Om JHF kreds 6
Del
Børn og unge
Uddannelse
Bredde
Dommer

Generalforsamling JHF kreds 6

03. mar 2020Kl. 14:05

Se dagsordenen herunder og klik videre ind på hjemmesiden for at læse beretningerne.

Kredsgeneralforsamling i JHF kreds 6 mandag den 16. marts 2020 kl. 19.15, Hotel Pejsegården, Brædstrup

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Beretninger fra udvalgsformændene til orientering 

    a) Turneringsudvalgets beretning

    b) Dommerudvalgets beretning

    c) Børne- ungeudvalgets beretning

    d) Uddannelsesudvalgets beretning

    e) Eliteudvalgets beretning

4. Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen
    a) Formand – Palle Bækby (modtager genvalg)

    b) DU – formand – Mike Thygesen (modtager valg)

    c) BUU – formand – Heidi Zacho Daugaard (modtager genvalg)

7. Valg af repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde d. 5. maj 2020
8. Valg af revisor for en etårig periode
9. Indslag v. Tommy Vedstesen - formand Vidar-Ulkebøl Håndbold

Oplæg fra den virkelige verden om en velfungerende frivillighedskultur. Tanker, overvejelser og tiltag, som har skabt succesen i Vidar-Ulkebøl Håndbold

10. Orientering udviklingskonsulenten Claus Rosenbom-Jessen
11. Eventuelt

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening 2 stemmer, der dog kan afgives af én repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret.
Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Stemmesedler udleveres ved indgangen.

Klik her og læs beretningerne

Vælg forbund

Luk