Ærestegn
Del

Årets Håndboldforening

ÅRETS HÅNDBOLDFORENING 2018

HF Mors kåret som årets håndboldforening 2018

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2 afholdt i Salling Hallerne i Roslev, blev HF Mors fortjent hyldet som Årets Håndboldforening 2018.

HF Mors blev fortjent valgt blandt flere gode kandidater, blandt de 60 foreninger i JHF, Kreds 2 og repræsentanter fra foreningen, modtog på hele HF Mors vegne, det synlige bevis,

Nemlig et diplom og et net med håndbold rekvisitter.

I indstillingen fra klubben står der blandt andet:

Det er tale om svære vilkår, da vi er en klub som med begrænsede midler, både skal levere en unik oplevelse til bredden, men også eliten, såfremt vi ønsker at der skal være et håndboldtilbud til alle i området.

HF Mors repræsentere hele 36 hold, blandt andet:

 • 3 hold indenfor Special Olympic kategorien
 • 12 hold indenfor drengerækkerne i U10 – U18
 • 8 hold indenfor pigerækkerne i U10 – U18
 • 1 Herreseniorhold
 • 2 Dameseniorhold
 • 87 antal børn i det vi kalder Micro afdelingen
 • 14 børn og 10 familier til Trille & Trolle

 

I vores elite kan vi i år mønstre elitetilbud på både pige- og drengesiden, så vi har 10 elitehold i klubben.

 • 2 elitehold i U14 drenge (1. div A + 2. div.)
 • 1 elitehold i U14 piger (1. div. B)
 • 2 elitehold i U16 drenge (Liga + 1. div.)
 • 1 elitehold i U16 piger (2. div.)
 • 2 elitehold i U18 drenge (Liga + 2. div.)
 • 2 elite herrehold (Liga + 2. div.)

HF Mors er altså en forening hvor der er plads til og fokus på både bredde og elite.

I en forening som HF Mors med så mange hold, er klubben også bekendt med og tager ansvar for at få uddannet nye dommere, idet et samarbejde med Sports College Mors og ungdomsskolen
har resulteret i 10-12 nye unge dommere i sidste sæson, hvor over halvdelen er aktive dommere.

Årets Håndboldforening 2017

Thisted IK årets håndboldforening 2017

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2, mandag aften i Salling Hallerne i Roslev blev Thisted IK fortjent hyldet som Årets Håndboldforening 2017.

Thisted IK blev valgt blandt de mere end 60 foreninger, der er i JHF, Kreds 2 og de 6 fremmødte repræsentanter modtog udover anerkendelsen,  et net med forskellige håndboldrekvisitter samt et diplom til at pryde klublokalet i Thy Hallerne.

Thisted IK har blandt andet knækket medlemskurven og har formået at præsentere et stigende antal medlemmer, så de eksempelvis er gået fra 143 medlemmer i sæson 15/16 i rækkerne U4 til U12 til 220 medlemmer i denne sæson.
En stigning på 65% taler sit tydelig sprog og aftvinger dyb respekt.

Klubbens strategi har været at skabe en ”Thisted IK fællesskab-kultur” som er attraktiv at være en del af. Ønsket at styrke og fastholde relationerne mellem børn og voksne tilknyttet foreningen – på tværs af hold, niveau, årgange, bestyrelse, udvalg, trænere,

holdledere, administratorer samt diverse frivillige til glæde for alle ungdomsspillere, og de nuværende og kommende ældre årgange.

Opstart af fælles aktiviteter, som nu er blevet en del af Thisted IK´s faste kultur:

 • U10-U12 pige- og drengehold opfordres til at vælge et opstartsstævne, som der er fælles opbakning til at deltage i. Formålet er en fællesskabsfølelse ved at tage af sted sammen og bakke hinanden op.
 • Egen træningslejr i oktober med overnatning.  Formålet er at nye og gamle trænere, holdledere, spillere og forældre har mulighed for at lære hinanden at kende – uden at have fokus på håndboldpoint

Foto: JHF, Kreds 2 6 repræsentanter fra Thisted IK sammen med Anja Thiede Nielsen, medlem af Kredsbestyrelsen som formand for børne- og ungeudvalget

 • Fastelavn for U4-U8, hvor der var deltagelse af 90 udklædte håndboldbørn samt hjælpere fra U10 og U12
 • Pizza-aften med Ligakamp, hvor U6-U12 først spiser sammen, derefter at været ét stort fælles heppekor til en Mors-Thy Ligakamp
 • Afslutningsfest en hverdagsaften for spillere, trænere, holdledere, administratorer og forældre, med stor opbakning på næsten 200 deltagere
 • Trænerfester to gange årligt, hvor trænere, holdledere, administratorer, bestyrelse og udvalg lærer hinanden at kende udenfor håndboldbanen

Klubben har ligeledes haft fokus på at forbedre økonomien - også dette er til fulde lykkedes

Vælg forbund

Luk
ANNONCE