Propositioner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Jydsk Cup, Elite Cup og Kreds Cup

Jydsk Cup Senior

Jydsk Cup afvikles efter disse propositioner, JHF’s turneringsreglement og IHF’s spilleregler med kommentarer og tilføjelser udgivet af DHF.

Generelle regler:
JHF udskriver en cupturnering for seniorspillere i både en dame – og herrerække.
Spilletiden er 2 x 30 min., og der påsættes 2 dommere i alle kampe. Ved uafgjort se Turneringsreglementet 10.16 og 10.17

I turneringen kan alle JHF-hold, der er taberhold i de første tre runder af DHF’s landspokalturnering, deltage.

Tilmeldte hold til LP (og JC) vil blive opkrævet i. h. t. Gebyr- og kontingentlisten.

Hvis et hold trækkes fra LP, udebliver fra / melder AFBUD til en LP-kamp, kan holdet IKKE deltage i Jydsk Cup.

Foreninger, der har indgået holdfællesskab, kan tilmelde et hold i Jydsk Cup i den pågældende kategori, såfremt holdfællesskabet rangerer i 2. division eller derover, og moderforeningens førstehold ikke rangerer højere end Jyllandsserien.

Spillere, der har været benyttet på et holdfællesskabshold i landspokalturneringen, må ikke senere anvendes af moderforeningen på et hold, der deltager i Jydsk Cup.

I hver række spilles om en af JHF udsat pokal, der udleveres til vinderen til ejendom.
Til deltagerne på det vindende hold i finalen udleveres 16 medaljer i guld.
Til deltagerne på det tabende hold i finalen udleveres 16 medaljer i sølv.

Turneringen begynder i efteråret og slutter i foråret.

Evt. UDEBLIVELSE / AFBUD til en kamp behandles i. h. t. Gebyr– og bødelisten.

De i turneringsreglementets stk. 4 anførte bestemmelser vedr. spilletilladelser og regler for klubskifte er også gældende for spillere, der har deltaget i Jydsk Cup.

Kampe i Jydsk Cup kan ikke “løse eller binde” en spiller i forhold til 1. holdets kampe.

I alle indledende runder er det tilladt den forening, der er arrangør, at overdrage arrangemen-tet til den udtrukne modstander, såfremt parterne er enige herom.

Turneringen fastlægges og ledes af JHF’s turneringsudvalg / administration, og lodtrækningen til hver runde er offentligt. Dato og tidspunkt vil blive offentliggjort i god tid, inden lodtrækningen finder sted på forbundskontoret.

Den forening, der ved lodtrækning først udtrækkes, er arrangør af kampen, såfremt modstan-deren i turneringen deltager i samme turneringsrække. Hvis det sidst udtrukne hold deltager i en turneringsrække, der er en eller flere niveauer (rækker) lavere, overtager denne forening arrangørforpligtelsen, og kampen udskrives med det lavest rangerende hold som det først-nævnte.

Arrangørforeningen har ansvaret for, at den afvikles inden for den fastsatte frist, og kamptids-punktet skal være aftalt i løbet af 10 dage fra offentliggørelsen af lodtrækningen. Hvis forenin-gerne ikke kan blive enige, skal JHF’s kontor underrettes.

Arrangøren sørger for reglementeret spilleplads og afholder alle stævneudgifter, mens ude-holdet selv betaler deres transportudgifter.

Hver enkelt kreds kan opkræve / udbetale dommerhonorar og -kørsel til / fra en fælles kreds-pulje.


Indledende runder:
De indledende runder spilles i geografiske områder i det antal, der findes hensigtsmæssigt, bl.a. under hensyntagen til at rejseafstande for de deltagende foreninger ikke bliver urimelige store.

Holdene indtræder i turneringen, efterhånden som det er hensigtsmæssigt for at opnå en har-monisk afvikling af turneringen. Der foretages lodtrækning mellem holdene for hver runde, og kredsenes dommerudvalg udpeger dommere til kampene.


Afsluttende runder:
Der foretages lodtrækning til og med finalekampen i hver række efter ovenstående regler.


Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes bestemmelser gældende.

 

Vedtaget af JHF's TU den 6. juni 2018.

Elite Cup Ungdom U-18, U-16 og U-14

Jydsk Elite Cup afvikles efter disse propositioner, JHF’s turneringsreglement og IHF’s spilleregler med kommentarer og tilføjelser udgivet af DHF. 

Generelle regler:
JHF udskriver en Jydsk Elite Cupturnering for U-18, U-16 samt U-14 i både Pige- og Drengerækken.

For deltagelse i turneringen gælder følgende:

U-18:     (2000 og 2001): hold, der deltager i 1. Division kan tilmelde sig
U-18:     (1999, 2000 og 2001) hold, der deltager i 2. Division kan tilmelde sig
U-16:     (2002 og 2003): hold, der deltager i 1. og 2. Division kan tilmelde sig
U-14:     (2004 og 2005): hold, der deltager i 1. og 2. Division kan tilmelde sig

Foreningerne kan godt tilmelde flere hold i hver aldersgruppe. Førstehold fra den løbende turnering skal være hold 1 i cup - turneringen. Hold, der deltager i Elite Cup, kan ikke deltage i Kreds Cup.

Et hold, der rykker ned fra U-18 2. div., U-16 2. div. eller U-14 2. Division ved ombrydningen, kan fortsætte i Elite Cup.

En spiller kan kun deltage på ét hold i Elite Cup / Kreds Cup i samme årgang, det vil sige, at man er låst til det hold, hvor man spiller den første kamp, dog kan almindelig ”spiludvikling” anvendes (gælder for 2. division). Dog med følgende lempelse:

  1. Man kan kun åbne på ét hold i kredscup eller i elitecup.
  2. Når underliggende hold i cupperne er slået ud, så kan spillere rykke op på overlæggende hold. En oprykning ”låser” spilleren.

De i turneringsreglementets stk. 4 anførte bestemmelser vedr. spilletilladelser og regler for klubskifte er også gældende for spillere, der har deltaget i Jydsk Elite Cup.
Kampe i Elite Cup kan ikke “løse eller binde” en spiller i forhold til turneringskampe.

Tilmeldte hold vil blive opkrævet i. h. t. Gebyr- og kontingentlisten.

Spilletiden i U-14 rækkerne er 2 x 25 min., medens spilletiden i U-16 og U-18 rækkerne er 2 x 30 min. Der påsættes 2 dommere i alle kampe. Ved uafgjort se Turneringsreglementet 10.16 og 10.17

I hver række spilles om en af JHF udsat pokal, der udleveres til vinderen til ejendom.
Til deltagerne på de vindende hold i finalerunden udleveres 16 medaljer i guld.
Til deltagerne på de tabende hold i finalerunden udleveres 16 medaljer i sølv.

Turneringen begynder i efteråret og slutter i et samlet finalestævne senest med udgangen af april måned.

I alle runder er det tilladt den forening, der er arrangør, at overdrage arrangementet til den udtrukne modstander, såfremt parterne er enige herom.

Evt. UDEBLIVELSE / AFBUD til en kamp behandles i. h. t. Gebyr- og bødelisten.

Hvis et hold udgår af den ordinære turnering, udgår holdet også af Jydsk Elite Cup.
Kampene i denne turnering hverken ”løser eller binder” en spiller.

Turneringen fastlægges og ledes af JHF’s turneringsudvalg / administration, og lodtrækningen til hver runde er offentligt. Dato og tidspunkt vil blive offentliggjort i god tid, inden lodtrækningen finder sted på forbundskontoret. Ved lodtrækning får lavest rangerende hold altid hjemmebane ved niveauforskel (rækkeforskel).

Indledende runder:
De indledende runder spilles i geografiske områder i det antal, der findes hensigtsmæssigt.

Der foretages lodtrækning mellem holdene for hver runde, og kredsenes dommerudvalg udpeger dommere til kampene.

Førstnævnte hold er arrangør af kampen og har ansvaret for, at den afvikles inden for den fastsatte tidsfrist.

Arrangørforeningen har ansvaret for, at den afvikles inden for den af turneringsudvalget fastsatte frist, og kamptidspunktet skal være aftalt i løbet af 10 dage fra offentliggørelsen af lodtrækning. Hvis foreningerne ikke kan blive enige, skal JHF’s kontor underrettes.

Arrangøren sørger for reglementeret spilleplads og afholder alle stævneudgifter.

Hver enkelt kreds kan opkræve/udbetale dommerhonorar og -kørsel til / fra en fælles kredspulje.

Finalestævnet:
Ved finalestævnet spilles finaler i alle 6 rækker.
Tidspunkt og spillested for finalestævnet fastsættes af JHF’s turneringsudvalg.
Den arrangerende kreds sørger for, at der udpeges dommere til kampene.

Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes bestemmelser gældende.

 

Vedtaget af JHF’s TU den 06.juni 2018

Jydsk Pokalturnering Ungdom

Jydsk Pokalturnering Ungdom afvikles efter propositionerne, JHF’s turneringsreglement og IHF’s spilleregler med kommentarer og tilføjelser udgivet af DHF.

Jydsk Pokalturnering Ungdom udskrives og afvikles af Kredsene og Jydsk Håndbold forbund.

U-18 (1999, 2000 og 2001)
U-16 (2002 og 2003)
U-14 (2004 og 2005)
U-12 (2006 og 2007)
i både Pige- og Drengerækken.

Foreningerne kan godt tilmelde flere hold i hver aldersgruppe. Øverst rangerende hold fra den løbende turnering skal være hold 1 i cup-turneringen. Hold, der deltager i Elite Cup kan ikke tilmeldes i Jydsk Pokalturnering Ungdom.

En spiller kan kun deltage på ét hold i Elite Cup / Jydsk Pokalturnering Ungdom i samme årgang, d. v. s. at man er låst til det hold, hvor man spiller den første kamp, dog kan almindelig ”Spiludvikling” anvendes. Derudover er der tilføjet følgende ”lempelser”:

  1. Man kan kun åbne på ét hold i Jydsk Pokalturnering Ungdom eller i elitecup.
  2. Når underliggende hold i cupperne er slået ud, så kan spillere rykke op på overlæggende hold. En oprykning ”låser” spilleren.
  3. Hvis man har to hold tilmeldt i Jydsk Pokalturnering Ungdom, så kan man, når det ene hold er slået ud, rykke op eller ned.
  4. Hvis der er tilmeldt færre end 3 hold, oprettes der ikke en række.

 

Der må bruges dispensationsspillere efter de gældende regler i turneringen.

De i turneringsreglementets stk. 4 anførte bestemmelser vedr. spilletilladelser og regler for klubskifte er også gældende for spillere, der har deltaget i Jydsk Pokalturnering Ungdom.

Kampe i Jydsk Pokalturnering Ungdom kan ikke “løse eller binde” en spiller i forhold til turneringskampe.

Jydsk Pokalturnering Ungdom administreres af kredsene i de indledende runder, der ligeledes orienterer om gældende propositioner for turneringen. JHF administrer kvart – semi og finalerunderne Ved lodtrækning får lavest rangerende hold altid hjemmebane ved niveauforskel (rækkeforskel).

Der kan IKKE deltage hold, der er berettiget til deltagelse i Elite-Cup, dog kan et hold, der rykker op i U-18 2. div., U-16 2. div. eller U-14 2. division ved ombrydningen, fortsætte i Jydsk Pokalturnering Ungdom.

Hvis en spiller har deltaget i én turneringskamp på et hold, der kan deltage i Elite Cup, og/eller har deltaget i en Elite Cup-kamp i samme årgang, kan spilleren ikke derefter deltage på et hold i Jydsk Pokalturnering Ungdom.

Ved uafgjort se Turneringsreglementet 10.16 og 10.17

Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes bestemmelser gældende.

 

Vedtaget af JHF’s TU den 22.maj 2017.

Vælg forbund

Luk