Info til foreninger
Del

Persondatapolitik Håndboldskoler

Håndboldskole – persondatapolitik

 

Dansk Håndbold Forbund (DHF) arrangerer håndboldskoler i samarbejde med arrangørforeninger. I forbindelse din tilmelding skal vi give dig en række informationer om behandlingen af dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig og kontaktinformationer:

 

Dansk Håndbold Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 13

2605 Brøndby

CVR-nr. 48 91 90 14

 

Kontaktmail: haandboldskoler@dhf.dk

 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

I forbindelse med din tilmelding har du afgivet følgende personoplysninger:

 

Navn, adresse, årgang, navn på forældr,r telefonnr. og mail til forælder, tøjvalg, klubtilhørsforhold (ikke obligatorisk)

 

Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler de nævnte oplysninger med henblik på at kunne sende dig information om håndboldskolen samt bestille tøj.

 

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 2, litra b (opfyldelse af aftale).

 

Modtagere af personoplysninger

DHF videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

Efter modtagelsen af din tilmelding, videregiver DHF dine oplysninger til arrangøren af den af dig valgte håndboldskole. Du bliver herefter kontaktet af arrangørforeningen omkring afviklingen af den håndboldskole, du har tilmeldt dig. Arrangørforeningen er selvstændigt dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, der foregår i forbindelse med afviklingen.

 

DHF opbevarer oplysningerne i et turneringsadministrationssystem, som hostes af en ekstern databehandler. Derudover anvender DHF leverandøren Mailchimp til udsendelse af mails vedrørende håndboldskolen. Mailchimp opbevarer dine data i USA i henhold til EU-US Privacy Shield aftalen.

 

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil de ikke længere er relevante, dog maksimalt 5 år.

 

Dine rettigheder

Der er tale om følgende rettigheder, som kan udøves i visse tilfælde:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til at få rettet urigtige oplysninger
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Vælg forbund

Luk