Om JHF kreds 6
Del
Børn og unge
Bredde

JHF kreds 6 - COVID-19 UPDATE! 21.09.20

22. sep 2020Kl. 11:23

I forlængelse af vores opslag fredag, følger her en update på alle berørte aktiviteter. Børnestævner, iagttagelsesstævner/kredstræning, håndboldkaravane og skolestævner, forturnering...

Kære alle!
BØRNESTÆVNE 3. oktober i Them
Desværre har vi måttet fastholde aflysningen af børnestævnet i Them den 3. oktober. Der var mange hold tilmeldt, men med de ændrede forsamlingsrestriktioner, ser vi os desværre ikke istand til at gennemføre dette forsvarligt! Næste stævner er lørdag den 31. oktober/søndag den 1. november i flere haller i kredsen. Se hjemmesiden  og hold øje med din mail og vores opslag!
KREDSTRÆNING/-IAGTTAGELSESSTÆVNE i Hedensted den 25. sept og 2. okt.
Iagttagelsesstævnet for pigerne årg. 2006 er aflyst. Vi håber at se jer alle den 9. eller 30. oktober - som bliver første mulige chance vi får.
For 2006 drengene er 2. oktober tvivlsom, da vi nærmer os en kritisk grænse for deltagerantallet. Skulle antallet overstige de tilladte 50 aktører, så melder vi nyt ud og må formentligt udsætte opstarten for drengene til 6. november.
Drenge 2005 har kredstræning som aftalt den 2. oktober. Der er IKKE forældre i hallen til træningen.
HÅNDBOLDKARAVANE OG SKOLESTÆVNER.
Mulighederne for gennemførelse er nu nøje undersøgt og resultatet er, at vi er omfattet af de 50 personers forsamlingsbegrænsning. Udviklingskonsulenten og karavaneføreren er i fuld gang med at kontakte berørte foreninger og skoler - der bliver aflyst (eller, i bedste fald udsat) på ugebasis, så vi har en fair chance for at reagere, straks restriktionerne forhåbentligt igen lettes!
FORTURNERINGEN for U-9, U-10, U-11 og U-13
Vi har nu i dag - som vi håbede på - kunnet lave en justering i spillet, således at forturneringen forsvarligt kan GENNEMFØRES!!
Der spilles i 3- og 4.holds puljer, men således at ingen mødes mere end 3 hold ad gangen. Dette gør, at vi kan holde os pænt under begrænsningen på de 50 personer i én aktivitet.
I udgangspunktet spiller holdene SAMME STED og SAMME DAG - og omtrent på SAMME TIDSPUNKT. Der er sendt meddelselse rundt til alle deltagere tidligere i dag - husk at kigge jeres app, eller haandbold.dk for evt. små-justeringer i tidspunkterne!
Der er medsendt Corona-retningslinier for forturneringen - læs dem grundigt - og hold god adfærd undervejs.
Henover i dag har vi udsendt informationer til alle berørte af de ovennævnte aktiviteter - skulle du ikke have modtaget informationen, er du altid velkommen til at kontakte vores kredskontor på mail eller telefon. Vi er klar igen fra i morgen kl. 09.00
for Corona-råd i øvrigt kan du altid tage et tjek-up på Dansk Håndbolds site, som opdateres løbende: https://dhf.dk/covid-19/
De allerbedste hilsner fra bestyrelsen og ansatte i JHF kreds 6.

Vælg forbund

Luk