Info til foreninger
Del

Klageprocedure JHF Kreds 8

Forenings navn
Kort og klart
Navn
E-mail
Til behandling af nærværende klageskrivelse accepteres det, at Kreds 8's bestyrelse samt underliggende udvalg kan adspørge involverede parter, herunder eventuel 3. mand om klagens indhold og rimelighed. **
  • Accept **
Vi har nu modtaget din forenings klageskema

KLAGEPROCEDURE

Der er ofte spørgsmål til hvorledes klageproceduren er i Kreds 8, Klager kan være en tilkendegivelse om forhold en spiller, leder eller forening finder utilfredsstillende omkring aktiviteter, i  Kreds 8 regi. 

En klage der er udfærdiget og fremsendt Kreds 8's bestyrelse, udvalg samt kredskontor, skal til enhver tid være fremsendt og godkendt af klagerens forening under JHF/DHF.  
Kort kan det siges, at en klage ikke vil blive behandlet, såfremt klagen ikke er attesteret og fremsendt af en forening samt et bestyrelsesmedlem herfra.

Ved modtagelse af en klageskrivelse, forbeholder Kreds 8's bestyrelse samt underliggende udvalg sig til at adspørge involverede parter, herunder eventuel 3. mand om klagens indhold og rimelighed. **   

Det skal oplyses at nærværende ikke omhandler Protester, her henvises der evt. til JHF 

Vælg forbund

Luk