Om HRØ
Del
Børn og unge
Bredde

Nyt turneringssamarbejde

25. jan 2022Kl. 13:30

Fyns Håndbold Forbund, Håndbold Region Øst og Jydsk Håndbold Forbund udsender fælles pressemeddelelse om nyt turneringssamarbejde.

Udvidet og nyt samarbejde i dansk håndbold 

Det er med stor tilfredshed, at vi nu kan offentliggøre et nyt og udvidet samarbejde i dansk håndbold. Et udvidet samarbejde mellem FHF og JHF, og et samarbejde, der dækker bredt.

Der har i mange år været et fantastisk samarbejde på uddannelsesområdet. Her har trænere og ledere kunne tilmelde og dygtiggøre sig på tværs af forbundene. Derudover er der et fantastisk samarbejde omkring dommere i 2. division.

For den kommende sæson udvides dette samarbejde til også at gælde resten af dommerne i Syd- og Sønderjylland og på Fyn. Dette samarbejde skal være med til at sikre endnu flere kampe bliver fløjtet af uddannede dommer.

Der sker også ændring på turneringssiden. I en årrække har fynske hold krydset Storebælt og omvendt har hold fra Håndbold Region Øst kørt den anden vej. Det samarbejde har fungeret rigtig fint.

Der er nu bred enighed i dansk håndbold om, at det giver bedre mening, at samarbejdet ændres sådan at fynske og jydske hold fremover er i turnering sammen. Det er bl.a. vurderet ud fra et økonomisk aspekt, ligesom det er et ønske at børn og unge bruger tiden i hallerne i stedet for at køre på landevejen.

Det forventes, at det nye og udvidede samarbejde eller dele heraf, træder i kraft fra kommende sæson 2022/2023.

Der vil i de kommende måneder bliver arbejdet i forskellige grupper med detaljerne for samarbejdet. Når der foreligger endeligt nyt på disse områder vil også dette blive udsendt.

De 3 formænd: Mogens Mulle Johansen fra Fyns Håndbold Forbund, Troels Hansen fra Håndbold Region Øst og Kent Nicolajsen fra Jydsk Håndbold Forbund siger i en fælles udtalelse omkring samarbejdet ”at det er særdeles vigtigt at vi hele tiden har fokus på at udvikle og optimere til gavn for alle i Dansk Håndbold og med de nye tiltag er vi sikre på at vi tager endnu et skridt i den rigtige retning”

For yderligere informationer:

JHF    Formand Kent Nicolajsen – tlf. 2922 8958

HRØ   Formand Troels Hansen – tlf. 4033 6960

FHF   Formand Mogens Mulle Johansen – tlf. 2937 9058

 

Vælg forbund

Luk