Turneringer & Stævner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Snevejrsafbud

Vær opmærksom på følgende, såfremt foreningen ser sig nødsaget til at aflyse kampe på grund af vejrliget.

§6.7.1
Såfremt foreningen anser det nødvendigt at melde afbud til ansat(te) kamp(e) på grund af ufremkommeligt føre m.m., skal der omgående ringes besked til modstanderforeningen, hal og dommerpåsætter.

Foreningen skal desuden fremsende en skriftlig redegørelse til eget kredskontor senest 24 timer efter det fastsatte kamptidspunkt.

Overholdes ovennævnte ikke, kan kampen(e) erklæres for tabt, og foreningen kan blive straffet i henhold til §6.4, §6.5 og §6.6.

Udsatte kampe skal være afviklet senest 14 dage efter tidligere ansat tidspunkt. Foreningerne aftaler indbyrdes spillested og tidspunkt og meddeler dette til eget kredskontor.

JHF præcisering af regler vedr. "snevejrsafbud"

  1. For jyllandsserien samt U-16 og U-18 2. division og nedefter skal den enkelte kreds (hjemmeholdets kreds), hjemmehold samt dommerpåsætter kontaktes.
  2. For 2. og 3. divisionerne samt U-16 og U-18 1.divisionerne er følgende gældende

 

Der skal indhentes accept for ar afbryde rejsen jf. nedenstående.

Propositioner for øvrige rækker §6

§6.1
Den tilrejsende forening skal tilrettelægge sin rejse, så holdet er fremme senest 1 time før kampstart.

§6.2
Så snart en forening eller dennes hold bliver bekendt med forsinkelser, skal rejseplanerne ændres så godt som muligt og meddeles den arrangerende forening. Efterfølgende skal den pågældende forening indsende en redegørelse til det administrative forbund. Bemærk bestemmelserne i “turneringsreglement for øvrige rækker” §4.13 såfremt holdet ikke er i stand til at nå frem til den pågældende kamp.

Afbud på grund af vejrliget

Såfremt der opstår en situation med specielle dårlige vejrforhold, hvor myndighederne fraråder udkørsel, eller hvor broer er lukkede, samt situationer, hvor det kan dokumenteres, at anvendelse af anden form for offentligt transportmiddel er umuligt, vil afbud til en kamp kunne accepteres som lovlig. Den forening, der finder at måtte melde afbud, må telefonisk indhente accept fra det administrerende forbund, forinden rejsen afbrydes. Herefter skal foreningen orientere såvel hjemmehold som kampens dommere om afbuddet.

Senest 48 timer efter kampens oprindelige spilletidspunkt skal der foreligge såvel skriftlig
orientering om forholdet samt et forslag til nyt spilletidspunkt hos det administrerende forbund.

Såfremt anførte procedure ikke overholdes, regnes holdet som udeblevet fra kampen, og erklæres som taber af kampen.

Har foreningen spørgsmål, så ret henvendelse til JHF kreds 6 eller Frank Bjerregaard.

Turneringsreglement for øvrige rækker

§4.13
Til en ansat kamp skal der altid udfyldes et elektronisk holdkort. Et fremmødt hold skal altid udfylde et elektronisk holdkort før kampen, uanset om modstanderholdet stiller op eller ej.

En forening, der ikke møder rettidigt op til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort inden 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt. Såfremt en forening modtager meddelelse om, at en forestående kamp ikke vil blive spillet, skal foreningen inden 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt udfylde et elektronisk holdkort for at kunne erklæres for vinder af kampen. De anførte spillere anses for at have deltaget i kampen, som om den var gennemført, med mindre kampen nyansættes.

En forening, der af transport- eller vejrmæssige årsager ikke når frem til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort senest 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt. Såfremt kampen ikke spilles til ende, anses de anførte spillere for at have deltaget i kampen med mindre kampen nyansættes, idet ingen af de anførte spillere anses for at have deltaget i den annullerede kamp.

Spillere, der ikke fremgår af det elektroniske holdkort, er spilleberettiget på et lavere rangerende hold samme spilledag.

Sidstnævnte gælder ikke for spillere, som udstår karantæne eller rammes af 2/3-reglen.

 

Vælg forbund

Luk