Beach Handball
Del

Vært for et beachstævne

Som vært for et beach handball stævne i JHF kreds, skal foreninger hjælpe med stævneafviklingen.

Generelle vilkår
 • JHF kreds 6 er ansvarlig for afvikling af stævnet/aktiviteten.
 • JHF kreds 6 har alle rettigheder til sponsering i forbindelse med stævnet.
Før stævnet

Før stævnet, skal værtsforeningen sikre, at

 • ansøge kommunen om arrangementstilladelse, hvis det er nødvendigt. Tilladelsen skal sendes til JHF kreds 6.
 • banerne er ryddet for ukrudt, sten og evt. efterladenskaber fra hunde og katte. Der er sand nok i beach anlægget og sandet er fordelt jævnt.
 • banerne er lagt ud jf. korrekte mål og mål er sat op.
 • sikre adgang til toiletter og omklædningsfaciliteter.
 • der bliver solgt mad og drikke (større stævner). Foreningen er ansvarlig for alle aftaler/tilladelser vedr. salg af mad og drikkevarer i forbindelse med stævnet. Det er frit, hvad der må sælges. Dog må der ikke sælges alkohol til stævnet dog med undtagelse af øl. Det henstilles til, at der er mulighed for at købe sunde alternativer til normal kiosk mad.
 • der er trukket et kraftstik 380V 16A med 220/230V byggestrømtavle dedikeret til LED måltavler, stævneadministration og musik. Skal der bruge strøm til madbod skal der trækkes seperat strøm til det.
 • der er adgang til stævnepladsen med trailer.

Ønsker foreninger at tilbyde eks. amerikansk lotteri, skal foreningen selv stå for dette.

På stævnedagen

På stævnedagen skal foreningen

 • hjælpe med at stille turneringsleder telt, musikanlæg og scoretavler op (4-6 hjælpere)
 • hjælpe med at stille dommerborde op (foreningen søger for ét bord og to stole pr. bane)
 • bemande dommerborde med minimum én frivillig, men gerne to.
 • en stævneansvarlig til hjælp med turneringsafviklingen/stævneledelse 
 • hjælpe med at rydde op efter stævnet
 • stå for salg af mad og drikke (hvis det ikke delegeres til det lokale cafeteria).

Vi stiller med

 • musikanlæg og playliste
 • LED måltavler
 • resultatformidling via håndbold app'en
 • bolde
 • overtræksveste
 • dommere
 • mindst en turneringsafvikler
Økonomi

Værtsforeningen får

 • overskud fra salg af mad og drikke og eventuelt amerikansk lotteri.
 • kr. 100 pr. tilmeldt hold.
 • kr. 55 pr. dommer til dækning for forplejning. JHF kreds 6 afregner forplejning til JHF kreds 6 repræsentanter. Foreningen sørger for at holde regnskab med forbrug. Det aftales forud for stævnet, hvilken form for mad dommerne skal have. Dommerne har ret til 1 x mad og 2 x drikkelse. Forplejning til dommerne og JHF kreds 6 repræsentanter, skal påføres en liste der ligger i kiosken, der afregnes efter.

Formår foreningen ikke at stille med hjælpere til opsætning/nedtagning og/eller tidtagere, forbeholder vi os ret til ikke at udbetale det fulde beløb til foreningen efterfølgende.

MULIGHED FOR SALG af Sponsorater

Værtsforeninger har mulighed for at sælge lokale sponsorater. Sponsorers logo bliver vist via en playliste på vores LED måltavlernes nederste tredjedel under hele stævnet, på vores website på stævnesiden og ved omtale af stævnet på vores sociale medier.

Pris pr. sponsorat pr. dag er kr. 2.000,00 (der opkræves ikke moms). Beløbet deles 50/50 mellem værtsforeningen og JHF kreds 6. Vi opkræver sponsorerne og afregner med foreningen efter stævnet.

Når I har tegnet et sponsorat, sender I en mail til JHF kreds 6's kredskontor og beach ansvarlige med følgende info:

 • foreningens navn
 • kontaktperson
 • kontaktpersons e-mail
 • kontaktpersons tlf. nr.

Sponsorers

 • firmanavn
 • kontaktperson
 • adresse
 • tlf. nr. e-mail
 • cvr. nr. 

Vi tager efterfølgende kontakt til den enkelte sponsor og sørger for alt det praktiske. Seneste frist for at tegne lokale sponsorater er syv hverdage før det enkelte beachstævne.

JHF kreds 6

 • opkræver foreninger betaling for deltagelse i stævnet.
 • afregner dommere.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. beach handball i JHF kreds 6 eller ønsker din forening hjælp til at anlægge beach baner, kan du kontakte udviklingskonsulenten.

Mads Bo Jensen
Mads Bo Jensen 41820937

Vælg forbund

Luk