Ærestegn
Del

Kreds 2 - Hædersbevisninger

Charles Wadmanns Ungdomslederpokal

Udover Frede Jensens Mindepokal, uddeles der også en hæder til en Ungdomsleder, som modtager Charles Wadmanns Ungdomslederpokal

I proportionerne står der blandt andet:

Pokalen tildeles en person der igennem en årrække har udført et godt og uegennyttigt stykke ungdomsarbejde i en af kredsens klubber, eller som medlem af ungdomsledelsen i kreds 2

Årets modtager er Pernille Andersen fra VIF Mors

 • Har været aktiv medlem af håndbolden i VIF Mors i næsten 15 år
 • Har været træner og udvalgsformand
 • Da klubben for et år siden var udfordret med at få et U-10 pigehold, lykkedes det med Pernilles indsats at få 20 piger til at møde op i den første sæson
 • Et ”fyrtårn” i klubben, hvor alle unge som gamle kender Pernille
 • Påtager sig desuden mange andre forskellige opgaver, som alle bliver udført til tiden og til alles tilfredshed
 • Er en af de store drivkræfter bag et samarbejde om et LykkeLiga hold på Mors

Frede Jensens Mindepokal

På Kredsmødet i Salling Hallerne blev der som sædvane uddelt en hæder til en håndboldleder i Kreds 2.

I proportionerne står der blandt andet:

Pokalen tildeles til en person der gennem en årrække har udført  et godt og fortjenstfuldt stykke leder arbejde til gavn for håndboldsportens fremme i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2.

Årets modtager er Camilla Amtoft fra Nors BK

 • Har igennem en årrække været medlem af håndboldudvalget i Nors BK
 • Udover udvalgsarbejdet, har Camilla Amtoft været træner i klubben, først som ung-træner og senere som træner for ungdomshold med ung-trænere som hjælpere
 • Er tovholder i forhold til ungdomsafdelingen – herunder styring af Conventus og vejledning af øvrige trænere
 • Er praktisk hjælper i mange andre opgaver i klubben, bl.a. håndboldens dag
 • Samlet set en person der betyder rigtig meget for klubben og dens forsatte eksistens på alle fronter

Årets Håndboldforening 2019

Aars HK kåret som årets håndboldforening 2019

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2 afholdt i Salling Hallerne i Roslev, blev Aars HK fortjent hyldet som Årets Håndboldforening 2019.

Aars HK blev valgt blandt flere gode kandidater, blandt de 60 foreninger i JHF, Kreds 2 og repræsentanter fra foreningen, modtog på Aars HKs vegne, det synlige bevis, et diplom og et net med håndbold rekvisitter.

I indstillingen fra klubben står der blandt andet:

Årets klub har som målsætning at have plads til alle; bredde og elite samt unge og gamle


Det viser sig også i antallet af turneringshold, hvor der er er 7 seniorhold og 28 ungdomshold med en god fordeling af elite og bredde. Derudover har klubben 60 medlemmer i u 8 og 65 medlemmer i U4-U6 og et Lykkeliga-hold.


Klubben har gennem flere år haft en tilvækst af medlemmer, hvilket blandt andet sker gennem at holde DHF´s håndboldkaravane i et undervisningstilbud sammen med skole og SFO.


Klubben har mange udadrettede aktiviteter som også kommer mange andre klubber til gode. De arrangerer 2 stævner om året: Et opstartsstævne og et julestævne for henholdsvis elite og bredde. De arrangerer også 2 børnestævner om året for U4 -U8. I efterårsferien arrangeres der håndboldskole med en enkelt overnatning for ca. 60 børn.


Klubben deltager i aktiviteter i det øvrige lokalsamfund blandt andet med klubbens deltagelse i optog og motionsløb.


Klubben lægger et stort arbejde i at få unge mennesker engageret i træner/ledergerningen. Alle hold har tilknyttet voksentrænere men derudover rekrutteres unge mennesker i makkerpar til holdene som er i ”mesterlære”. Alle trænere i klubben har mulighed for at komme på trænerkursus svarende til det niveau, de er på. Internt i klubben arrangeres der hvert år juleafslutning for de yngste medlemmer og der laves ”Brag i hallen” 2 gange om året.


For at alle de aktiviteter der er i klubben, kan lade sig gøre kræver det en stor skare af frivillige hænder som er fordelt på mange udvalg, der står for arrangementer. Måske flere end 150 mennesker er involveret i frivilligt arbejde i klubben. Udvalgene finder frivillige hænder, som giver en hånd til at få aktiviteterne til at køre. Det frivillige arbejde består som før nævnt af aktiviteter i klubben, stævne- og turneringsafvikling, planlægning og eksekvering af den sportslige linje, opsætning og nedtagning af reklamer, trænere, hjælpetrænere, ung trænere og holdledere.

Tidligere modtagere

Se tidligere modtagere

Proportioner

Proportioner for Charles Wadmanns Ungdomslederpokal.

Proportioner for Frede Jensens mindepokal.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE