Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling

Kredsgeneralforsamling 2021

15. juni 2021, Sportens Hus 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. a) Turneringsudvalgets beretning til orientering
  b) Dommerudvalgets beretning til orientering
  c) Uddannelsesudvalgets beretning til orientering
  d) Børne- og Ungeudvalgets beretning til orientering
  e) Eliteudvalgets beretning til orientering
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. a) Valg af Formand Henrik Larson, Modtager genvalg
  b) Valg af Dommerudvalgsformand Niels Bo Nielsen, Modtager genvalg
  c) Valg af Børne- Ungeudvalgsformand Solveigh Blushøj, Modtager genvalg
  d) Valg af Turneringsudvalgsformand for 1 år Kenneth S. Jensen (kons.), Modtager valg
  e) Valg af Uddannelsesudvalgsformand for 1 år Kim Adamsen (kons.), Modtager valg
 7. Valg af kredsens repræsentanter til JHFs repræsentantskabsmøde
 8. Valg af 1 revisor - Per Enevoldsen og 1 suppleant - John Laursen (for en 2-årig periode)
 9. Eventuelt

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening 2 stemmer, der kan
afgives af én repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret.

Alle betingelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Stemmesedler udleveres ved indgangen.

Referat fra 2021 kan hentes her

Referat fra 2020 kan hentes her

 

Billeder fra generalforsamlingen 2020

Vælg forbund

Luk
ANNONCE