Om HRØ
Del
Børn og unge
Bredde

Håndbold I Skolen

09. dec 2020Kl. 12:23

Håndbold I Skolen er et nyt initiativ, der skal medvirke til at udbrede spillet til skolerne og som rekruttering af nye spillere. Måske en god mulighed i din forening/dit skoledistrikt

HÅNDBOLD I SKOLEN

Har din forening brug for at rekruttere flere børn?


Vidste du, at Håndbold Region Øst kan hjælpe din forening med at rekruttere håndboldspillere via et skoleforløb? Et skoleforløb er et undervisningsforløb i samarbejde med den lokale forening. Vi kalder det HÅNDBOLD I SKOLEN.

Skoleforløbene er den primære årsag til de seneste års medlemsfremgang i København. Det er de erfaringerne vi nu trækker på og breder ud til hele Håndbold Region Øst. I første omgang i resten af sæsonen 2020/21 samt sæsonen 2021/22.

Håndbold Region Øst har et hold instruktører, der efter aftale med forening og skole, sendes ud og gennemfører et skoleforløb. De bliver klædt på til at undervise i skoleforløb af 4 uger, med en dobbelt lektion pr uge. Undervisningsforløbene vil dække læringsplaner for de aktuelle klassetrin. HRØ dækker udgifterne til instruktørernes løn og kørsel.

Hvad skal foreningen?
• Foreningen skal skabe kontakten til skolen og lave en aftale om et skoleforløb. HRØ hjælper med aftaleteksten.
• Foreningen skal tage stilling til hvilken årgang man ønsker at rette sin indsats mod.

Vi forventer, at målgruppen er 2. til 5.klassetrin. Det konkrete klassetrin, der skal deltage, aftales mellem forening, skole og HRØ.
• Foreningen skal aftale med HRØ hvornår skoleforløbet kan gennemføres. Det er vigtigt at foreningen er klar til at modtage potentielle nye medlemmer i træningen.
• For at sikre ejerskab, skal foreningen udpege en kontaktperson og det vil det være hensigtsmæssigt, at foreningen deltager med en relevant træner i minimum en af de planlagte
lektioner.

Hvad skal HRØ?
• Håndbold Region Øst uddanner og stiller instruktør til rådighed uden udgift for foreningen.
• Håndbold Region Øst er klar med undervisningsindhold og aftaleskabeloner.

Er du blevet nysgerrig og vil høre mere?

Kontakt Konsulenterne i Håndbold Region Øst.
Morten Juul – 51806874 – muu@dhf.dk
Benny Salling – 30516711 – bs.hro@dhf.dk

Vælg forbund

Luk
ANNONCE