Konsulenten
Del

Børneattester

Fra 1. november 2014 det et krav at indhente børneattester digitalt gennem politi.dk eller virk.dk. Anmodning om børneattester i papirformat bortfalder således fra 1.november 2014.29. jan 2014

Bestil børneattest • Digitalt via linket her

På et møde den 27. januar deltog DIF i et møde i Kulturministeriet, hvor Rigspolitiet orienterede om ændringer i proceduren for indhentning af børneattester. I fremtiden bliver arbejdsgangen papirfri og ser ved, at foreningerne (arbejdsgiveren) via deres CVR-nummer og NemID (erhverv) skal logge sig på politi.dk eller virk.dk, når de skal indhente børneattester på trænere eller ledere. Herefter indtastes navn og CPR-nummer på den træner eller leder, som børneattesten vedrører. Der kan indtastes op til 50 navne (træner/ledere) pr. anmodning.

Derefter afsender foreningen anmodningen om at indhente børneattesten via systemet til trænerens/lederens e-boks. Træneren/lederen har herefter 14 dage til at besvare henvendelsen. Når træneren/lederen har modtaget henvendelsen, går vedkommende ind via sin NemID og sit CPR nummer og giver samtykke til indhentelse af oplysninger i kriminalregistret.

Så behandler systemet anmodningen og samtykket og sender herefter en erklæring til foreningen. Herefter kan foreningen udprinte en børneattest. Der undgås således nogen form for ”papirgang” mellem forening og træner/leder, men systemet kræver pr. 1/11 2014, at trænere og ledere har en e-boks og er brugere af NemID for at en børneattest kan indhentes.

14 dage til samtykke

Såfremt en træner/leder ikke besvarer henvendelse til sin e-boks inden 14 dage, vil systemet give en meddelelse tilbage til foreningen/arbejdsgiveren og meddele, at der ikke er givet samtykke. Den pågældende træner/leder kan herefter ikke varetage opgaver med direkte kontakt til børn og unge under 15 år eller en opgave, hvor pågældende færdes fast blandt børn og unge under 15 år.

Siden 2005 har foreningerne skullet indhente børneattester ved nyansættelser af trænere og ledere, som har lederansvar for børn og unge under 15 år. I 2012 blev reglerne skærpet til at omfatte personer, som via deres arbejde færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år.

 

Du finder meget mere vedr. tiltag mod pædofili og børneattester, under punktet seksuelle krænkelser her.

Har du spørgsmål - kontakt konsulenten!

Udviklingskonsulent
Carsten Glejberg 24225415

Sådan håndterer man som forening en plettet børneattest

Klubber og foreninger må ikke ansætte personer med en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse.

Idrætsforeninger er forpligtiget til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte (dog ikke på bestyrelsesmedlemmer), der har kontakt med børn og unge under 15 år.

Heldigvis er det de færreste foreninger, som oplever, at en ansøger har en plettet børneattest.

Men hvad stiller man op, hvis det sker? Og hvordan håndterer man det som klub, hvis man bliver opmærksom, at en allerede ansat træner er blevet dømt for en seksualkrænkelse?

Et eksempel kunne være en ung træner, som har haft et kæresteforhold med en mindreårig udøver eller en frivillig, som er blevet dømt for ulovlig billed- og videodeling af en ekskæreste mv.

I disse – heldigvis sjældne – tilfælde skal jeres klubber og foreninger kontakte Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser.

Hvad er Udelukkelsesnævnet?
DIF, DGI og Firmaidrætten har oprettet et fælles nævn, som behandler sager vedr. seksuelle krænkelser centralt. Udelukkelsesnævnet består af bestyrelsesrepræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten.

Nævnet er oprettet for at hjælpe klubber og foreninger med at foretage denne vanskelige vurdering og samtidig sikre, at personer med en plettet børneattest får en ensartet og fair behandling.

Det betyder, at personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del foreningsidrætten, skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes.

Sådan er proceduren
En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser kan kontaktes via DIF´s hjemmeside.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE