Love
Del

Love

Love for Dansk Håndbold Forbund

Forbundets navn er Dansk Håndbold Forbund (DHF).
DHF, der er stiftet den 2. juni 1935, er en sammenslutning af håndboldspillende foreninger i Danmark, organiseret i 2 distriktsforbund, og 1 region.
Distriktsforbundene og regionen leder og administrerer deres aktiviteter efter DHF’s og egne gældende love.
DHF er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og bestemmelser.
DHF er tillige medlem af Skandinavisk Håndbold Forbund (SkHF), European Handball Federation (EHF), samt International Handball Federation (IHF).
Som medlem af ovennævnte organer er DHF, og dermed DHF’s medlemmer, håndboldselskaber, samt disses spillere, ledere, trænere, officials m.v. underkastet de til enhver tid gældende love, regler og myndigheder og forpligtet til at indrette sig i overensstemmelse hermed.

Vælg forbund

Luk