Om JHF Kreds 3
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!
Årets Håndboldforening i Kreds 3 - Resen KFUM overrakt af Henrik Olesen fra Landbobanken

Billeder og referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 4. marts 2019

Skrevet af Lone Højager
06. mar 2019Kl. 09:26

Referat fra generalforsamlingen i JHF Kreds 3

Mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter

Formand Per Skovgaard bød velkommen til generalforsamlingen, specielt til JHF’s repræsentant, Ove Leegaard

 Formand for Kreds 3 Per Skovgaard

Kredssekretær Agner Lund konstaterede efter forenings navneopråb, at der var mødt 19 foreninger op til kredsgeneralforsamlingen
Sekretær Agner Lund

1. Valg af dirigent.

Jan Juul Nielsen blev valgt og konstaterede, at GF var lovligt indvarslet.

 Dirigent Jan Juul Nielsen

 2. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:a. 

a. Ringkjøbing Landbobanks pris til årets håndboldforening i kreds 3.

Blev overrakt af Henrik Olesen.

Resen KFUM blev udnævnt til årets håndboldforening og modtog 10.000 kr. fra Ringkjøbing Landbobank, blomster og diplom.

b. Kåring af årets leder i Kreds 3

Kate Sunesen, Skjern Håndbold, blev kåret til årets leder i Kreds 3.

Hun modtog pokal, blomster og gavekurv.

c. Kåring af årets talentdommer i Kreds 3.

Mads Nystrup Søgaard blev kåret til årets dommertalent og modtog pokal.

d. Kåring af årets dommer i Kreds 3

John Børge blev kåret til årets dommer og modtog pokal.

3. Formandens beretning til godkendelse.

Formand Per Skovgaard uddybede den skriftlige beretning.

Tog udgangspunkt i herrelandsholdets VM guldmedaljer. Kan vi bruge det til noget i vores daglige arbejde for at løfte medlemstallet i foreningerne? Vi mangler 117 medlemmer i forhold til sidste år. Der har været mange tiltag for at stoppe udviklingen, bl.a. en fuldtids konsulentstilling og håndboldens dag: Sæt kryds i kalenderen 11. januar 2020.

Det allervigtigste er dog stadig, at vi har dygtige trænere og ledere, der både er fagligt dygtige og magter relations dannelsen til spillerne.

PS kom også ind på de kommende strukturdebatter. Efterlyste gode og konstruktive ideer.

Tak til alle samarbejdspartnere, specielt Jens og Lone på kredskontoret.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

4. Udvalgenes beretning til orientering:
a. Turneringsudvalgsformandens beretning til orientering.
Gitte Højbjerg knyttede kommentarer til beretningen.

Var specielt inde på området: dispensationsspillere. Appellerede stærkt til at reglerne bliver anvendt, som de er tiltænkt, og ikke for at man vil vinde for enhver pris. Opfordrede til, at klubberne tager en snak med alle trænere. Omtalte også de nye dispensationsregler.

GH gennemgik derefter de nye regler for turneringen (ulige årgange, boldstørrelser mv). Formålet er primært at skaffe flere medlemmer) Der vil blive afholdt to foreningsmøder her i foråret, hvor reglerne vil blive gennemgået. Opfordrede til at alle foreninger møder op! 

b. Dommerudvalgsformandens beretning til orientering.
DU formand Bjarne Mikkelsen

Bjarne Mikkelsen overlod som indledning ordet til John Børge Jensen,
John Børge Jensen

der gennemgik dommersituationen (dommerkurser, antallet af dommere mv.) Der gøres meget for de nyuddannede dommere. Det ser noget lysere ud med hensyn til antallet af nye dommere! Men vi har desværre også mange der stopper, og det vil der helt sikkert også være de kommende år. Nogle weekender er meget pressede. Her må nogle dommere ud at dømme i tre forskellige haller. Så en stor opfordring til klubberne om at skaffe nye kandidater til dommeruddannelsen.

BM opfordrede klubberne til at behandle dommerne ordentligt. Snak med forældre og trænere. Det er ærgerligt når dommere stopper på grund af urimelig behandling i hallerne!

BM opfordrede også klubberne til at sende folk til kurser for at kunne dømme U-10 kampene i B og C rækkerne.

c. Uddannelsesudvalgsformandens beretning til orientering.

UU formand Erik Møller

Erik Møller takkede klubberne for det gode samarbejde og den store opbakning til diverse kurser.

Omtalte kommende kursus i forbindelse med Final4 i Boxen.

Der afholdes også klubkurser her i foråret.

Omtalte mulighed for Trille-Trolle kurser.

Glad for samarbejdet med Andreas Kronborg. Dejligt at have en fuldtidskonsulent tilknyttet, som også uddannelsesudvalget kan benytte.

d. Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning til orientering.
BUU formand Anne-.Mette Røn Poulsen

Anne-Mette Røn omtalte overnatningsstævne for U-8 i starten af april.

Den 25. september bliver der opstartsmøde forud for den kommende sæson. Det vil blive afviklet sammen med et kursus i totalhåndbold

e. Eliteudvalgsformandens beretning til orientering.
EU formand Bjørn Sommer

Bjørn Sommer knyttede et par kommentarer til beretningen.

Omtalte elitesportsklasserne i kredsen. Det har både sine positive og negative sider.

Godt at DHF overordnet er inde over dette område!

Men betænkeligt hvis der drives rovdrift på ungdomsspillerne!

BS undrede sig over at der møder så få spillere op til iagttagelsesstævnerne. Hvad gør vi for at få flere spillere til at møde op?

Det er vigtigt, at alle får et håndboldliv efter elite-ungdomstiden!

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kredskasserer Poul Rasmussen fremlagde regnskabet.

Det udviste et overskud på 44.642 kr.

Egenkapitalen er herefter på 1.128.504 kr., hvilket er tilstrækkeligt til at sikre likviditeten hen over årets drift.

Der er hensat 20.000 kr. til investeringer i EDB.

6. Udviklingskonsulentens orientering.

Andreas Kronborg uddybede den skriftlige udsendte orientering.

Omtalte sine arbejdsopgaver i sit virke for kredsen:

Trille Trolle Håndbold

Håndboldkaravanen

Håndbold i skolen – forløb

Fastholdelse af ungdomsspillere

Foreningsudvikling – Klub Building

Beach Håndbold, herunder trænerkurser (brug sandet)

Bevæg dig for livet – motionshåndbold – håndboldens dag

De nye spilformer og faciliteter

AK sluttede med en generel opfordring til alle klubber om at bruge ham mest muligt, samt en opfordring til at tjekke op på de enkelte klubbers medlemstal og få de rigtige tal indberettet.

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

8. Valg til kredsbestyrelsen: 

a. Valg af Formand.
Per Skovgaard blev genvalgt.

b. Valg af Dommerudvalgsformand.
Bjarne Mikkelsen blev genvalgt.

c. Valg af Børne-og Ungeudvalgsformand.
Anne- Mette Røn Poulsen blev genvalgt

9. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 27. april 2019 i Hammel Idrætscenter kl. 10.00.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege de 5 medlemmer, der skal deltage.

10. Valg af Revisor.
Magna Galsgaard blev genvalgt

11. Valg af Revisorsuppleant.
Brian Rasmussen blev genvalgt

Formand Per Skovgaard fik ordet.

Ella Søndergaard, Tove Ehmsen og Annette Olesen fra kredsens Børne- og Ungeudvalg blev hædret for mange års trofast virke i udvalget (tilsammen i alt 78 år!) og blev tildelt JHF´s sølvnål.

Per Skovgaard afsluttede derefter generalforsamlingen.

Sagde tak for genvalget og tak for fremmødet fra foreningerne.

Også tak til dirigenten for god ledelse af mødet.

Slut kl. 20.22.

Derefter kaffe og æblekage.

Referent: Agner Lund

Stemningsbilleder fra generalforsamlingen

Dækket op til spisning før generalforsamlingen     Bestyrelsen og dirigenten     Resterende del af bestyrelsen
Dækket op til spisning      Bestyrelsen og dirigent    Bestyrelse og konsulent

          
Generalforsamlingen        Generalforsamlingen       Generalforsamlingen


De 3 prismodtagere før afsløringen

Vælg forbund

Luk