Aktiviteter
Del

Kreds 4

Årgange

Åben kompetence træning i Kreds 4

Som følge af strukturændringer i DHF´s talentsystem står den traditionelle kredstræning ved en milepæl.

Den fremtidige struktur er ikke helt på plads, hvorfor denne og sandsynligvis næste sæson kommer til at stå i et vadested mellem den traditionelle og den fremtidige struktur.

Grundlæggende er følgende på tegnebrættet og dermed platformen for nye strategier.

  • selektion i forbindelse med træning og til dels tilmelding nedprioriteres
  • kredsstævnet er aflyst, og der kommer ikke nogen erstatning
  • kredstræningens indhold bliver primært kompetencetræning. Dvs. med fokus på udvikling – dette er der ikke de store ændringer i ift. den gamle struktur.
  • vi forsøger at involvere flere trænere i løbet af sæsonen. DHF´s talenttrænere vil også være deltagende i et eller andet omfang, hvilket også har været tilfældet tidligere.

Ovennævnte forhold forsøger vi at implementere og derfra drage erfaringer ift. fremtiden.

Træningstider og steder:

Træningsmængden i kredsregi er reduceret i år, mest pga. den nye struktur og da vi ikke ligger under for tidspres i forhold til et kredsstævne

Foreløbig er der planlagt flg. træningssamlinger.

Piger årg. 2008:  Sted
Fredag d. 2. december fra kl. 19:00 - 21:00 ViboCold Arena (Viborg Stadionhal)
Der arbejdes på nye træningstider  ultimo februar, primo marts
   
Drenge årg. 2007: Sted
Fredag d. 25. november fra kl. 18:15 - 21:00 ViboCold Arena (Viborg Stadionhal)
Fredag d. 9. december fra kl. 19:00 - 21:00 Vivild Gym. og Idr. Efterskole
Fredag d. 10. februar fra kl. 19:00 - 21:00 Vivild Gym. og Idr. Efterskole
Lørdag d. 25. februar fra kl. 09:40 - 11:40 Viborg Stadion Hal - Hal 2

Vælg forbund

Luk