Info til foreninger
Del

JHF's Repræsentantskabsmøde 2020

repræsentantskabsmøde

Jydsk Håndbold Forbunds 88. ordinære repræsentantskabsmøde flyttes til lørdag den 8. august 2020, Hammel Idrætscenter, Thorsvej 4, Hammel 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Udvalgenes beretninger til orientering
  1. Turneringsudvalget
  2. Dommerudvalget
  3. Uddannelsesudvalget
  4. Eliteudvalget
  5. Børne- og Ungeudvalget
  6. Amatør- og Ordensudvalget
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Nedlæggelse af A & O udvalg
 6. Valg af
  1. Kasserer (for en 2-årig periode)
  2. Uddannelsesudvalgsformand (for en 2-årig periode)
  3. Turneringsudvalgsformand (for en 2-årig periode)
 7. Valg af revision jf. §20 for en 1-årig periode
 8. Valg af medlemmer til amatør- og ordensudvalget – Bortfalder hvis pkt. 5.a. vedtages
 9. fastsættelse af næste års mødested

Vælg forbund

Luk
ANNONCE