Aktiviteter
Del

Skolestævne - totalhåndbold

Totalhåndboldstævnet er en naturlig overbygning på håndboldkaravanen. Eleverne oplever et nyt håndboldtilbud i stedet for at møde håndboldkaravanen i fire år.

Totalhåndskolestævne

Målgruppe

Målgruppe er 3.-4. klasse.

Rammen

Skolestævnet er et mix totalhåndboldstævne, hvor mix skal forstås på tværs af køn, håndbold- og bred idrætsmæssig kunnen. Skolestævnet kan være afslutning på et undervisningsforløb med håndbold i idrætsundervisningen.

 • et en-dags arrangement (1½ - 4 timer)
 • ca. 90 elever pr. hal med tre totalhåndboldbaner

Skolestævnet kan tilpasses det omfang skole og forening bliver enige om. Den begrænsende faktor vil til en hver tid være antallet af totalhåndboldbaner i hallen.

Formålet
 • Øge kendskabet til håndboldsporten
 • Inspirere skolebørnene til at starte på en sund fritidsaktivitet
 • Give skolebørnene en god oplevelse med leg, spil og bevægelse
 • Inspirere skolelærerne til undervisning i håndbold
 • Skabe et partnerskab mellem håndboldklubben og den lokale skole

Et totalhåndboldskolestævne er også i skolens interesse, da følgende formål er relevante i forbindelse med skolereformen.

 • At lave håndboldaktiviteter, der skaber glæde og trivsel for eleverne
 • At lære eleverne grundmotoriske færdigheder
 • At lære eleverne færdigheder med bolden
 • At inkludere alle børn i leg og spil med bolden
 • At inspirere lærere til undervisning i håndbold
Foreningens ansvar
 • Aftale (dato/tid) med skolen om besøg af skolestævnet.
 • Skal være klar til at modtage nye medlemmer. Have trænere, træningstider etc. på plads for de implicerede årgange.
 • Tage stilling til hvilke tiltag foreningen vil gøre i forbindelse med skolestævnet (fastholdelse af de nye spillere).
  • Den gode velkomst - Generelt
  • Den gode velkomst - De nye forældre
  • Uddannelse af trænere - Interne kurser
  • Uddannelse af træner - Eksterne kurser
  • Træningsmiljø for børn (Rigtig sjov håndbold)
 • På selve dagen stiller foreningen med to kampvejledere/stævneledere pr. totalhåndboldbane og én voksen tovholder, som afvikler hele arrangementet. Kampvejledere/stævneledere kan være udskolingselever med kendskab til håndboldspillet.
 • Have en kontaktperson til projektstyring (koordinering med DHF konsulent og skole)

 

Foreningen får
 • rekrutteringsfoldere, der er tilgængelig på hjemmesiden. 
 • en håndbold i skolen instruktør, som styrer frivillige, lærere og elever igennem skolestævnet.
 • konsulentbistand før og efter og efter håndboldskolestævnet.
Skolens ansvar

Lærere er hold- og udskiftningsledere, hjælper med afviklingen af stævnet og har det pædagogiske ansvar for eleverne.

Skolen stiller faciliteter til rådighed (håndboldhal)

Skolen får
 • Mulighed for et gratis lærerkursus i håndbold i skolen materialet, kan det bookes hos vores foreningskonsulent Claus Rosenbom-Jessen.
 • Hjælp og vejledning til 3-4 ugers håndbold undervisningsforløb i idrætsundervisningen op til skolestævne. Kan foreningen stille med instruktører til hjælp i undervisningen jf. Åben Skole, koordineres det af JHF kreds 7. Nogle kommuner yder tilskud til honorering af frivillige, som deltager i Åben Skole aktiviteter.
Eksempel på skolestævne
kl. 07.30     Ankomst skole og opstilling af materialer
kl. 08.00-8.15 Elever ankommer i omklædt i hallen (eleverne er på forhånd opdelt i hold)
kl. 8.15-8.30  Intro til skolestævne
kl. 8.30-11.00 Skolestævne
kl. 11.00-11.15   Afrunding 

 

Ovenstående program er vejledende. Tidspunkter kan besluttes i samarbejde mellem skole(r) og forening.

SPILLEREGLER

Rammen
 • Stævnet afvikles på totalhåndboldbaner (20 x 13 meter) med totalhåndbold mål
 • Alle hold spiller med street handball Ø47 cm.
 • Totalhåndbold spilles 4 mod 4 inklusiv målvogter med maksimalt 2-3 udskiftere. Målvogteren er med i angrebsspillet og bagerste spiller er målvogter.
 • Der spilles med mixhold på tværs af køn, specifik håndkunnen og bred idrætslig kunnen.
 • Spilletiden er typisk 9-12 minutter afhængig antal hold og stævnets længde. Der er 1-2 minutter mellem kampene.
 • Eleverne skal på forhånd være inddelt i hold á 5-7 spillere samt være omklædt (pånær indendørs sko), når de kommer i hallen. En god idé er at skrive holdnumre med tusch på elevernes hænder.
Reglerne

Spilvejledere vejledere og guider eleverne efter nedenstående regler/retningslinjer. Der tages hensyn til elever, der er nybegyndere i håndboldspillet.

 • Bolden skal afleveres minimum 3 gange, før der kan scores.
 • Målvogteren skal med i angreb.
 • Spillere skiftes ud, når de har lavet mål. Der kan skiftes ud derudover.
 • Man må gerne spille bolden tilbage til egen målvogter, selvom denne står i eget målfelt.
 • Ved indkast må spillet sættes i gang derfra, hvor man har bolden.
 • Ved klart overtrådt, vejledes spillerne i at undgå at lave overtrådt. 
 • Bolden gives op fra eget mål efter scoring.
 • Efter et angreb skal alle fra holdet, der lige har angrebet, hjem og røre egen målfeltslinje, inden de kan begynde at forsvare. Der må gerne "fiskes"
 • Der må ikke skubbes eller holdes i forsvaret.
 • I spillet ude på banen må forsvarsspillere ikke "indespærre" boldholderen.
Hvori håndboldkaravanen gennemføres?
Hvilke klassetrin ønsker I skolestævne for?
 • 3. klasse
 • 4. klasse
Hvormange totalhåndboldbaner råder I over?
 • 2 baner
 • 3 baner
 • 4 baner
 • 5 baner
 • 6 baner
Hvormange minimål råder I over?
 • 4 mål
 • 6 mål
 • 8 mål
 • 10 mål
 • 12 mål
Skolen er interesseret i at høre mere om, hvordan vi gratis kan understøtte skolen i et håndboldundervisningsforløb op til/efter skolestævnet?
 • Ja
 • Nej
Hvilke initiativer vil I være med på (I skal vælge mindst en);
 • Den gode velkomst - Generelt
 • Den gode velkomst - De nye forældre
 • Uddannelse af trænere
 • Træningsmiljø for børn (Rigtig sjov håndbold)
Tak for ansøgningen om besøg af totalhåndbold skolestævne.
Claus Rosenbom-Jessen
Claus Rosenbom-Jessen 21262891

Skolestævne køreplan

30. august Optaget
4. september Optaget
12. oktober Optaget
Håndbold i skolen instruktør
Simon Færgemann Jensen -

Vælg forbund

Luk