Nyheder
Del
Børn og unge
Bredde

Turneringsinformation i forbindelse med strukturændringen i DanskHåndbold

Skrevet af Dansk Håndbold Forbund Turneringsudvalg
16. maj 2023Kl. 13:00

Dansk Håndbold kommer til at bestå af 4 enheder: DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt, DanskHåndbold Syd og DanskHåndbold Øst, er det besluttet at ændre på turneringsstrukturen.

Fælles for alle rækker fra 2. div. senior og ”ned” vil rækkerne blive varetaget og administreret af DanskHåndbold Nord, Midt, Syd og Øst, hvilket betyder, at man skal kontakte ”eget” område ved turneringsspørgsmål, uanset hvilken række man deltager i.

Senior divisioner

Der ændres ikke på afviklingen af 2. div. og 3. div. senior. De afvikles på samme måde til sæson 2023/2024 som vi kender det i dag, både hvad angår antal hold, struktur m.v..

Danmarksserien vender tilbage

De rækker der tidligere har været benævnt med Jyllandsserie, Fynsserie og Kvalifikationsrække vil fra sæson 2023/2024 hedde Danmarksserien. Danmarksserien vil blive politisk forankret i DHF turneringsudvalg, men administreret af og i DanskHåndbold Nord, Midt, Syd og Øst. (Læs mere om Danmarksserien her)

Facts om Danmarksserien

 • Alle hold der til sæson 2023/2024 er kvalificeret til Jyllandsserie, Fynsserie eller Kvalifikationsrækken bliver indplaceret i Danmarksserien
  • Der vil være mulighed for frivillig nedrykning til serie 1, uden sportslig eller økonomisk konsekvens frem mod sæson 2023/2024
 • Danmarksserien vil Vest for Storebælt blive afviklet i 9 puljer á 6 hold, dog kan enkelte puljer være udvidet i sæson 2023/2024 pga. holdantal.
 • Puljer vil tage udgangspunkt i geografi, og vil kunne krydse grænserne mellem Nord, Midt og Syd.
  • Der vil være ombrydning efter 1. halvsæson (nærmere præcisering sendes senere)
  • Fra sæson 2024/2025 vil der være 9 puljer á 6 hold i DanskHåndbold Nord, Midt og Syd.
 • Danmarksserien vil Øst for Storebælt blive afviklet i puljer på op til 12 hold, dog med maksimalt 36 hold i alt.

 

Serie rækker

Serie 1 vil være en ”lukket” række, hvor hold der var kvalificeret til serie 1 til den kommende sæson vil blive indplaceret i. For øvrige serierækker gælder, at der vil være fri tilmelding.
Rækkerne afvikles regionalt, dog med mulighed for at hold der ligger tæt på grænserne mellem Nord, Midt og Syd kan flyttes til naboområdet.

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Regional række Regional række Regional række Regional række
”lukket række” m. kvalificerede hold til sæson 23/24. Fri tilmelding Fri tilmelding Fri tilmelding
Ombrydning m. op og nedrykning Ombrydning m. op og nedrykning Ombrydning m. op og nedrykning Ombrydning m. op og nedrykning
6 holds puljer 6 holds puljer 6 holds puljer 6 holds puljer


Ungdomsdivisioner

U-19 Liga

Afvikles med *niveauspil forud for turneringen, de nærmere retningslinjer herfor sendes med invitation til niveauspil og holdtilmelding før sommerferien. U-19 Liga afvikles som ”ligeud” turnering. Rækken afvikles fælles for DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt og DanskHåndbold Syd, og en pulje for DanskHåndbold Øst.

U-19 1. div.

Afvikles med *niveauspil forud for turneringen, de nærmere retningslinjer herfor sendes med invitation til niveauspil og holdtilmelding før sommerferien. U-19 1.div. afvikles med ombrydning efter 1. halvsæson. Rækken afvikles fælles for DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt og DanskHåndbold Syd, og puljer for DanskHåndbold Øst.

U-19 2. div.

Afvikles med **niveauspil forud for turneringen, de nærmere retningslinjer herfor sendes med invitation til niveauspil og holdtilmelding før sommerferien. Rækken afvikles med ”fri tilmelding”. Rækkerne afvikles regionalt, dog med mulighed for at hold der ligger på grænserne mellem Nord, Midt og Syd kan flyttes til et andet område, end der hvor de geografisk er hjemmehørende.

U-17 Liga

Afvikles i 2. halvsæson, på baggrund af oprykninger ved ombrydning efter 1. halvsæson. Rækken afvikles fælles for DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt og DanskHåndbold Syd, og en pulje for DanskHåndbold Øst.

U-17 1. div.

Afvikles med *niveauspil forud for turneringen, de nærmere retningslinjer herfor sendes med invitation til niveauspil og holdtilmelding før sommerferien. U-17 1.div. afvikles med ombrydning efter 1. halvsæson. Rækken afvikles fælles for DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt og DanskHåndbold Syd, og puljer for DanskHåndbold Øst.

U-17 2. div.

Afvikles med **niveauspil forud for turneringen, de nærmere retningslinjer herfor sendes med invitation til niveauspil og holdtilmelding før sommerferien. Rækken afvikles med ”fri tilmelding”. Rækkerne afvikles regionalt, dog med mulighed for at hold der ligger på grænserne mellem Nord, Midt og Syd kan flyttes til et andet område, end der hvor de geografisk er hjemmehørende.

Øvrige børne- og ungdomsrækker

Alle børnerækker og ungdomsrækker fra U-19 og U-17 2. div. og yngre årgange vil være forankret i henholdsvis DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt, DanskHåndbold Syd eller DanskHåndbold Øst. Fælles for rækkerne vil være, at der afvikles med **niveauspil, hvor der ikke vil være krav om deltagelse, men en klar anbefaling af at teste niveauet af, så man får tilmeldt holdet på den bedste sportslige vis i rækkerne. Rækkerne afvikles med ”fri tilmelding”, og afvikles regionalt, dog med mulighed for, at hold der ligger på grænserne, mellem Nord, Midt og Syd kan flyttes til et andet område, end der hvor de geografisk er hjemmehørende.

Niveauspil

*For hold i U-19 Liga og U-17 Liga og 1. div., vil der være potentielt krav om deltagelse i niveauspillet (information følger med invitation / tilmelding til rækkerne). Nivauspil afvikles fælles for DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt, DanskHåndbold Syd, medens DanskHåndbold Øst afvikler selvstændigt.
**I alle øvrige rækker anbefales alle at deltage i niveauspil, og teste holdets niveau. Niveaustævnerne afvikles som udgangspunkt samme weekender i hele HåndboldDanmark. Regionalt besluttes hvilke årgange og rækker der spiller hvilke dage.

Pokalturneringer

Senior:

 • Alle seniorhold kan deltage i en fælles pokalturnering (Santander Cup)
 • Tabere af Santander Cup vil automatisk indgå i en regional pokalturnering (dog ikke hold fra 2. og 3. div.)
 • Indledende runder vil blive afviklet lokalt i DanskHåndbold Nord, Midt, Syd og Øst
 • Fællesrunder vil være fælles for DanskHåndbold Nord, Midt og Syd – DanskHåndbold Øst vil spille videre selv
 • Fra fællesrunderne indgår der hold til slutkampene administreret af DanskHåndbold

 

Ungdom:

 • Alle områder afvikler regionale pokalturneringer for børne- og ungdomshold
 • Hvert område udskriver retningslinjer herfor, herunder også om der vil være en ”opsamlings” pokalturnering for hold der taber de første runder.

 

Udvalgte datoer for turneringsaktiviteter.

Datoer vedr. ordinær turnering

  Første halvsæson Anden halvsæson
Række Første spillerunde Sidste spillerunde Første spillerunde Sidste spillerunde
2 og 3. div. senior 24. 09. 2023 10.12.2023 07.01.2024 07.04.2024
Danmarksserier* 01. 10. 2023 10.12.2023 07.01.2024 24.03.2024
U-19 Liga 24. 09. 2023 10.12.2023 07.01.2024 07.04.2024
U-17 Liga 01. 10. 2023 10.12.2023 07.01.2024 07.04.2024
Ungdomsdivision* 01. 10. 2023 10.12.2023 07.01.2024 24.03.2024
Senior serierækker* 01. 10. 2023 10.12.2023 07.01.2024 24.03.2024
Børne- og ungdom* 01. 10. 2023 10.12.2023 07.01.2024 24.03.2024

* Puljerne i DanskHåndbold Øst kan starte fra den 24/9 2023, og have mulighed for at benytte 7/4 2024 som sidste termin.

 

Nivauspil:

U-19 Liga, U-19 1. div., U-17 1. div.

(Der vil være krav om tilmelding til niveauspil i disse rækker – nærmere information følger)

Lørdag den 02. september og søndag den 03. september

Lørdag den 09. september og søndag den 10. september

 

U-19 & U-17 2. div., A og B – alle rækker i U-15, U-13, U-11, U-9.

Desuden kan den enkelte region under DanskHåndbold tilbyde nivauspil i seniorrækker.

(Der vil ikke være krav om deltagelse i disse rækker – nærmere information følger)

Lørdag den 26. august og søndag den 27. august (Udbydes kun i DanskHåndbold Øst)

Lørdag den 02. september og søndag den 03. september

Lørdag den 09. september og søndag den 10. september

Lørdag den 16. september og søndag den 17. september

Vælg forbund

Luk