Turneringer & Stævner
Del

Afbud til kamp i Kreds 3

Afbud til kamp i Kreds 3

Har I behov for at sende afbud til en kamp, bedes I udfylde formularen henunder. Gerne så tidlig som muligt og meget gerne inden kl. 14.00 på hverdage for kampe den samme dag samt fredag inden kl. 12.00 for kampe i weekenden, så vi ikke har dommere og hold til at stå ude ved kampe, der ikke bliver spillet.

Såfremt afbuddet kommer inden for kontorets åbningstid, så har vi efterfølgende mulighed for at give modstanderne og dommerne besked om, at kampen er aflyst. Det er altid god stil, at man selv giver modstanderne besked om, at man ikke møder op til en fastsat kamp. Gerne i så god tid som muligt. Hvis afbuddet kommer så sent, at vi ikke har mulighed for at få dommerne taget af, så kan der efterfølgende opkræves dommerhonorarer samt kørsel til dommerne ud over afbudsgebyret. 

I bedes desuden orientere modstanderholdet om, at I ikke møder op, så de ikke står og venter på jer ude i hallen.

Afbudsgebyret er 1.000,- kr. 1. gang et hold sender afbud i alle de lokale rækker. Ved gentagelse af afbud fra det samme hold i den samme turneringsrunde er afbudsgebyret 2.000 kr.

Et hold kan melde afbud til kamp op til 2 gange i en turneringsrunde i de lokale rækker. Ved flere afbud i samme turneringsrunde kan turneringsledelsen udelukke holdet af turneringen.

Afbud pga. Covid-19 giver mulighed for gratis at melde afbud til en kamp eller efter gensidig aftale med modstanderne at få genplaceret kampen. Dvs. at hvis man melder afbud pga. Covid-19, så skal foreningen inden for 5 dage fra kampstartstidspunktet have sendt en ny dato efter aftale med modstanderne om, hvornår kampen så kan spilles, såfremt man ønsker at spille kampen på et senere tidspunkt. Hvis der ikke foreligger en aftale om et nyt kamptidspunkt inden for 5 dage fra kampstartstidspunktet, så taberdømmes holdet, der har meldt afbud, og et hold, der har sendt afbud pga. corona har ikke krav på at få kampen genplaceret, idet det kræver tilsagn fra modstanderne for at få kampen genplaceret. Ønsker man ikke at spille kampen på et senere tidspunkt, så kan man gratis melde afbud til kampen, såfremt afbuddet skyldes Covid-19. Dog er det et krav, at afbuddet er givet før kampen, og gerne i så god tid, at det er muligt at få taget dommerne af kampen samt få givet modstanderne besked om afbuddet. så de ikke står og venter på et hold, der ikke møder frem. Et gyldig Covid-19 afbud kan IKKE gives efter kampstart, og kampen vil derfor heller ikke kunne genplaceres, hvis afbuddet ikke er lavet på nedenstående blanket inden kampstart og meget gerne så tidlig som overhovedet muligt af hensyn til både modstandere og dommere.

I kampe, der ønskes genplaceret, skal der indsendes kampnr., nyt kamptidspunkt, dato samt hal efter aftale med modstanderne til kredskontoret på mail: kreds3@dhf.dk senest 5 dage fra det oprindelige kamptidspunkt, såfremt det ikke er fremsendt indenfor de 5 dage, så taberdømmes det hold, der har sendt coronaafbud.

Der opkræves ikke en bøde, såfremt afbuddet skyldes Covid-19 og er lavet inden kampstart, og disse afbud gør heller ikke, at holdet udgår af turneringen, da afbuddene ikke tæller med i de afbud, der er nævnt i § 8.6 og 8.6.1.

Afbud til kampe uden for Kreds 3 bedes sendt til den kreds, hvor kampen skal spilles, og skal derfor ikke laves på nedenstående blanket.

Foreningens navn:
Navn på kontaktpersonen
Indtast kampnumret på kampen, der sendes afbud til
Indtast rækken på den kamp, der sendes afbud til
Angiv hvilken dato kampen skal spilles
Angiv starttidspunktet for kampen
Hallens navn
Hvem skal holdet, der melder afbud, spille imod
Sæt kryds (Hvis afbuddet kommer sent, så SKAL modstanderne kontaktes)
  • Ja
  • Nej (hvis afbuddet kommer sent, så skal modstanderne kontaktes)
Hvis ja, så skal der desuden hurtigst muligt sendes en skriftlig redegørelse til JHF Kreds 3 jf. § 8.5 i Turneringsreglementet
  • Ja
  • Nej
Hvis ja, så skal der senest 48 timer efter det oprindelige kamptidspunkt fremsendes et nyt spilletidspunkt for kampen. Hvis det ikke overholdes, så taberdømmes det hold, der har meldt afbud til kampen.
  • Ja (der skal fremsendes et nyt kamptidspunkt inden for 48 timer fra kampstart, eller taberdømmes det hold, der sendt afbud til kampen)
  • Nej
Hvis ja, så skal der laves en redegørelse længere nede på blanketten.
  • Ja
  • Nej
Hvis ja, så skal afbuddet være lavet før kampstart, og der fremsendes et nyt kamptidspunkt for kampene senest 5 dage fra kampstart. Ellers taber holdet, der har meldt afbud.
  • Ja (der skal fremsendes et nyt kamptidspunkt inden for 5 dage fra kampstart, ellers taberdømmes det hold, der har sendt afbud til kampen)
  • Nej (det er gratis at melde afbud, når det er et coronaafbud)
Her er det muligt at lave en redegørelse for afbuddet eller tilføje yderligere bemærkninger til afbuddet, og hvis der allerede er lavet en aftale om et nyt kamptidspunkt, må det også meget gerne noteres. Ellers skal kampnr. og nyt kamptidspunkt fremsendes til kredskontoret inden for 5 dage fra kamptidspunktet.
Vi har nu modtaget din forenings afbud til kampen

Vælg forbund

Luk
ANNONCE