Konsulenten
Del

Konsulenten

Udviklingskonsulent Claus Rosenbom-Jessen
Mobil: 21 26 28 91
Mail: cro@dhf.dk

 

Konsulenten har ingen bestemte træffetider, og kan derfor kontaktes når det passer foreningerne.
Gør brug af kredsens udviklingskonsulent, det koster ikke en krone!

GØR BRUG AF KONSULENTEN

Hvornår kan man bruge konsulenten?

 

Stort set altid, men f.eks. i forbindelse med: 
• Klubaftner 
• Debatmøder 
• Bestyrelsesmøder 
• Trænermøder / samlinger 
• Forældrearrangementer 
• Tema aftener 
• ........................

 

Hvad kan konsulenten bruges til? 
• Lederrekruttering og fastholdelse 
• Trænerrekruttering og pleje 
• Forældreinddragelse 
• Forældreroller - Etik og moral 
• Træneruddannelse og Lederkurser 
• Samarbejde med skole og SFO 
• En rød tråd i ungdomsarbejdet 
• Implementering af AT (Aldersrelateret træning) 
• Holdfællesskaber 
• PR arbejde, synliggørelse af foreningen 
• Indsats mod pædofili 
• Økonomi, forsikringer, skat, moms og folkeoplysningsloven 
• Netværk - samarbejde mellem foreninger

Og meget meget mere, der er kun jer til at sætte begrænsningerne!

Udviklingskonsulent
Claus Rosenbom-Jessen 21262891

Vælg forbund

Luk
ANNONCE