Aktiviteter
Del

Håndboldkaravanen i Dansk Håndbold Midt

Karavanen ruller igen i 2023 i Dansk Håndbold Midt og din forening skal med!

Håndboldkaravanen er et sjovt event, der kommer ud på den lokale skole sammen med den lokale håndboldforening. På karavanen vil der være sjov håndboldtræning, forskellige håndboldlege og motoriske udfordringer således børnene bliver nysgerrige på at spille mere håndbold i jeres forening.

Et besøg af håndboldkaravanen hjælper foreninger med at:

- promovere jeres håndboldtilbud og inspirere børnene til at starte på en sjov og sund fritidsaktivitet hos jer.

- give børnene en rigtig god oplevelse med leg, spil og bevægelse

- inspirere lærere til undervisning i håndbold.

- skabe samarbejde mellem håndboldklub og skole.

Håndboldkaravanen er mere end et besøg i skoletiden!

Som en del af håndboldkaravanen skal alle foreninger vælge deres fokuspunkt/er omkring karavanebesøget i skolen.

Fokuspunkterne hjælper, udvikler og styrker din forening og er obligatorisk for alle.

Læs mere om fokuspunkterne nedenfor.

Ønsker du yderligere oplysninger om håndboldkaravanen, skal du kontakte foreningskonsulenterne.

FAQ - Håndboldkaravane

Målgruppe

Målgruppen er børn på 0. til og med 4. klassetrin på den/de skoler, der er beliggende i jeres nærområde. 

På karavanen kan børnene prøve kræfter med præcisionskast på lærred med Niklas Landin, skyde på fartmåler, gennemføre motorikbane, trylle med bolden og selvfølgelig skal der også spilles totalhåndbold.

Karavanen har ”personale” med rundt på touren. Instruktøren vil være med på besøgene, og have planlagt alle aktiviteterne på dagen. Alle materialer der skal bruges, er ligeledes med i karavanebilen.

Foreningen får
 • rekrutteringsfoldere, der er tilgængelig på hjemmesiden. 
 • en håndboldkaravane instruktør, som styrer frivillige, lærere og elever igennem håndboldkaravanens aktiviteter.
 • konsulentbistand før, under og efter håndboldkaravane besøget.
Foreningen skal
 • Når foreningen har fået godkendt Karavane-ansøgningen, skal foreningen selv aftale (dato/tid) med skolen om besøg af håndboldkaravanen.
 • Foreningen skal være klar til at modtage nye medlemmer. Have trænere, træningstider og evt kamptilbud på plads for de implicerede årgange.
 • Foreningen skal tage stilling til hvilket fokus der skal være en del af karavanebesøget. Se næste blok.
 • Foreningen skal have en tovholder koordinering med DHF konsulent og skole.
 • Foreningen skal stille med frivillige som kan hjælpe afvikling af karavanebesøget på den aftalte dag.
 • Foreningen skal, evt i samarbejde med skolen, stille faciliteter til rådighed (håndboldhal)
Valg af fokuspunkt

Fokus 1: Den gode velkomst

Hvordan inkluderer vi bedst muligt de nye medlemmer på holdene? Både socialt og på banen?

Hvordan sikrer vi en træning, der er sjov og udfordrende for alle, uanset niveauforskelle?

De nye forældre – Hvem sikrer at de får de relevante oplysninger om hold, foreningens kultur og kontingentbetaling?

Fokus 2: Optimering af træningsmiljøet

Fokus på det fundament, der skaber den gode børnetræning. Hvad motiverer vores børnespillere? Hvordan imødekommer vi det og sikrer, at der er masser af individuelle øvelser og bevægelse i træningen? 

Hvilke hjælpemidler (træningsplaner og app) har DHF som kan bruges?

Fokus 3: Uddannelse af trænere

Viden og sparring om muligheder for brug af børnetræneruddannelse til jeres børnetrænere. Både for at skabe et bedre produkt her og nu, men også sikre en progression i trænerens niveau. 

Fokus 4: Implementering af ungtrænere

Hvordan bruger vi bedst vores ungtrænere i vores børnetræning? Hvordan sikrer vi, at børnene får den bedst mulige træning – mens vi samtidig sikrer en udvikling af vores ungtrænere?

Fokus 5: Andet?

Hvis din forening har specifikke ønsker til andet fokus, kan det beskrives i ansøgningen nedenfor. Det kunne være et opfølgende skolestævne efter karavanebesøget eller lignende.

Skolen får
 • Skolen får inspirationsmateriale, der indeholder seks lektioner med lege og aktivitetsbeskrivelser. Skolen får dermed inspiration til hvordan de efterfølgende kan få håndbold og bevægelse i idrætstimerne. Inspirationsmaterialet kan endvidere downloads - se mere i boksen til højre.

Inspirationsmaterialet til skoler er et uddrag af Fit First, som er udarbejdet af SDU, DIF og Team Danmark i samarbejde med 10 specialforbund, heriblandt Dansk Håndbold Forbund.

Håndboldversionen med intro, afsnit om forskningen mv. kan downloades her

Skolen skal
 • Skolen skal stille min. to undervisere/hjælpere til rådighed pr. modul. De skal varetage de pædagogiske opgaver i forbindelse med børnenes deltagelse.
Foreningskonsulent
Andreas Kronborg 60226170
Foreningskonsulent
Anders Fredsgaard 31555500

Vælg forbund

Luk