Om HRØ
Del

Konsekvenser af skærpede restriktioner i 18 kommuner

03. dec 2020Kl. 20:04

HRØ har nu gennemgået de udmeldte restriktioner og set på konsekvenserne for den igangværende turnering. Det har været vanskelige overvejelser. Nu ligger konsekvenserne klar.

Mandag den 30. november 2020 blev der afholdt pressemøde, hvor regering og sundhedsmyndigheder meldte yderligere sanktioner ud i 17 kommuner i hovedstadsområdet. Målet er at få bekæmpet smittespredningen yderligere. Derfor er netop disse 17 kommuner fokus for indsatsen grundet høje smittetal, og i kommunerne er en række konkrete tiltag sat i værk for at påvirke netop de områder, hvor smitten konstateres ekstra stor. Den 3. december 2020 blev Helsingør Kommune tilknyttet rækken af udsatte kommuner, som dermed nu er blevet til 18 kommuner.

For håndbolden betyder det, at børn og unge bliver omfattet af en reduktion i forsamlingsfriheden. De kan ikke længere forsamles mere end 10 personer til fritidsaktiviteter – herunder også håndbold.

Onsdag den 2. december 2020 afholdt HRØ et møde, hvor de fremadrettede tiltag som følge af ovennævnte blev drøftet. Resultatet af dette møde er oplistet senere i denne mail. Vi håber med denne orientering, der er forholdsvis omfattende, at det vil være muligt for os at give en masse svar på endnu ikke stillede spørgsmål.

Vi vil allerede nu gerne udtrykke en stor tak for jeres tålmodighed i denne situation. Det er ikke let for jer som ledere og officials i håndbolden at bevare tålmodigheden i forhold til at stå med retningslinjer, der kommer udefra og et pres fra spillere og forældre om at vide det hele indefra. Derfor vil denne mail også omhandle andre emner, som vi håber, kan være med til at give netop dig en større baggrundsviden, der skulle give flere svar på allerede stillede spørgsmål eller kommende spørgsmål:

FIRE gode råd:
1. Lav faste grupper på max 10 inkl. træner
Det er fortsat muligt at træne i mindre grupper på max 10 inkl. træner. Overvej, om det kan give mening for jer at inddele jeres børn og unge i mindre hold på max 10 inkl. træner, så det så vidt som muligt er de samme børn/unge, der træner sammen hver gang.

2. Sådan kan I trygt afvikle træning for flere grupper samtidig
I kan fortsat afvikle træning for flere grupper samtidig, hvis I sikrer, at:
- Hver gruppe max er på 10 personer inkl. træner
- Der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
- I klart afgrænser den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
- Der altid er en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn – husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 10.

3. Hold virtuel juleafslutning
Med et forsamlingsforbud på 10 er den planlagte juleafslutning med træning for hele holdet sat til tælling i de fleste idrætsgrene, og mange børn kan derfor se frem til en skuffede juleafslutning – sådan behøver det dog ikke at gå.
Ryk juleafslutningen hjem i stuerne og hold den virtuelt over fx Zoom eller Teams. Lad børnene vise deres værelse frem på en virtuel ”House Tour”. Byt sportsskoene ud med sutsko, spil julebanko, spis pebernødder og lad julehyggen indfinde sig på en lidt anderledes måde i år.

4. Giv jeres trænere et skulderklap
Det betyder meget at blive anerkendt og særligt i år har alle trænere og frivillige fortjent et kæmpe skulderklap. Benyt lejligheden til at sende dem en varm hilsen og tak for deres store indsats – benyt fx jeres Facebook-side til formålet og lad alle klubbens medlemmer og forældre være med til at bidrage i kommentarfeltet i den velfortjente ros.

Særlig vigtigt!!!
Fra DIF følgende oplysninger:

Må et medlem bosat i en af de 18 berørte kommuner tage til træning i en forening, der ligger i en kommune, der ikke er omfattet af de særlige restriktioner?
Ja, restriktionerne er alene knyttet til den geografiske placering af foreningen/idrætsaktiviteten.

Kan vi deltage i planlagte stævneaktiviteter i en kommune, der ikke er omfattet af de nye restriktioner?
Ja, restriktionerne er alene knyttet til den geografiske placering af idrætsaktiviteten.

DIF mener derfor godt, at I kan deltage i allerede planlagte stævneaktiviteter i en kommune, der ikke er omfattet af de nye restriktioner, selvom jeres forening har adresse i en af de berørte kommuner.

Kan man flytte sine kampe fra en af de 18 kommuner til en kommune uden for hovedstaden – fx ved at bytte hjemmebane?
Nej, det fraråder DIF, da DIF mener, at det vil stride mod intentionen i de restriktioner, myndighederne har indført.

Og nu til de konkrete afledte beslutninger:

Kampe frem til og med den 6. december 2020 – også breddestævner:
Kampe frem til og med den 6. december 2020 afvikles som planlagt uanset hvor de spilles i HRØ-området. Dermed følges samme beslutning, som da seniorhåndbolden blev stillet i bero den 22. oktober 2020.

Afbud som følge af Covid-19-smittede/testede er i overensstemmelse med hidtil gældende retningslinjer.

Sidste spilledato i 2020:
Udsatte og/eller flyttede kampe alene med hold uden for de 18 kommuner skal være afviklet senest den 13. december 2020.

Kampe, der involverer hold inden for de 18 kommuner, må ikke placeres efter den 6. december jf. ovenstående.

Genansættelse af udsatte kampe:
Udsatte kampe skal være genansat til afvikling senest den 13. december 2020. Meddelelse om spilletidspunkt skal være ADMIN i hænde senest den 8. december 2020.

Den 3. december 2020 bliver spilletidspunktet fjernet på alle udsatte kampe, der ikke er genansat. Dette for at lette overblikket over udsatte kampe. Kampe, der udsættes efter den 3. december 2020, vil også få taget tidspunktet af kampen snarest efter modtagelse af besked om udsættelsen.

Første spilledato i 2021:
Første spilledato i 2021 bliver fredag den 8.januar 2021. Kampe kan – efter aftale mellem berørte foreninger – placeres i perioden 4. – 7. januar 2021. Dette under forudsætning af, at begrænsninger i forsamlingsfriheden lempes inden da.

U-19 Liga:
Der er tale om en såkaldt lige-ud-turnering, der løber helt frem til DM-kampene. Derfor vil kampe med spillested uden for de 18 kommuner kunne afvikles fortsat. Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner udsættes til efter den 3. januar 2021. Berørte hold kontakter hinanden og aftaler ny spilledato og meddeler det til HRØ snarest. Udsatte kampe fra 2020 skal være afviklet senest i uge 6/2021.

U-19 øvrige rækker:
Kampe alene med hold udenfor de 18 kommuner frem til og med den 13. december 2020 afvikles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Der udsendes til orientering senest torsdag den 10. december 2020, kl. 15.00 en oversigt over forslag til indplacering efter ombrydning. Forslaget til indplacering er med udgangspunkt i stillingen efter kampene den 6. december 2020. Eventuelt ønske om anden indplacering skal være ADMIN i hænde senest søndag den 13. december 2020.

U-17 1. division:
Kampene frem til og med den 6. december 2020 spilles som planlagt.

Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Mandag den 7. december 2020 samles medlemmer af HRØ’s turneringsudvalg og seedningsudvalgene for at gennemgå stillingerne i puljerne. Hvor der er uklarhed omkring den endelige indplacering i puljerne i forhold til inddeling efter ombrydning, kan spilbare kampe efter den 6. december 2020 afventes resultatmæssigt.

U-17 øvrige rækker:
Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Der udsendes til orientering senest torsdag den 10. december 2020, kl. 15.00 en oversigt over forslag til indplacering efter ombrydning. Forslaget til indplacering er med udgangspunkt i stillingen efter kampene den 6. december 2020. Eventuelt ønske om anden indplacering skal være ADMIN i hænde senest søndag den 13. december 2020.

U-15 1. division:
Kampene frem til og med den 6. december 2020 spilles som planlagt.

Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Mandag den 7. december 2020 samles medlemmer af HRØ’s turneringsudvalg og seedningsudvalgene for at gennemgå stillingerne i puljerne. Hvor der er uklarhed omkring den endelige indplacering i puljerne i forhold til inddeling efter ombrydning, kan spilbare kampe efter den 6. december 2020 afventes resultatmæssigt.

U-15 øvrige rækker:
Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Der udsendes til orientering senest torsdag den 10. december 2020, kl. 15.00 en oversigt over forslag til indplacering efter ombrydning. Forslaget til indplacering er med udgangspunkt i stillingen efter kampene den 6. december 2020. Eventuelt ønske om anden indplacering skal være ADMIN i hænde senest søndag den 13. december 2020.

U-13 rækker:
Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Der udsendes til orientering senest torsdag den 10. december 2020, kl. 15.00 en oversigt over forslag til indplacering efter ombrydning. Forslaget til indplacering er med udgangspunkt i stillingen efter kampene den 6. december 2020. Eventuelt ønske om anden indplacering skal være ADMIN i hænde senest søndag den 13. december 2020.

U-12 rækker:
Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Der udsendes til orientering senest torsdag den 10. december 2020, kl. 15.00 en oversigt over forslag til indplacering efter ombrydning. Forslaget til indplacering er med udgangspunkt i stillingen efter kampene den 6. december 2020. Eventuelt ønske om anden indplacering skal være ADMIN i hænde senest søndag den 13. december 2020.

U-11 rækker:
Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Der udsendes til orientering senest torsdag den 10. december 2020, kl. 15.00 en oversigt over forslag til indplacering efter ombrydning. Forslaget til indplacering er med udgangspunkt i stillingen efter kampene den 6. december 2020. Eventuelt ønske om anden indplacering skal være ADMIN i hænde senest søndag den 13. december 2020.

U-10 rækker:
Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Der udsendes til orientering senest torsdag den 10. december 2020, kl. 15.00 en oversigt over forslag til indplacering efter ombrydning. Forslaget til indplacering er med udgangspunkt i stillingen efter kampene den 6. december 2020. Eventuelt ønske om anden indplacering skal være ADMIN i hænde senest søndag den 13. december 2020.

U-9 rækker:
Kampe efter den 6. december 2020 med spillested UDENFOR de 18 kommuner spilles som planlagt.

Kampe med spillested INDENFOR de 18 kommuner og placeret efter den 6. december 2020 aflyses.

Der udsendes til orientering senest onsdag den 9. december 2020, kl. 18.00 en oversigt over forslag til indplacering efter ombrydning. Forslaget til indplacering er med udgangspunkt i stillingen efter kampene den 6. december 2020. Eventuelt ønske om anden indplacering skal være ADMIN i hænde senest søndag den 13. december 2020.

Breddestævner generelt:
Stævner planlagt til den 6. december afvikles som planlagt.

Stævner planlagt til efter den 6. december og stadig i 2020 afvikles hvis spillested er uden for de 18 kommuner.

Stævner med spillested inden for de 18 kommuner aflyses.

Tilmelding af nye hold og ønsker om ændret indplacering efter ombrydning:
Tilmelding af nye hold skal være ADMIN i hænde senest den 6. december 2020. Dette er også tidligere meddelt.

Forhåndsønsker om ændret indplacering til efter ombrydningen, skal være ADMIN i hænde senest den 6. december 2020.

Efter udsendelse af oversigt om forslag til indplacering efter ombrydningen, har foreningerne til den 13. december 2020 for ønske om ændringer i forhold til det fremsendte.

Kampe i Ungdomspokalturneringen:
Sidste spilledato for kampe, hvor datoen konflikter med ovennævnte ændrede restriktioner, ændres snarest, men rykkes til 2021. Det betyder også, at der må forventes ny dato for runder op til finalestævne.

Vinterferie 2021:
Kampe for 2. halvdel oprindelige planlagt inden den 7. januar 2021, vil i planlægningsperioden blive placeret den 21. februar, og dermed i vinterferieperioden.

Planlægningsperiode efter ombrydning:
Planlægningsperioden er fra fredag den 18. december 2020 kl. 18.00 til mandag den 21. december 2020, hvorefter der er gratis flytninger af kampe til søndag den 27. december 2020 med modstanderaccept.

I er meget velkommen til at kontakte HRØ´s kontor, såfremt der er tvivl om 2. halvdel af turneringen.

Turneringen er endelig via haandboldinfo tirsdag den 29. december 2020, kl. 18.00.

Disse datoer er tidligere meddelt i brev med j. nr. TU 066-20 fra HRØ.

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE