Info til foreninger
Del

Persondatapolitik

HÅNDOFFICE PERSONDATAPOLITIK

Sådan behandler vi dine personoplysninger

HåndOffice er håndboldens turneringsadministrationssystem og drives af Dansk Håndbold Forbund og underliggende forbund / kredse / region.

Når du er håndboldspiller eller træner / leder i en håndboldklub, får du oprettet en profil i HåndOffice med det formål, at du kan være aktiv i forbindelse med turneringer, kurser og andre håndboldtiltag, som udbydes af Dansk Håndbold Forbund og underliggende forbund / kredse / region.

Det er din klub, som opretter dig i HåndOffice på baggrund af de oplysninger, du selv har givet klubben. I den forbindelse skal du informeres om, at vi har modtaget personoplysninger om dig, ligesom der i henhold til databeskyttelsesforordningen skal gives dig en række informationer om behandlingen af dine personoplysninger.

Dataansvarlige og kontaktinformationer:

Dataansvarlige for dine personoplysninger i HåndOffice:

 

Dansk Håndbold Forbund

CVR-nr. 48 91 90 14

Kontaktperson: Per Lauritsen, Mail: per@dhf.dk eller Tina Black, Mail: tbl@dhf.dk.

 

Jydsk Håndbold Forbund (inkl. kreds 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8)

CVR-nr. 19 22 15 12

Kontaktperson: Heidi Hansen, Mail: heh.jhf@dhf.dk

 

Jydsk Håndbold Forbund –kreds 7

CVR-nr. 40 81 62 16

Kontaktperson: Lars Skytte, Mail: lsk.jhf@dhf.dk

 

Fyns Håndbold Forbund

CVR-nr. 45 44 80 10

Kontaktperson: Brian Nielsen, Mail: bni.fhf@dhf.dk

 

Håndbold Region Øst

CVR-nr. 33 28 88 59

Kontaktperson: Per Jensen, Mail: pj.hro@dhf.dk

 

Vi behandler følgende personoplysninger i HåndOffice

I HåndOffice registrerer vi følgende almindelige personoplysninger. Du skal være opmærksom på, at du kan være omfattet af flere kategorier, hvis du f.eks. både er registreret som spiller og træner i din klub.

Spillere i rækker, hvor holdkort er nødvendige (undtagen Liga og 1. division)

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, køn, nuværende klub og klubhistorik, kampe, karantæner
 • Eventuel kursusdeltagelse (kursus, dato, tidsrum, forening) samt kursushistorik

 

Spillere i Liga og 1. division

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, køn, nuværende klub og klubhistorik, kampe, karantæner
 • Mål, udvisninger og andre kamprelevante data m.v.
 • Eventuel kursusdeltagelse (kursus, dato, tidsrum, forening) samt kursushistorik

 

Trænere / ledere

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, køn, nuværende klub og klubhistorik, kampe, karantæner
 • Foreningshverv
 • Eventuelle hverv i udvalg i DHF, distriktsforbund / region
 • Eventuel kursusdeltagelse (kursus, dato, tidsrum, forening) samt kursushistorik

 

Dommere

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, køn, nuværende klub og klubhistorik, kampe
 • Eventuel kursusdeltagelse (kursus, dato, tidsrum, forening) samt kursushistorik

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Oplysningerne i HåndOffice bruges til administration af turneringer, kurser m.v. udskrevet af DHF og underliggende forbund / kredse / region.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, køn, nuværende klub og klubhistorik, kampe, karantæner:

Disse oplysninger bruges til at identificere dig som håndboldspiller eller træner / leder, herunder administrere din deltagelse i kampe (via holdkort) indenfor de gældende turneringsregler, samt registrere klubskifte m.v.

 

Mål, udvisninger og andre kamprelevante data m.v.(kun relevant for Liga og 1. division):

Disse oplysninger bruges til at danne kamprapporter og føre statistik over kamprelevante data.

 

Foreningshverv / hverv i udvalg:

Disse oplysninger bruges til at administrere nuværende hverv i foreninger og udvalg.

 

Kursusdeltagelse (deltagelse i kursus, dato, tidsrum, for hvilken forening), kursushistorik:

Disse oplysninger bruges til at administrere din deltagelse i kurser hos DHF og underliggende forbund / kredse / region samt dokumentere dine opnåede kvalifikationer i det omfang, der er tale om uddannelser, hvor der bygges videre på opnåede kvalifikationer.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til brug for turneringsadministration, foreningshverv m.v. følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er administration og afvikling af håndbold i Danmark, som du selv har ønsket at deltage i ved din indmeldelse i en håndboldklub omfattet af DHF’s love og regler.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse i kurser m.v. følger persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde vores aftale om kursusdeltagelse.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Det er din klub, som opretter dig med en profil i HåndOffice med henblik på at du kan deltage i håndboldaktiviteter under Dansk Håndbold Forbund og underliggende forbund / kredse / region.

Visse oplysninger indhenter vi direkte fra dig, f.eks. i forbindelse med din kursusdeltagelse.

 

Adgang til dine personoplysninger

HåndOffice er opbygget således, at det til enhver tid kun er relevante personer, der har adgang til relevante oplysninger.

Personer med et foreningshverv i din nuværende klub samt medarbejdere i Dansk Håndbold Forbund og underliggende forbund / kredse / region har adgang til din profil i HåndOffice med henblik på turneringsadministration.

Herudover er dit navn tilgængeligt for visse andre i forbindelse med den turnering, du deltager i. Dvs. at trænere og ledere fra klubber i samme turnering kan se dit navn i forbindelse med holdkort i den pågældende turnering. Her vil det også fremgå, hvis du er idømt en karantæne (dog ikke årsagen).

De kan ikke se andre oplysninger om dig som f.eks. dine kontaktoplysninger.

 

Særligt om karantæner:

Idømte karantæner er synlige i HåndOffice (bag bruger login) i forbindelse med holdkort i den sæson, hvor karantænen er givet. Selve indberetningen, som danner grundlag for karantænen, opbevares i en lukket del af Turneringsadministrationssystemet, som kun dommeren og turneringsadministrationen har adgang til.

Klubskifte:

Registrering af et klubskifte foregår ved, at din nye klub sender en anmodning om frigivelse til din gamle klub, som skal godkende en frigivelse, førend klubskiftet er endeligt. I den forbindelse bruges HåndOffice til at den nye klub kan indtaste følgende oplysninger, som du selv afgiver til klubben: Navn, fødselsdato, køn og din tidligere klub, som du ønsker, skal frigive dig. Forudsat dine data matcher en profil i systemet, kan din nye klub sende en anmodning om frigivelse til din tidligere klub. Når frigivelsen er godkendt, registreres din profil i HåndOffice under den nye klub.

Dine personoplysninger opbevares i et it-system, som hostes af en dansk udbyder med hostingcenter i Danmark. Dine personoplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i HåndOffice, så længe du er medlem af en klub eller på anden vis aktiv i håndboldsporten. Når du melder dig ud af en klub, registreres dette i HåndOffice, og din profil deaktiveres. Vi sletter dine kontaktoplysninger, når du beder os om det, eller når det ikke længere er relevant i forhold vores administration af de turneringer, du har været aktiv i. Hvis dine personoplysninger indgår i oplysninger af sportshistorisk karakter eller på anden måde anses at have sportslig interesse, har vi en saglig interesse i at gemme dette.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

Revidering af politik

Vi opdaterer denne politik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive forsøgt sendt ud til orientering til alle personer med oplysninger i HåndOffice. 

 

Vælg forbund

Luk