Info til foreninger
Del

JHF's Repræsentantskabsmøde 2021

repræsentantskabsmøde

Jydsk Håndbold Forbunds 89. ordinære repræsentantskabsmøde er udsat

Større forsamlinger er endnu ikke tilladt, i aftalen om genåbning af det danske samfund åbnes der for muligheden for at afholde "konferencer" fra den 6. maj dog kendes de nærmere vilkår ikke.

På denne baggrund har JHF’s bestyrelse besluttet at udskyde det planlagte repræsentantskabsmøde. Med denne beslutning håber JHF's bestyrelse, at det danske samfund er åbnet så meget, at vi kan afholde mødet fysisk.

Den nye dato for repræsentantskabsmødet er endnu ikke fastlagt, når datoen ligger fast vil vi melde den ud.

Danmarks Idrætsforbund har bl.a. følgende anbefalinger for generalforsamling og repræsentantskabsmøder:

  • Afvikling af generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder bør udsættes, hvis de står til afvikling i løbet af april måned. Der er dog mulighed for at afholde generalforsamling udendørs med op til 50 deltagere, hvis dette i praksis giver mening for foreningen.
  • Det er foreningen eller specialforbundet selv, der vurderer, om der foreligger sådanne akutte behov for at gå i digital afvikling, og det er dirigenten på dagen, der vurderer, om mødet kan afvikles lovligt og behørigt under de pågældende rammer. Dirigenten er altid opmand på dagen i alle procedurespørgsmål.
  • Digital afvikling vil normalt forudsætte, at der benyttes en platform, der sikrer, at procedurereglerne for mødet kan overholdes, f.eks. regler om deltagerkontrol, kontrol af beslutningsdygtighed og om hemmelig afstemning, hvis dét kan komme i spil

Du kan se alle DIF’s anbefalinger om afholdelse af generalforsamling samt repræsentantskabsmøder her

 

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE