Aktiviteter
Del

Kreds- og talenttræning 2022

Kredstræning-/ udtagelse 2022 – JHF Kreds 7

Som tidligere oplyst har den meget lange Corona-pause, samt et ikke pt. afsluttet tiltag og arbejde i forhold til en ny struktur omkring kreds-/ og talenttræningen under DHF, har kredstræningen delvist været nedlukket og medført en
del udfordringer og spørgsmål i forhold til en genopstart.

JHF Kreds 7’s Eliteudvalg har med udgangspunkt i de nævnte udfordringer mv. besluttet at genoptage aktiviteterne i forhold til Kredstræningen-/ Udtagelsen  i JHF Kreds 7.

JHF Kreds 7’s Eliteudvalg kan med udgangspunkt i de nævnte udfordringer mv. tilbyde følgende:

Foreninger i JHF Kreds 7 kan med henvisning til nedennævnte, indstille spillere til Kredstræning i efteråret 2022.
Aktiviteterne og tilbuddet omhandler alene Drenge Årg. 2007 samt Piger årg. 2008.

Træningssamlingerne tager som udgangspunkt ikke sigte på at udtage et samlet Kredshold, men alene at udpege kvalificerede spillere med henblik på en videre indstilling og optagelse i DHF’s talenttræningsprogram.

I forbindelse med spillerindstillingen fra foreningernes side, henstilles der til, at alle indstillede
spillere, har det fornødne potentiale, teknisk niveau og ikke mindst lysten og viljen, som klart forventes for at kunne komme i betragtning til Kredstræningerne og det evt. videre talenttræningsforløb direkte under DHF.

Foreningernes spillerindstilling kan ikke betragtes som endelig, før den enkelte spiller via foreningen har
modtaget en bekræftelse på udtagelsen, - en afgørelse der træffes at EU-trænerteamet i evt. dialog
med spillerens klubtræner.

Indstilling af spillere sker via HåndOffice jf. nedennævnte:

Drenge: Årgang 2007, Kursus nr. 4518
Træning:  30. september 2022     kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Rødding Centret
Træning:  28. oktober 2022          kl. 18.00 – 20.00 - Sted:  Rødding Centret
Træning:  25. november 2022      kl. 18.00 – 20.00 - Sted:  Rødding Centret
Træning:  16. december 2022      kl. 18.00 – 20.00 - Sted:   Rødding Centret

Piger: Årgang 2008, Kursus nr. 4519
Træning:  30. september 2022     kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Kontakt EU-Formand
Træning:  28. oktober 2022          kl. 17.00 – 18.30 - Sted:  Kontakt EU-Formand
Træning:  25. november 2022      kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Kontakt EU-Formand
Træning:  16. december 2022      kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Kontakt EU-Formand

 

Sidste frist for indstilling af spillere er torsdag den 22. september 2022.

 

Med venlig hilsen
Jan Larsen
Eliteudvalgsformand

Opdateret 17.10.22 / LSK

EU-Formand

Vælg forbund

Luk
ANNONCE