Info til foreninger
Del

Dagsorden og beretninger

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

                  Konstatering af antal fremmødte foreninger

 2. Formanden aflægger beretning

                   Formandens beretning

 3. Beretning fra udvalgsformændene

                   Turneringsudvalget
                   Dommerudvalget
                   Børne-og Ungeudvalget
                   Uddannelsesudvalget
                   Eliteudvalget

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag                

6. Valg af medlemmer til Kredsbestyrelsen

     a) Kredskasserer - Henrik Skibsted (villig til genvalg)
     b) Turneringsudvalgsformand - Helle Munk-Hansen (villig til genvalg)
     c) Uddannelsesudvalgsformand - Lars Lynge Larsen (villig til genvalg)
     d) Eliteudvalgsformand - Mick Andersen (villig til genvalg)

7. Valg af 5 repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde

8. Valg af revisor og en suppleant for en toårig periode

      a) Revisor - Erik Auerbach (villig til genvalg)
      b) Revisorsuppleant - Carsten Lang (modtager ikke genvalg)

9.  Eventuelt

   

 

Vælg forbund

Luk