Info til foreninger
Del

JHF's Repræsentantskabsmøde

repræsentantskabsmøde 2022

Jydsk Håndbold Forbunds 90. ordinære repræsentantskabsmøde er fast sat til den 7. maj 2022 kl. 10.00

Mødet afholdes på Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Udvalgenes beretninger til orientering
  1. Turneringsudvalget
  2. Dommerudvalget
  3. Uddannelsesudvalget
  4. Eliteudvalget
  5. Børne- og Ungeudvalget
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af
  1. Turneringsudvalgsformand (for en 2-årig periode)
  2. Uddannelsesudvalgsformand (for en 2-årig periode)
  3. Kasserer (for en 2-årig periode)
 7. Valg af revision jf. §20 for en 1-årig periode
 8. Fastsættelse af næste års mødested
 9. Evt.

JHF's bestyrelse 2021, foto: Mogens Bay

Tak til afgående formand i Kreds 1, foto Mogens Bay

Repræsentanterne 2021, foto Mogens Bay

Vælg forbund

Luk
ANNONCE