behandles løbende, og skal man bruge en dispensation til weekenden skal ansøgning fremsendes senest torsdag.

**

Tekst fra DHF's turneringsreglement for øvrige rækker sæson 2021 - 2022:

3.4 Dispensationsregler: **
3.4.1 Generelt
a) En dispensationsspiller må først benyttes, når anmodningen er godkendt af
administrative forbund.
b) Hold med dispensation deltager i ombrydningen uden begrænsning.
c) En dispensationsspiller må kun spille en kamp samme dag i den aldersgruppe, der
er søgt dispensation til.
d) En dispensationsspiller må kun spille en kamp pr. dag i den aldersgruppe han/hun
har fået dispensation til, men han/hun er ikke låst og kan stadig spille i egen årgang
også samme dag.
e) Man kan ikke kombinere stk. 3.2 spiludvikling i ældre aldersgruppe med stk. 3.4
dispensationsregler.
f) Oldies- og Veteranspillere kan deltage på seniorhold uden at søge om
dispensation. Der er ingen begrænsning på antallet af spillere.
g) Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget, før dagen efter at man har udstået
karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se stk. 8.15.a.1
h) Konstateres en dispensation overflødig, kan den inddrages (Turneringsledelsens
afgørelse)
3.4.2 Dispensation til nedrykning af spiller **
a) I alle rækker kan der søges om navngiven dispensation for 1. års spillere til at spille
på hold i den nærmest underliggende aldersgruppe.
b) Undtaget er dog i øverste række i U-17 og U-19.
c) Der kan søges og benyttes op til 3 spillere per aldersgruppe.
d) Dispensationen gælder til hele aldersgruppen. Når spilleren har deltaget på et hold,
vil holdet blive markeret med ”Dispensationsspiller er benyttet”.
e) Hold med dispensationsspillere, kan ikke vinde rækken, eller deltage i afsluttende
mesterskaber.
f) Dispensationen kan søges ophævet i forbindelse med ombrydningen. Dog vil stk.
3.4.2 d. stadig være gældende for holdet efter ombrydningen.
g) I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i
underliggende aldersgruppe.
3.4.3 Dispensation til oprykning af spiller **
a) Navngivne U-17 spillere kan ved ansøgning få dispensation til at spille på
seniorrækkerne op til og med øverste lokale række.
b) En forening kan kun få dispensation, hvis foreningen ikke har et U-17 eller et U-19
hold.
De almindelige op- / nedryknings- regler mellem seniorholdene er gældende

Link til DHF's turneringsreglement for øvrige rækker (DHF's hjemmeside)

Vælg forbund

Luk
ANNONCE