Beach Handball
Del

Anlæg beachbaner

Etabler en bane

Her kan du søge inspiration og se, hvor nemt der kan etableres et Beach Handball anlæg.

Banen

Alle baner i Beach Handball har samme mål. De er alle 27 meter lange og 12 meter brede. Banerne kan købes i en samlet pakke i de fleste sportsbutikker og leverandører til idrætshaller.

Det er også muligt at lave banerne selv. Det er vigtigt at linjerne fastgøres med elastisk materiale, så linjerne bliver elastiske når de benyttes.

Mål til banerne har de samme dimensioner som vi kender fra indendørs håndbold. Der dispenseres i Danmark fra reglen om forskellige farver på stolperne til Beach Handball. De må gerne være ensfarvede, og runde blot de holder de gældende regler.

Folderen herunder indeholder et konkret eksempel på, hvordan man kan få anlagt et Beach Handball anlæg og det står naturligvis dig og din forening frit for at benytte tilbuddet eller at finde egne muligheder:

Sådan kan du etablere et Beach Handball anlæg (PDF)

Standardskabelon til ansøgning til fond/kommune (DOC)

Tilbud fra NKI og Tress (PDF)

   
Flere facts om etablering af baner

Afgravning af muldjord

  • De internationale regler kræver en sanddybde på ca. 40 cm.
  • Mål vil være 30 m. x 15 m. (Inkl. udskiftningszone og plads til mål) 

 

Dræning (afhængig af underlag)

  • I forbindelse med dræning, kan der nedgraves dræn, men der kan også drænes på andre måder, f.eks. kan der lave et dræningslag bestående af f.eks. muslingeskaller.

 

Påfyldning af sand

  • Der er ingen specifikationer af sandets kvalitet. Det bedste sand vil være strandsand uden sten og skaller.

 

Evt. etablering af baneopdeling (hvis flere baner)

  • Der er ingen krav til opdeling mellem banerne så længe ovenstående mål er overholdt.

 

Mål og baneafmærkning

Specifikationer (PDF)

Vælg forbund

Luk