Om JHF Kreds 8
Del

Hvis der ikke møder en dommer op

JHF´s Turneringsreglement 7.2

I Forbindelse med en dommerudeblivelse er den førstnævnte forening ansvarlig for at udpege en/to personer til at lede kampen.

Kampen skal altid afvikles, og en ikke afviklet kamp kan medføre, at den førstnævnte erklæres for taber af kampen, hhv. at foreningen kan idømmes en bøde på kr. 600, - .

Vælg forbund

Luk