Nyheder
Del
Børn og unge
Bredde

Ikke flere kampe i JHF ungdomsrækkerne inden ombrydning

Skrevet af Jydsk Håndbold Forbund
13. jan 2021Kl. 12:00

Turneringshåndbold er stadig hårdt ramt af Coronarestriktioner, og der er som bekendt endnu ikke åbnet for håndbolden i det nye år. Derfor har turneringsudvalget i Jydsk Håndbold Forbund besluttet, at der ikke spilles flere kampe i JHF ungdomsrækkerne, inden der laves ombrydning.

I praksis betyder det, at der i nogle puljer vil være spillet flere kampe end i andre, og derfor bliver op- og nedrykning i puljerne afgjort ud fra de tidligere udmeldte scenarier:

  • Scenarie 1: UDGÅR da ingen puljer har spillet alle kampe

  • Scenarie 2: Mindst halvdelen af kampene er spillet (f.eks. skal der i en seksholdspulje være spillet mindst fem kampe, hvor alle har mødt hinanden mindst en gang)
    • Op- og nedrykning afgøres ved vægtet gennemsnit af de spillede kampe. I tilfælde af pointlighed afgøres rækkefølgen af vægtet point af indbyrdes kamp(e).

  • Scenarie 3: Der er spillet færre end halvdelen af kampene
    • Op- og nedrykning afgøres efter indstilling i 1. division fra seedningsudvalget, i division, U17 A-rækkerne og U19 A-rækkerne fra trænerne. Der er kun et hold i hver pulje, der rykker op, dvs. ingen bedste 2’er osv.


Endelig afgørelse træffes af Turneringsudvalget.


Krydsspil i U15 1. division
Bliver grundet situationen aflyst, og i stedet for bliver antallet af oprykkere således:

  • U15 piger - Nr. 1, 2 og 3 rykker op i 1. division A

  • U15 drenge - Nr. 1 og 2 rykker op i 1. division A sammen med de to bedste 3’ere.


Arbejdet med at afgøre puljerne efter de to scenarier er i gang, og vi melder resul­tatet ud så hurtigt som muligt.

Generelt for turneringen
For de lokale kredsrækker afgøres op- og nedrykning af de lokale turneringsudvalg.

Der åbnes forhåbentlig op for at spille håndbold, således at turneringen kan starte igen ef­ter den tidligere udsendte turneringskalender. Det kræver dog, at myndighe­derne gi­ver grønt lys. Turneringsudvalget besluttede ligeledes, at turneringen skal være færdig spillet senest den 16. maj, dette gælder både for ungdom og senior.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail jhf@dhf.dk

Vælg forbund

Luk
ANNONCE