Info til foreninger
Del

Årets Håndboldforening

På årets kredsgeneralforsamling i Rødding Centret onsdag den 11. marts 2020, blev der traditionen tro uddelt hæderspris til ÅRET HÅNDBOLDFORENING I KREDS 7

Kredsbestyrelsen havde ladet valget falde på TISTRUP-HODDE G&UF som bl.a. med følgende opfyldte kriterier fortjent modtog prisen.

Tistrup-Hodde har i sæsonen 2019/20:
- Foretager en Turn-around i foreningen over tid som har forhindret en lukning
- Stor fokus på de yngste, Trille-Trolle samt børne- og ungdomsafdelingen
- Tilmeldt og er repræsenteret i flere rækker samt ved stævner
- Medarrangør Skolehåndboldstævnet - Varde Kommune
- Opstart af Five-a-Side
- Foreningen har været i stand til at rekruttere mange frivillige hænder  

Nævnte er et pænt udsnit af de områder, som gør at TISTRUP-HODDE G&UF meget fortjent er udpeget til Året Håndboldforening og kan dermed tilslutte sig i rækken af tidligere prisvindere. 

Tidligere vindere:

2010 FSH 88
2011 Sønderris
2012 Ribe HK
2013 Ingen
2014 Folding/Brørup
2015 Team Helle
2016 Tønder SF
2017 Løgum IF
2018 Team Esbjerg HK
2019 Tistrup-Hodde G&UF

Vælg forbund

Luk
ANNONCE