Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling 2021

JHF kreds 6 indkalder til kredsgeneralforsamling mandag den 14. juni kl. 19.15 på Pejsegården i Brædstrup.

Invitationen er sendt til foreningernes postmodtager - kan også læses her

Spisning kl. 18.00

Generalforsamling kl. 19.15

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Beretning fra udvalgsformændene til orientering
    a. Turneringsudvalgets beretning
    b. Dommerudvalgets beretning
    c. Børne- og ungeudvalgets beretning
    d. Uddannelsesudvalgets beretning
    e. Eliteudvalgsudvalgets beretning
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag *
6. Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen
    a. Kasserer - Mona Nielsen (modtager genvalg)
    b. TU-formand - Jens Nellemann (modtager genvalg)
    c. UU-formand - Dennis Byskov Hansen (modtager genvalg)
    d. EU-formand – Karina Jensen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde d. 25. august 2021
8. Valg af revisor for en ét-årig periode
9. Eventuelt
*Frist for indsendelse af forslag er d. 24. maj 2021

Vælg forbund

Luk
ANNONCE