Nyheder
Del

Vi du være med til at skabe fremtidens turneringshåndbold i Jylland?

Skrevet af Jydsk Håndbold Forbund
14. mar 2022Kl. 15:45

… vi søger en ny formand til vores turneringsudvalg. En formand som vil være med til at skabe gode håndboldoplevelser

Jydsk Håndbold Forbunds turneringsudvalg består af en formand samt kredsenes turnerings-udvalgsformænd. Udvalgets formand bliver valgt på repræsentantskabsmødet. Formanden kan vælges blandt kredsenes turneringsudvalgsformænd, eller det kan være en person uden politisk tilknytning til kredsene, dog skal formanden være medlem af en forening i Jylland og have bopæl i Jylland.

Udvalgets opgaver er at:

 • styre og planlægge turneringer i forbundsregi
 • have ansvaret for kvalifikationsspillet til ungdoms Liga-, Divisions- og Eliterækker
 • foretage fordeling af turneringsrækker og puljer, herunder de turneringsrækker og puljer, der administreres af DHF
 • sørge for, i samarbejde med forbundets administration, at der i god tid foreligger terminer for planlægningsarbejdet
 • træffe alle afgørelser i forbindelse med JHF’s turneringer, herunder alle spørgsmål vedrørende op- og nedrykning
 • at nedsætte forskellige udvalg til specialopgaver – inden for den givne budgetramme

Som formand for JHF’s TU bliver din opgave bl.a. at:

 • deltage i DHF’s turneringsudvalg som repræsentant for hele Jylland
 • fastlægge møder i JHF’s TU, udarbejde dagsorden og referater i samarbejde med administrationerne, således JHF’s forretningsudvalg og bestyrelse er orienteret om udvalgets aktiviteter
 • være mødeleder og sikre en god kultur samt at fremme det gode fællesskab i de 8 kredse i Jylland til gavn for håndboldsporten
 • være bindeled mellem JHF’s TU og bestyrelsen i JHF

Vi søger dig der:

 • brænder for håndbolden og måske er du også lidt af en håndboldnørd
 • har et stort engagement for at gøre en forskel som frivillig i håndboldsporten
 • har ansvarlighed, overblik og kender til turneringshåndbold

Du vil blive klædt på til rollen som formand for JHF’s turneringsudvalg og få støtte fra kontaktpersonen i JHF’s bestyrelse.

Har du spørgsmål? Tag fat i Palle Bækby på pal.jhf@dhf.dk eller på telefon 51808405

Interesseret? Send en mail til kontorleder Heidi Hansen på mail heh.jhf@dhf.dk, hvor du fortæller, hvorfor det netop er dig, der skal være vores næste formand for TU.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vælg forbund

Luk
ANNONCE