Info til foreninger
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Referat og billeder fra Kredsgeneralforsamlingen

Referat fra kredsgeneralforsamling

Jysk håndbold forbund, kreds 3

 

Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter

Stemningsbilleder fra Kredsgeneralforsamlingen

 

       
       

Formand, Per Skovgaard, bød velkommen til kredsgeneralforsamlingen.

 

Speciel velkomst til repræsentanten fra JHF’s FU, Dorthe Huge Jonasson.

 

Kredssekretær, Agner Lund, konstaterede ved navneopråb, at der var mødt 21 foreninger op på generalforsamlingen. 

 1. Valg af dirigent.

Jørgen Rolander blev valgt

 

 1. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:
 2. Ringkjøbing Landbobanks pris til årets håndboldforening i Kreds 3

 

Prisen blev overrakt til Tim GF af Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank.

 1. Overrækkelse af årets lederpris for Kreds 3

 

Prisen blev overrakt af formand Per Skovgaard til Susanne Brødbæk fra Mejrup Hvam HK.

 1. Overrækkelse af pokal til årets dommer i Kreds 3

 

Børge Bech blev hædret med denne pris. 

 1. Formandens beretning til godkendelse.

 

Formand Per Skovgaard uddybede den skriftlige beretning.

Omtalte kontorfællesskabet med Kreds 6 og det nye kontor i Ikast.

Der er løbende gode og konstruktive drøftelser med Kreds 6 om det fremtidige samarbejde. Opfordrede foreningerne til at bidrage med forslag og input i denne proces.

Vi er heldigvis gået lidt frem i antallet af hold i denne sæson. Det er meget glædeligt, at den drastiske nedgang i holdantallet er vendt.

Omtalte ”Håndboldens dag” lørdag den 5. januar 2019.

Formandens beretning blev derefter enstemmigt godkendt. 

 1. Udvalgenes beretning til orientering:
 2. Turneringsudvalgsformandens beretning til orientering.

 

Gitte Højbjerg uddybede den skriftlige beretning.

Omtalte problemer med at anvende fiktive spillere. Der er for mange.

Kredskontoret hjælper gerne med at afhjælpe, at de ikke længere er fiktive.

Det må også være i klubbernes egen interesse at få dem registreret.

Omtalte også de gode muligheder for at rekruttere nye børnespillere ved at spille på kortbane i D-rækkerne.

Er i gang med at afdække mulighederne for at lave turneringssamarbejde med Kreds 6. Det skal give mening i hvert enkelt tilfælde.

Det er helt sikkert, at vi fra sæsonen 2019/2020 spiller med ulige årgange.

Præsenterede kort de svar, der er kommet på et spørgeskema, som TU har rundsendt. Udvalget skal nu til at bearbejde svarene.

Derefter debat og spørgsmål fra forsamlingen

Tjørring: Er ikke tilfreds med at D-rækkerne skal spille på kortbane i U-12. Børnene synes, de bliver minier igen og vil hellere spille på stor bane.

Højmark: Enig i at det giver problemer.

Mejrup Hvam: Har oplevet det positivt at spille på kortbane i U-12.

Mejdal Halgaard: Vil helst helt have afskaffet kortbanehåndbold i U-10 og U-12.

Vil gerne have 2 kampe/stævner i C-rækker

Struer: Synes kortbane fungerer fint i U-10. Der er for stor spredning i kvaliteten af holdene i de enkelte rækker. Der skal ikke kigges så meget på geografien, men mere på at skabe jævnbyrdige rækker.

Holstebro H90: Har gode erfaringer med kortbanestævner i både U-8, U-10 og U-12.

Gitte Højbjerg svarede overordnet, at kortbanehåndbold ikke vil blive afskaffet. Der satses på dette fra DHF/JHF generelt set. Men der skal naturligvis evalueres på i hvilke rækker, det skal anvendes.

Ringkøbing: I Ringkøbing Skjern kommune har man store problemer med skolefodboldturneringen i opstarten af sæsonen. Vil derfor gerne have to opstartsstævner.

Struer: vil gerne have samlet de enkelte aldersgrupper i samme hal til opstartsstævne.

Tjørring: Hvorfor skal der betales gebyr, når man flytter kampe ved døm selv kampe.

Svar fra Jens Henriksen: Det skyldes det fælles turneringsreglement, som vi ikke kan afvige. 

 1. Dommerudvalgsformandens beretning til orientering.

 

Bjarne Mikkelsen uddybede sin skriftlige beretning.

En lille nedgang i antallet af dommere, men det kan godt fungere i hverdagen.

Men det er en stor udfordring, når der er store stævner, fx påskecup. Vi har altså stadig brug for at få uddannet nye og helst unge dommere. Opfordrede foreningerne til at gå ud og finde egnede kandidater. Det gælder også spillere, der er stoppet med selv at spille, men som kunne blive gode dommere. Foreningerne vil også blive kontaktet fra dommerudvalget.

Vi mister stadig unge dommere, når de ikke bliver ordentlig behandlet af tilskuere og trænere. Opfordrede til, at klubberne passer på de nye dommerne og tager en snak med forældre og trænere, som ikke udviser fairplay over for dommerne. 

 1. Uddannelsesudvalgsformandens beretning til orientering.

 

Erik Møller takkede foreningerne for at have sendt rigtig mange trænere på kurser.

Der er allerede klubber, der har budt ind med at afholde kurser i næste sæson.

EM gennemgik retningslinjerne for at afholde disse klubkurser.

Der vil også blive afholdt tre opstartskurser i næste sæson.

Opfordrede til at man bruger Andreas (vores nye konsulent) 

 1. Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning til orientering.

 

Anne-Mette Røn Poulsen omtalte det nye kortbanespil for U-8.

Næste år vil der kun blive afviklet U-8 stævner i haller med kortbane.

 1. Eliteudvalgsformandens beretning til orientering.

 

Bjørn Sommer omtalte vores deltagelse i kredsstævnet og antallet af udtagne spillere, hvor vi er fint repræsenteret. 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Poul Rasmussen gennemgik hovedtallene i regnskabet.

Det udviser et overskud på kr. 50.411, og dette er endda på trods af ekstra store etableringsomkostninger i forbindelse med det nye kredskontor i Ikast (ca. 110.000 kr.)

Egenkapitalen er på knap 1.1 mio. kr. og det er tilstrækkeligt til at sikre likviditeten i den daglige drift.

Der var ingen bemærkninger fra revisorerne.

Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.   

 1. Udviklingskonsulentens orientering.

 

Andreas til venstre

Andreas Kronborg opfordrede til, at han bliver brugt af foreningerne. Nu har vi en konsulent på fuld tid!

Gav eksempler på hvad han kan bruges til, fx forældremøder.

Han er meget fleksibel mht. at blive brugt på ”alle tider” af døgnet.

Omtalte Beach håndboldstævnet (åbne kredsmesterskaber) på Torvet i Herning.

Opfordrede til deltagelse i ”håndboldkaravanen” og ”håndbold i skolen”.

Vil gerne arbejde med og støtte op om kommunale netværk.

Omtalte et par fremtidige tiltag, der er i støbeskeen, fx ”styr på driften”. Det vil klubberne komme til at høre mere om.

”Bevæg dig for livet” og ”Five a side håndbold” blev også omtalt.

Bad alle om at sætte kryds i kalenderen til ”Håndboldens dag” lørdag den 5. januar 2019.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag. 

 1. Valg til kredsbestyrelsen
 2. Valg af Kasserer

Poul Rasmussen blev genvalgt.

 1. Valg af Turneringsudvalgsformand

Gitte Højbjerg blev genvalgt.

 1. Valg af Uddannelsesudvalgsformand

Erik Møller blev genvalgt.

 1. Valg af Eliteudvalgsformand

Bjørn Sommer blev genvalgt.

 1. Valg af Dommerudvalgsformand for en etårig periode

Bjarne Mikkelsen blev valgt for et år. 

 1. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 5. maj 2018 i Hammel Idrætscenter kl. 10.00.

Kredsbestyrelsen blev bemyndiget til selv at udpege repræsentanterne fra Kreds 3. 

 1. Valg af Revisor

Christian Villadsen blev genvalgt. 

 1. Valg af Revisorsuppleant.

Brian Rasmussen blev valgt. 

Mejdal: Stillede spørgsmål angående den nye persondatalov. Hvordan vil det påvirke fremtiden for håndboldklubberne i praksis, fx udfyldelsen af holdkort?

Jens Henriksen: Det er der jurister i DIF, der i øjeblikket arbejder med at finde snitfladerne for. 

Per Skovgaard takkede derefter Jørgen Rolander for at lede generalforsamlingen på bedste vis.

Også en tak til foreningerne for en god debat og gode indspark. Opfordrede foreningerne til også at komme med dette i hverdagen.

Omtalte det fine fremmøde, men opfordrede også til at alle tager en ekstra deltager med til næste års generalforsamling. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25, hvorefter der var kaffe og lagkage. 

Referent:                Agner Lund                        Tvis d. 13.03.2018

Vælg forbund

Luk