Ærestegn
Del

Kreds 2 - Hædersbevisninger

Charles Wadmanns Ungdomslederpokal

Udover Frede Jensens Mindepokal, uddeles der også en hæder til en Ungdomsleder, som modtager Charles Wadmanns Ungdomslederpokal

I proportionerne står der blandt andet:

Pokalen tildeles en person der igennem en årrække har udført et godt og uegennyttigt stykke ungdomsarbejde i en af kredsens klubber, eller som medlem af ungdomsledelsen i kreds 2

Årets modtager er Pernille Andersen fra VIF Mors

 • Har været aktiv medlem af håndbolden i VIF Mors i næsten 15 år
 • Har været træner og udvalgsformand
 • Da klubben for et år siden var udfordret med at få et U-10 pigehold, lykkedes det med Pernilles indsats at få 20 piger til at møde op i den første sæson
 • Et ”fyrtårn” i klubben, hvor alle unge som gamle kender Pernille
 • Påtager sig desuden mange andre forskellige opgaver, som alle bliver udført til tiden og til alles tilfredshed
 • Er en af de store drivkræfter bag et samarbejde om et LykkeLiga hold på Mors

Frede Jensens Mindepokal

På Kredsmødet i Salling Hallerne blev der som sædvane uddelt en hæder til en håndboldleder i Kreds 2.

I proportionerne står der blandt andet:

Pokalen tildeles til en person der gennem en årrække har udført  et godt og fortjenstfuldt stykke leder arbejde til gavn for håndboldsportens fremme i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2.

Årets modtager er Camilla Amtoft fra Nors BK

 • Har igennem en årrække været medlem af håndboldudvalget i Nors BK
 • Udover udvalgsarbejdet, har Camilla Amtoft været træner i klubben, først som ung-træner og senere som træner for ungdomshold med ung-trænere som hjælpere
 • Er tovholder i forhold til ungdomsafdelingen – herunder styring af Conventus og vejledning af øvrige trænere
 • Er praktisk hjælper i mange andre opgaver i klubben, bl.a. håndboldens dag
 • Samlet set en person der betyder rigtig meget for klubben og dens forsatte eksistens på alle fronter

Årets Håndboldforening 2019

Aars HK kåret som årets håndboldforening 2019

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2 afholdt i Salling Hallerne i Roslev, blev Aars HK fortjent hyldet som Årets Håndboldforening 2019.

Aars HK blev valgt blandt flere gode kandidater, blandt de 60 foreninger i JHF, Kreds 2 og repræsentanter fra foreningen, modtog på Aars HKs vegne, det synlige bevis, et diplom og et net med håndbold rekvisitter.

I indstillingen fra klubben står der blandt andet:

Årets klub har som målsætning at have plads til alle; bredde og elite samt unge og gamle


Det viser sig også i antallet af turneringshold, hvor der er er 7 seniorhold og 28 ungdomshold med en god fordeling af elite og bredde. Derudover har klubben 60 medlemmer i u 8 og 65 medlemmer i U4-U6 og et Lykkeliga-hold.


Klubben har gennem flere år haft en tilvækst af medlemmer, hvilket blandt andet sker gennem at holde DHF´s håndboldkaravane i et undervisningstilbud sammen med skole og SFO.


Klubben har mange udadrettede aktiviteter som også kommer mange andre klubber til gode. De arrangerer 2 stævner om året: Et opstartsstævne og et julestævne for henholdsvis elite og bredde. De arrangerer også 2 børnestævner om året for U4 -U8. I efterårsferien arrangeres der håndboldskole med en enkelt overnatning for ca. 60 børn.


Klubben deltager i aktiviteter i det øvrige lokalsamfund blandt andet med klubbens deltagelse i optog og motionsløb.


Klubben lægger et stort arbejde i at få unge mennesker engageret i træner/ledergerningen. Alle hold har tilknyttet voksentrænere men derudover rekrutteres unge mennesker i makkerpar til holdene som er i ”mesterlære”. Alle trænere i klubben har mulighed for at komme på trænerkursus svarende til det niveau, de er på. Internt i klubben arrangeres der hvert år juleafslutning for de yngste medlemmer og der laves ”Brag i hallen” 2 gange om året.


For at alle de aktiviteter der er i klubben, kan lade sig gøre kræver det en stor skare af frivillige hænder som er fordelt på mange udvalg, der står for arrangementer. Måske flere end 150 mennesker er involveret i frivilligt arbejde i klubben. Udvalgene finder frivillige hænder, som giver en hånd til at få aktiviteterne til at køre. Det frivillige arbejde består som før nævnt af aktiviteter i klubben, stævne- og turneringsafvikling, planlægning og eksekvering af den sportslige linje, opsætning og nedtagning af reklamer, trænere, hjælpetrænere, ung trænere og holdledere.

Tidligere modtagere

Se tidligere modtagere

Vælg forbund

Luk
ANNONCE