Turneringer & Stævner
Del

Niveaustævner

Oversigt over personer som er i hallen fra FHF/HRØ for Liga i U-19, og 1. division for U-15, U-17 og U-19. 

Dato/Række Spillested Navn Forbund/Region
       
18. september 2021      
       
Drenge Roskilde Hallerne John Stilling-Laursen HRØ
    Poul Arne Nielsen HRØ
       
Piger Køge Hallerne Mathias Rettig  FHF
    Carsten G. Larsen HRØ
    Dennis Hønholt HRØ
    Jakob Buus Jensen HRØ
    Martin G. Larsen HRØ
       
Piger Tune Hallerne Carsten G. Larsen HRØ
       
19. september 2021      
       
Drenge Køge Hallerne Brian Steffensen HRØ
       
Drenge Roskilde Hallerne Poul Arne Nielsen HRØ
    Peter Jørgensen HRØ
       
Piger Køge Hallerne Carsten G. Larsen HRØ
    Dennis Hønholt HRØ
    Jakob Buus Jensen HRØ
    Martin G. Larsen HRØ

Niveaustævner 2021

I 1. division for U-15 og U-17 og Liga for U-19 skal holdene deltage den første weekend den 4. - 5. september 2021. 

Holdene kan opfordres til at spille weekend 2, efter at holdene har spillet i weekend 1. Ønsker holdene ikke at deltage i weekend 2, kan det have konsekvenser for rækkeinddelingen. Vi er opmærksomme på, at der er DHF samlinger den 18. – 19. september 2021.

Spilledato 28. august 2021:

U-13 A-rækken piger, U-13 C-rækken piger,

U-12 B-rækken piger,

U-11 B-rækken piger,

U-10 B-rækken piger,

U-9 rækken A piger, U-9 rækken C piger,

U-13 B-rækken drenge,

U-12 A-rækken drenge, U-12 C-rækken drenge,

U-11 A-rækken drenge, U-11 C-rækken drenge,

U-10 A-rækken drenge, U-10 C-rækken drenge,

U-9 rækken B drenge.

Spilledato 29. august 2021:

U-13 B-rækken piger,

U-12 A-rækken piger, U-12 C-rækken piger,

U-11 A-rækken piger, U-11 C-rækken piger,

U-10 A-rækken piger, U-10 C-rækken piger,

U-9 rækken B piger,

U-13 A-rækken drenge, U-13 C-rækken drenge,

U-12 B-rækken drenge,

U-11 B-rækken drenge,

U-10 B-rækken drenge,

U-9 rækken A drenge, U-9 rækken C drenge.

Spilledato 4. september 2021:

U-19 2. division piger, U-19 A-rækken piger,

U-17 1. division piger A, U-17 1. division piger B,

U-15 2. division piger, U-15 A-rækken piger, U-15 B-rækken piger,

U-13 B-rækken piger,

U-12 A-rækken piger, U-12 C-rækken piger,

U-11 A-rækken piger, U-11 C-rækken piger,

U-10 A-rækken piger, U-10 C-rækken piger,

U-9 rækken B piger,

U-19 Liga drenge, U-19 1. Division drenge,

U-17 2. Division drenge, U-17 A-rækken drenge, U-17 B-rækken drenge,

U-15 1. Division drenge.

U-13 A-rækken drenge, U-13 C-rækken drenge,

U-12 B-rækken drenge,

U-11 B-rækken drenge,

U-10 B-rækken drenge,

U-9 rækken A drenge, U-9 rækken C drenge.

Spilledato 5. september 2021:

U-19 Liga piger, U-19 1. Division piger,

U-17 2. Division piger, U-17 A-rækken piger, U-17 B-rækken piger,

U-15 1. Division piger,

U-13 A-rækken piger, U-13 C-rækken piger,

U-12 B-rækken piger,

U-11 B-rækken piger,

U-10 B-rækken piger,

U-9 rækken A piger, U-9 rækken C piger,

U-19 2. division drenge, U-19 A-rækken drenge,

U-17 1. division drenge A, U-17 1. division drenge B,

U-15 2. division drenge, U-15 A-rækken drenge, U-15 B-rækken drenge,

U-13 B-rækken drenge,

U-12 A-rækken drenge, U-12 C-rækken drenge,

U-11 A-rækken drenge, U-11 C-rækken drenge,

U-10 A-rækken drenge, U-10 C-rækken drenge,

U-9 rækken B drenge.

Spilledato 11. september 2021:

U-13 A-rækken piger, U-13 C-rækken piger,

U-12 B-rækken piger,

U-11 B-rækken piger,

U-10 B-rækken piger,

U-9 rækken A piger, U-9 rækken C piger,

U-13 B-rækken drenge,

U-12 A-rækken drenge, U-12 C-rækken drenge,

U-11 A-rækken drenge, U-11 C-rækken drenge,

U-10 A-rækken drenge, U-10 C-rækken drenge,

U-9 rækken B drenge.

Spilledato 12. september 2021:

U-13 B-rækken piger,

U-12 A-rækken piger, U-12 C-rækken piger,

U-11 A-rækken piger, U-11 C-rækken piger,

U-10 A-rækken piger, U-10 C-rækken piger,

U-9 rækken B piger,

U-13 A-rækken drenge, U-13 C-rækken drenge,

U-12 B-rækken drenge,

U-11 B-rækken drenge,

U-10 B-rækken drenge,

U-9 rækken A drenge, U-9 rækken C drenge.

Spilledato 18. september 2021:

U-19 Liga piger, U-19 1. Division piger,

U-17 2. Division piger, U-17 A-rækken piger, U-17 B-rækken piger,

U-15 1. Division piger,

U-13 B-rækken piger,

U-12 A-rækken piger, U-12 C-rækken piger,

U-11 A-rækken piger, U-11 C-rækken piger,

U-10 A-rækken piger, U-10 C-rækken piger,

U-9 rækken B piger,

U-19 2. division drenge, U-19 A-rækken drenge,

U-17 1. division drenge A, U-17 1. division drenge B,

U-15 2. division drenge, U-15 A-rækken drenge, U-15 B-rækken drenge,

U-13 A-rækken drenge, U-13 C-rækken drenge,

U-12 B-rækken drenge,

U-11 B-rækken drenge,

U-10 B-rækken drenge,

U-9 rækken A drenge, U-9 rækken C drenge.

Spilledato 19. september 2021:

U-19 2. division piger, U-19 A-rækken piger,

U-17 1. division piger A, U-17 1. division piger B,

U-15 2. division piger, U-15 A-rækken piger, U-15 B-rækken piger,

U-13 A-rækken piger, U-13 C-rækken piger,

U-12 B-rækken piger,

U-11 B-rækken piger,

U-10 B-rækken piger,

U-9 rækken A piger, U-9 rækken C piger,

U-19 Liga drenge, U-19 1. Division drenge,

U-17 2. Division drenge, U-17 A-rækken drenge, U-17 B-rækken drenge,

U-15 1. Division drenge,

U-13 B-rækken drenge,

U-12 A-rækken drenge, U-12 C-rækken drenge,

U-11 A-rækken drenge, U-11 C-rækken drenge,

U-10 A-rækken drenge, U-10 C-rækken drenge,

U-9 rækken B drenge.

Hverdage på grund af konfirmation – Evt.

U-15 1. Division piger,

U-15 2. Division piger,

U-15 1. Division drenge.

U-15 2. Division drenge.

 

 

 

1. Rejsepulje:
Kampene placeres i HRØ regi.
Der ydes tilskud til de Bornholmske foreninger med 3500,00 kr. pr. rejse, dette er dog under
forudsætning af, at holdet tilmeldes til en fælles HRØ rækker til turneringen. Ved rejser over Storebælt ydes tilskud på 1.500,00 kr. 


2. Afvikling af kampe og benyttelse af spillere:
Der spilles to kampe pr. dag og der spilles ikke frem til en vinder.
Spilletider for kampene er endnu ikke fastsat for niveaustævner.

Op/nedrykning af spillere:
Det er muligt at rykke op/ned på spillere til niveaustævnerne uden hensyntagen til de
normale op/nedrykningsbestemmelser.

Dog er det ikke muligt at spille på to hold samme dag.

Dispensationer:
Der skal ikke søges dispensationer, men der må max. benyttes 3 spillere som er et år for
gammel pr. kamp.

Der må jf. ændringer til DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker til den kommende
sæson ikke benyttes dispensationsspillere i U-19 Liga og U-17 1. division A.


3. Diskvalifikation:
a. Karantæne, der er idømt i forbindelse med en kamp i den løbende turnering, kan ikke
afvikles til Niveaustævnerne.
b. Diskvalifikation som følge af 3. gangs udvisning skal ikke indberettes og medfører ikke
yderligere sanktioner.
c. Diskvalifikation som følge af alle andre årsager medfører ved stævnet en kamps
karantæne, der afsones i efterfølgende kamp ved Niveaustævnet. Der kan ikke gøres
indsigelse mod diskvalifikationen ligesom karantænen ikke kan ankes.
d. Karantæner som følge af sidst spillede kamp, afsones efterfølgende i Vinterturneringen.
e. Diskvalifikationer nævnt i punkt 2 skal efterfølgende indberettes af dommeren via
Håndoffice så de er ajourført senest kl. 09.00 mandagen efter stævnet
f. Alle indberetninger bliver efterfølgende sagsbehandlet. Eventuel skærpelse eller
lempelse af sanktionen meddeles via karantænelisten.


4. Trækning af hold:
Hvis et hold trækkes, efter at turneringen er lagt, kan foreningen idømmes en bøde på kr.
1200,00 samt dommerhonorar for U-15, U-17 og U-19.

For U-13 og yngre er bøden på kr. 600 samt dommerhonorar.


5. Tilmeldingsgebyr:
Tilmeldingsgebyr kan ses på hjemmesiden under gebyr. Gebyret er excl. dommerhonorar,
dommerbordshonorar og tilskud til rejsepulje jf. punkt 1.

 

6. Honorar for pasning af dommerbord:
Der betales honorar for pasning af dommerbord til niveaustævnerne til arrangørforeningen.
Beløbet er samme størrelse som et dommerhonorar og afregnes i den endelige afregning
ved turneringens afslutning.


Udgifterne til honorar fordeles på tilmeldte hold.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE