Nyheder
Del

Jobopslag - Regionschef Dansk Håndbold Midt

Skrevet af Jydsk Håndbold Forbund på vegne af Dansk Håndbold Midt
23. feb 2023Kl. 09:15

Brænder du for ledelse og håndbold? Kan du lede og samle i en brydningstid? Så er det måske dig, vi leder efter! Dansk Håndbold Midt søger en regionschef.

1.juli 2023 træder en ny struktur i Dansk Håndbold i kraft. I Midtjylland betyder det, at de nuværende håndboldkredse 3-5-6 nedlægges. I stedet skal etableres Dansk Håndbold Midt med egen bestyrelse, udvalg og administration. Vi søger en regionschef, som kan stå i spidsen for vores administration med en stærk tværgående håndboldfaglig og ledelsesmæssig indsats, og som kan være en stærk holdspiller i samarbejde med håndboldforeningerne i Midt, de andre regioner og Dansk Håndbolds administration.

Om den nye Dansk Håndbold Midt

Dansk Håndbold Midt skal samle hele den midtjyske håndboldenergi under én paraply. Regionen har ca. 24.000 medlemmer og ca. 165 foreninger. Midt skal favne bredt fra storbyklubberne i Århus og på den jyske højderyg til de mindre foreninger i Vestjylland. Det bliver en stor opgave. Den nye bestyrelse ser det som en styrke at rumme store og små foreningerne, fordi foreningernes forskelligheder kan inspirere hinanden til at skabe gode håndboldmiljøer fulde af gode håndboldoplevelser.

Dansk Håndbold Midt er en ud af 4 regioner under Dansk Håndbold. Regionen er under etablering. Regionen har en bestyrelse samt 6 udvalg (Turnering inkl. senior, Uddannelse, Børn, Unge, Talent og Dommer). Regionsformanden og udvalgsformændene er valgt, og vi er i gang med at udpege medlemmer til alle udvalg.

Vi står nu overfor at opbygge den nye administration, som består af 9-10 medarbejdere. Den nye regionschef får en afgørende rolle i at bygge bro fra de nuværende administrationer i de 3 kredse til den nye samlede administration. Du træder ind lige midt i en brydningstid, hvor der ikke er svar på alle de spørgsmål, du måtte have. Du bliver en del af den administrative implementeringsledelse på tværs af Dansk Håndbold.

Om stillingen

Regionschefen skal arbejde aktivt for at virkeliggøre de politisk besluttede nationale og regionale strategiske indsatser, som skal sikre, at håndbold forbliver en landsdækkende, stærk breddeidræt – i verdensklasse.

Regionschefen skal arbejde aktivt for en stærk administrativ sammenhæng i Dansk Håndbold og deltage i mødefora med ledelsen i Dansk Håndbold og de øvrige regionschefer.

Regionschefen har økonomi- og budgetansvaret.

Regionschefen er ligeledes ansvarlig for:

 • at administrationen rådgiver, udfordrer og understøtter bestyrelsens og udvalgenes strategiske arbejde, herunder servicerer bestyrelsen og udvalg med analyser, kvalificerede og dokumenterede forslag og ideer til beslutning.
 • arbejdstilrettelæggelsen i administrationen, herunder at servicering og rådgivning af foreninger tilrettelægges bedst muligt med blik for nærhed og tilgængelighed for foreningerne.
 • at medarbejderne i administrationen tilsammen besidder de rigtige kompetencer, der rådgiver foreningerne til at efterstræbe den gode håndboldoplevelse.
 • den løbende prioritering af indsatser og ressourcer ift. at indfri de politisk besluttede nationale og regionale målsætninger og strategier.
 • at regionens kommunikative indsats understøtter profilering og målgruppefokuseret kommunikation.

Kvalifikationer

Vi ønsker os, at du besidder flere af disse kompetencer:

 • Erfaring fra en politisk styret organisation og sans for at begå sig i en sådan organisation.
 • Kan begå sig på såvel strategisk, taktisk og operativt niveau.
 • Har erfaring med og stor forståelse for foreningsverdenen.
 • Har forretningsforståelse og har erfaring med økonomi- og budgetansvar.
 • Er analytisk stærk og kan synliggøre løsninger og muligheder.
 • Har gode kommunikative evner – såvel mundtligt som skriftligt.
 • Kan håndtere dagsordner og materialer til bestyrelses- og udvalgsmøder.

Som leder forventer vi, at du:

 • Har erfaring med eller potentiale for at lede opad, nedad, udad – og dig selv.
 • Kan sætte mål og strategisk retning for administrationen, herunder opgaver og medarbejdere.
 • Kan motivere, lede og udvikle medarbejdere gennem løbende sparring og årlige udviklingssamtaler.
 • Er tålmodig, lyttende, coachende og motiverende – men også vedholdende, når situationen kræver det.

Som person håber vi, at du:

 • Har stærke relationelle kompetencer og kan skabe gode relationer.
 • Er samarbejdssøgende og optaget af at lykkes sammen.
 • Er robust af natur og ikke konfliktsky.
 • Initiativrig og ikke bleg for at tage fat, hvis opgaven kræver det.
 • Er glad og positiv af sind.
 • Brænder for, at håndbold forbliver en attraktiv breddeidræt – i verdensklasse!

Ansættelsesvilkår

Regionschefen er ansat i regionen og refererer til regionsformand/bestyrelse. Regionschefen har personaleledelsesansvaret for alle ansatte i regionen, herunder foreningskonsulenter.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Der kan forventes sæsonudsving i arbejdsbelastningen, og der må påregnes mødeaktivitet om aftenen og i weekenden. Løn ifølge aftale.

Arbejdsstedet er både Aarhus og Ikast.

Ansættelsesproces

Der er frist for ansøgninger d. 11. marts. 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte regionsformand Per Skovgaard på 2144 6606.

Vi afholder 1. samtaler onsdag den 15. marts i tidsrummet kl. 16-21. 2. samtaler forventes afholdt tirsdag den 21. marts i tidsrummet kl. 17-20. Du skal forvente, at der skal forberedes en case, hvis du går videre til 2. samtale.

Læs mere om den nye struktur her. - Se jobopslag på www.jobindex.dk

Vælg forbund

Luk