Uddannelse & Træning
Del

Kreds 5 - Børnehåndboldtrænerens dag

En dag for dig, der er træner eller på anden måde arbejder med miljøet omkring børneholdene i foreningen.

Der tilbydes to tilvalgsmoduler fra Børnetræneruddannelse (BTU) i forbindelse med Børnehåndboldtrænerens Dag.

  • Målvogter og kontraspil

  • Finter, duel og småspil

PROGRAM for Målvogter og kontraspil (kursus nr. 3628)

10.30 - Velkomst og teori

11.30 - Frokost

12.00 - Praksis i hallen med medier fra VRI

13.30 - Teori og afrunding

14.00 - Kursus slutter

 

PROGRAM for Finter, duel og småspil (kursus nr. 3629)

12.00 - Velkomst og teori

13.00 - Frokost

13.30 - Praksis i hallen med medier fra VRI

15.00 - Teori og afrunding

15.30 - Kursus slutter

Tilmelding

Skal ske senest mandag d. 24. august 2020 via HåndOffice – Kursus.nr. 3628 eller 3629

Deltagergebyr pr. kursus

400,- kr. inkl. forplejning

 

Børnetræneruddannelse

Dansk Håndbold Forbunds børnetræneruddannelse giver dig et godt fundament for at lave kompetent børnetræning og skabe gode oplevelser for børnene. På uddannelsen får du kendskab til den viden og de værdier og principper, som dansk børnehåndbold er bygget op om.

Uddannelsen er bygget op af et grundmodul og en række overbygningsmoduler. Du kan begynde på uddannelsens grundmodul, lige når det passer dig, da første del er en e-læringsdel. Det kræver altså ingen forudgående øvelser at begynde på uddannelsen. 

Grundmodul

Grundmodulet henvender sig til alle børnetrænere og indeholder en e-læringsdel og en praktisk del, der kræver, at du møder op. 

I e-læringsdelen kommer du omkring trænerrollen, aldersrelateret træning og træningsplanlægning, og du bliver præsenteret for relevant viden og en række anbefalinger, du kan bruge i din trænergerning. E-læringsdelen er fleksibel, da den kan gennemføres hjemmefra og på et tidspunkt, som passer dig.

I de praktiske moduler får du som kursist foldet emnerne ud på halgulvet sammen med andre medkursister og kompetente instruktører. Det giver mulighed for god dialog og for at få arbejdet praktisk med emnerne i en god læringsramme.

Overbygningsmoduler

Overbygningen består af seks forskellige moduler. Modulerne er praktiske moduler med forskellige temaer fra håndboldspillet. Det er valgfrit, i hvilken rækkefølge du tager modulerne. 

De seks moduler er:

  • Forsvarsbevægelser og samarbejde  (3 timer)
  • Fysisk træning for børn: Motorik, koordination og styrketræning (3 timer)
  • Afleveringer, kaste- og skudteknik (3 timer)
  • Finter, duel og småspil (3 timer)
  • Målvogter og kontraspil (3 timer)
  • Sjov håndbold for de mindste (3 timer)


Modulet ‘Sjov håndbold for de mindste’ henvender sig primært til dig, der træner 6-8-årige, hvor de fem andre moduler henvender sig til dig, som træner 9-13-årige.

Uddannelsens opbygning

Udviklingskonsulent
Lars Porskær Møller 21 631 651

Vælg forbund

Luk
ANNONCE