Om HRØ
Del

Konsekvenser af skærpede restriktioner i 38 kommuner

08. dec 2020Kl. 13:40

Mandagens skærpede restriktioner berører 36 kommuner øst for Storebælt. Dermed påvirkes hele den igangværende turnering. Det vil kunne mærkes.

Som følge af de tiltag, der på pressemødet den 7. december 2020 blev meddelt, og som har til formål at bringe smitten under kontrol og reducere smittespredningen særligt i 38 navngivne kommuner, har der ved Håndbold Region Øst været afholdt møder med det sigte at uddrage afledte konsekvenser for håndbolden øst for Storebælt.

Med i forudsætningerne for de trufne beslutninger har været:

  • Efterlevelse af de udmeldte restriktioner.
  • Overvejelser omkring antal kampe, der berøres.
  • Konsekvenserne i de forskellige rækker.
  • Forventninger til fornyet opstart af turneringen.

Beslutningerne er truffet af repræsentanter fra HRØ’s Turneringsudvalg, formanden for HRØ og formændene for seedningsudvalgene. Administrationen har bistået med faktuelle oplysninger og medvirket til afklaring af tvivlsspørgsmål af mere teknisk karakter.

Seniorturneringen fra 2. division og nedefter:

Udsættelsen af turneringen er forlænget til den 28. februar 2021, idet forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 for personer over 21 år forlænges til dette tidspunkt.

U-19 Liga:
Turneringen fortsætter idet der er tale om en gennemgående turnering. Kampe, der påvirkes af restriktionerne indført den 7. december 2020, flyttes til senere afvikling. Foreninger med hold i denne række bør være opmærksomme på at afvikle kampene som planlagt hvis overhovedet muligt, idet der også ligger landsholdssamlinger i senvinteren og foråret. Dette kan der også tages hensyn til i forbindelse med arbejdsturneringsplanen.

Øvrige børne- og ungdomskampe frem til og med den 2. januar 2021 samt børnestævner:

Turneringen standses med virkning fra den 8. december 2020, kl. 23.59 og resterende kampe efter dette tidspunkt og frem til og med den 2. januar 2021 i ovennævnte årgange og rækker aflyses.

Konsekvenser af at turneringen standses:

Stillingen pr. 8. december 2020 kl. 23.59 bruges til indplacering af holdene til turneringen efter den 2. januar 2021. Dette betyder også at kval-kampene i U-17  om plads i ligaen ikke afvikles.

Der udsendes snarest oversigt over indplacering for børn og ungdom efter ombrydningen.

Ungdomspokalturneringen:

Indtil videre er kampe udsat som følge af nedlukningen af den ordinære turnering. Udsatte kamp skal placeres efter genoptagelse af turneringen i 2021. Det videre forløb vil blive meldt ud primo januar 2021.

Turneringsstart 2021 for børne- og ungdomskampe:

Med udgangspunkt i, at forsamlingsforbuddet varer til den 2. januar 2021, startes turneringen den 16. – 17. januar 2021. Hvis det kan aftales foreningerne imellem, kan kampe placeres i ugen op til.

Turneringsstart 2021 breddestævner:

Forventes afviklet i forhold til udmeldte stævnedatoer. Der forestår arbejde med at finde spillesteder.

Turneringsstart 2021 seniorer:

P.t. er det forventet efter den 28. februar 2021. For kampe, der er berørt af ombrydningen, sker der ikke yderligere planlægning lige nu. Der laves arbejdsturneringsplan/endelig turneringsplan med hensyntagen til genoptræning når tidspunktet nærmer sig. Der er ikke p.t. taget højde for trækninger og eftertilmeldte hold.

Foreninger med hold i 2. og 3. division bliver kontaktet i forhold til mulig forlængelse af turneringen.

Generelt for seniorer:
I den lange periode med nedlukning af håndbold for seniorer med mere end 10 deltagere, skal HRØ ikke undlade at gøre opmærksom på det produkt, der hedder Five-a-side Håndbold. Det kan bruges som et træningskoncept, og ved efterspørgsel kan der også overvejes stævneafvikling, når forsamlingsforbuddet på 10 deltagere bliver (op)hævet.

Hjemlen til at afbryde turneringen:

Hjemlen til at afbryde/afslutte turneringen er meddelt i DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker, Stk. 8.5.c. Her står også anført, hvordan stillingen opgøres i så tilfælde, hvilket er i medfør af DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker, Stk. 9.9. Dette er også anført tidligere i dette brev.

 

Med venlig hilsen

Håndbold Region Øst

 

 

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE