Propositioner
Del

JHF's lokale rækker

PROPOSITIONER M.V. FOR

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt

TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2020-2021

Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes bestemmelser gældende.

1. DANMARKSTURNERINGEN FOR 2. DIVISION (senior), 3. DIVISION (senior), UNGDOMSLIGAERNE (U-17 og U-19).

2. division pulje 1 og 2 for Damer og Herrer, 3. division pulje 1, 2, 3 og 4 for Damer og Herrer (senior), U-19 og U-17 Liga Vest (Piger og Drenge) er administrativt underlagt JHF, hvorfor
implicerede foreninger bedes bemærke følgende:

Holdkort

Til ovennævnte rækker bruges elektroniske holdkort på lige fod med dem, der benyttes i JHF-kampe.

Protester i kampe i ovennævnte rækker

Protester i forbindelse med turneringen skal ske skriftligt ved anvendelse af Hånd Office.

Anmodning om flytning af kampe i ovennævnte rækker.

Alle anmodninger om flytning af kampe skal foregå via Hånd Office.

De nærmere regler for flytning af kampe, ekspeditionsgebyr m.m. er anført under afsnittet ”Propositioner for Dansk Håndbold Forbunds Turneringer for øvrige rækker” samt gebyrlisten på JHF’s hjemmeside 

Følgende bedes bemærket ved anmodning om kampflytning: Flytningen er først godkendt, når det nye tidspunkt vises på Håndbold Info. Ved overtrædelse vil begge foreninger blive idømt bøde.

2. TURNERINGSAFVIKLING JYLLANDSSERIEN

Jyllandsserien består af 48 hold i 8 puljer.

Der spilles med ombrydning og mulighed for oprykning til 3. division, efter sæsonen. Nedrykning til serie 1 kan ske 2 gange, altså efter 1. og 2. halvdel af turneringen.

Før ombrydning:

48 hold placeres geografisk i 8 puljer med 6 hold i hver pulje

Nr. 1 ”tjener” 2 bonus point til 2. runde

Nr. 2 ”tjener” 1 bonus point til 2. runde

Nr. 6 rykker ned i kredsens serie 1

Hver kreds stiller med 1 oprykker. Såfremt kredse samarbejder, stiller de med det samlede antal hold.

Bemærk holdene skal være klar dagen efter sidste spilledato!

Efter ombrydning:

Holdene med 2 bonuspoint placeres i 8 forskellige puljer

Holdene med 1 bonuspoint placeres i puljer, hvor de IKKE har været i pulje med holdet, der har 2 bonuspoint, tidligere.

Dog med den passus, at i specielle geografiske tilfælde kan det være, at nr.1 og 2 fra samme pulje også kommer sammen efter ombrydningen.

De øvrige hold placeres geografisk.

Den bedst placerede oprykningsberettigede i hver af de 8 puljer rykker op i 3. Division. 

De 2 bedste oprykningsberettigede nr. 2 spiller op-/nedspil mod nr. 10 fra 3. div. (Se turneringsreglementet)

En forening kan frasige sig oprykning eller deltagelse i oprykningsspil, dette kan ske senest den 1. februar uden gebyr. Efter denne dato koster det et gebyr jf. gebyr/bødelisten.

Nr. 6 i hver af de 8 puljer rykker ned i kredsenes serie 1.

I op-/nedspillet møder

 • Nr. 1 af de 8 nr. 2 nr. 10 fra 3. div. pulje 1
 • Nr. 2 af 8 nr. 2 nr. 10 fra 3. div. pulje 2

 

Reserveliste:

Hvis antallet af hold ved planlægningen er mindre end 48, suppleres rækken af hold fra reserveholdslisten:

Skal bruges både ved ombrydning i december 2020 og sæsonafslutning 2021:

  Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds
Damer  1 6 4 8 3 5 2 7
Herrer 1 6 3 8 2 4 5 7


Indsættelse af reservehold foregår frem til 1 uger før turneringsstart.

Overskydende hold

Hvis antallet af hold ved planlægningen overstiger 48 hold, formindskes antallet efter følgende regel:

De 8 hold, som blev nr. 5, opstilles i rækkefølge efter antal point og målscore (udregnet efter lige mange hold i puljerne).

Hvis der er 1 hold for meget → rykker den dårligst placerede 5’er ned i serie 1. Hvis der er 2 hold for meget, rykker de 2 dårligst placerede 5’ere ned i serie 1 osv.

3. JYDSK - og KREDSMESTERSKAB FOR UNGDOM

JM for ungdom afvikles i følgende rækker:

 • U-19 Piger og Drenge: 1. og 2. Division, A-rækken
 • U-17 Piger og Drenge: 1. Div. A og B, 2. Division, A-rækken
 • U-15 Piger og Drenge: 1. Div. A og B og 2. Div.
 • U-13 Piger og Drenge AA


KM for ungdom afvikles i følgende rækker:

 • U-15 Piger og Drenge: A-, B-rækken
 •  U-13 Piger og Drenge: A-rækken

 

JHFs Turneringsudvalg kan ændre betingelserne, hvis Corona situationen ændre sig. 

Oplysninger kan ses på JHF’s / kredsenes hjemmesider primo marts.

GENERELT OM JYDSK MESTERSKAB

Afbud til JM / KM i de under pkt. 3 nævnte rækker.

Et hold (en forening), der ikke ønsker at deltage i de afsluttende kampe om JM / KM, skal meddele dette til egen kreds senest den 1. marts. Et evt. senere afbud i forbindelse med kampe om JM / KM anses for ulovlig udeblivelse fra turneringen, og foreningen vil blive idømt bøde samt betaling af diverse påløbne omkostninger.

Undtagelser fra TU-reglementet, § 8,16 og § 8,17.

Tidsfristerne for nedlæggelse af protester ved KM og JM er ½ time efter kampens afslutning, og afgørelserne kan ikke ankes.

Medaljer til JM

Vinderen af JM får overrakt JHF’s guldmedaljer (16 stk.), og nr. 2 får overrakt JHF’s sølvmedaljer (16 stk.).

Diplomer til JM

Vinderen af JM får overrakt et diplom til foreningen.

For øvrige regler ang. Kreds Mesterskaber henvises til den enkelte kreds.

4. TURNERINGSAFVIKLING for U-17 / U-19 Liga og 1. Division og 2. div. (Piger og Drenge).

Der er fri tilmelding.

Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet

1. Division:

Holdene fordeles efter deres seedning i puljerne efter flg. retningslinjer:

 • Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen
 • Lag 2 kan flyttes sidelæns mellem puljerne
 • Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne

 

U-17:

 • Før ombrydning:
  • 1. Div. 3 puljer drenge 
  • 1. Div. 3 puljer piger
 • Efter ombrydning:
  • 1 ligapulje á 6 hold
  • 1. Div. A 1 pulje á 6 hold.
  • 1. Div. B 3 puljer á 6 hold.

U-19:

 • Før ombrydning:
  • 1 Ligapulje á 10 hold drenge.
  • 1 Ligapulje á 9 hold piger.
  • 1. Div. 2 puljer á 6 hold drenge
 • Efter ombrydning:
  • 1. Div. A 1 pulje á 6 hold drenge
  • 1. Div. B 2 puljer à 6 hold drenge
  • 2 1. div. puljer à 6 hold piger

2. Division:

Holdene fordeles efter deres seedning i puljerne efter flg. retningslinjer:

 • Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen
 • Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne

 

U-17:

 • Før ombrydning:
  • 2. Div.- 8 puljer drenge
  • 2. Div.- 9 puljer piger
 • Efter ombrydning
  • 2. Div.- 6 puljer drenge
  • 2. Div.- 6 puljer piger

U-19:

 • Før ombrydning:
  • 2. Div.- 3 puljer drenge
  • 2. Div.- 6 puljer piger
 • Efter ombrydning:
  • 2. Div.- 3 puljer drenge
  • 2. Div.- 5 puljer piger

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen.

Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra de 2 1. Divisionspuljer efter de ”almindelige” ombrydningsregler.

En forening kan kun deltage med ét hold i 1. div. før ombrydningen og ét hold i Ligarækken efter ombrydningen.

U-17 Liga efter ombrydningen afvikles i henhold til Propositioner for DHF´s turneringer for øvrige rækker.

Nr. 1 og nr. 2 i U-19 Liga deltager i DM. Se Propositioner for DHF´s turneringer for øvrige rækker.
Nr. 1 og nr. 2 i U-17 Liga deltager i DM.
Puljevinderne i hhv. 1. og 2. Division er sikret deltagelse i JM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet.

5. TURNERINGSAFVIKLING for U-17 / U-19 Øvrige rækker (Piger og Drenge)

Der er fri tilmelding til, A- og B-rækken.
Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet, og puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen.

Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra puljerne efter de ”almindelige” ombrydningsregler.
Puljevinderne i A rækken er sikret deltagelse i JM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet.

6. TURNERINGSAFVIKLING for U-15 1. Division og 1. Division A og B og 2. Division (Piger og Drenge).

U-15 1. Div.

Holdene fordeles efter deres seedning i puljerne efter flg. retningslinjer:

 • Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen
 • Lag 2 kan flyttes sidelæns mellem puljerne
 • Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne


Drenge:

 • Før ombrydning:
  • 1. Div. 5 puljer
 • Efter ombrydning
  • 1. Div. A 2 puljer
  • 1. Div. B 5 puljer

Piger:

 • Før ombrydning:
  • 1. div. 4 puljer
 • Efter ombrydning
  • 1. Div. A 2 puljer
  • 1. Div. B 4 puljer

Piger

Der spilles krydsspil til 1. div. A mellem nr. 3 og nr. 4 som mødes i 4 enkelt kampe, hvor vinderne spiller i 1. Div. A. de tabene hold spiller i 1. div. B.

Drenge

Der spilles krydsspil til 1. div. A mellem de 4 bedste nr. 3, som findes på tværs af puljerne jf. TU reglement 9:12, og mødes i enkelt kampe, hvor vinderne spiller i 1. Div. A. de tabene hold spiller i 1. div. B.

Kampene afvikles den 17.1.2021 fastlægges af JHFs Turneringsudvalg.
JHFs Turneringsudvalg kan ændre betingelserne, hvis Corona situationen ændre sig.

U-15 2. Div.

 • Før ombrydning:
  • 2. Div. drenge 7 puljer
  • 2. Div. piger 9 puljer
 • Efter ombrydning
  • 2. Div. 5 - 7 puljer

Holdene fordeles efter deres seedning i puljerne efter flg. retningslinjer:

 • Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen
 • Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen.
Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra puljerne efter de ”almindelige” ombrydningsregler.

Puljevinderne i 1. Div. B og 2. Division er sikret deltagelse i JM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet

Nr. 1 og nr. 2 i 1. Division A deltager i JM, som spilles 23.4 og 24.4.2021
Overnatning på vilkår som JM drejebog.
Spilletiden er 2 x 25

JM
Afvikles som nedenfor

Lørdag  nr. 1 p1 - nr. 1 p2
  nr. 2 p1 - nr. 2 p2
  nr. 1 p1 - nr. 2 p2
  nr. 1 p2 - nr. 2 p1

 

Søndag nr. 1 p1 - nr. 2 p1
  nr. 1 p2  - nr. 2 p2


Her spiller vi efter turneringsreglement for "øvrige rækker" §9.8 til og med §9.17

7. TURNERINGSAFVIKLING for U-15 øvrige rækker

Der er fri tilmelding til U-15 A-, B- og C-rækken.

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen.
Puljevinderne i A- og B-rækkerne deltager i KM ifølge regler i den enkelte kreds.

Hver af puljevinderne i A rækken i de 8 kredse spiller 2. division efter ombrydningen Evt. supplering i forhold til tilmeldingen af U-15 hold. Liste udfærdiges af JHF.

8. TURNERINGSAFVIKLING for U-13 AA og U-11 AA (Piger og Drenge).

Der er fri tilmelding til U-13 AA og U-11 AA (efter ombrydningen). Det er et krav, at holdet har deltaget i en A-række før ombrydningen eller en aldersgruppe ældre. Primært afvikles U-11 AA i stævneform.
Puljevinderne i U-13 AA er sikret deltagelse i JM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet.

9. D-rækker i alle aldersgrupper (4+1 eller 5+1 mandshåndbold)

Kredsene kan oprette en alternativ turnering (D-række).
D-rækken spilles som ”4+1 eller 5+1 mandshåndbold”. Det betyder, at der i ovennævnte rækker spilles med enten 4 markspillere + 1 målvogter eller 5 markspillere + 1 målvogter

 • D-rækken er som at betragte som værende for begyndere, uøvede spillere og såkaldte ”halve” hold og afvikles som en alternativ turnering
 • Holdene kan suppleres med spillere fra nærmest overliggende hold (max. 3 spillere) i samme aldersgruppe
 • Spillerne må gerne spille på to hold samme dag
 • D-rækken spilles fortrinsvis om lørdagen - sideløbende med den øvrige turnering
 • Der spilles to alternative turneringer uafhængigt af hinanden - før og efter jul
 • Træningsturneringen kan afvikles i stævneform
 • Der må benyttes max. 7 spillere pr. Kamp i 4 +1) og (max. 9 spillere pr. Kamp i 5 +1


10. OP- OG NEDRYKNINGSKAMPE I DE FASTE RÆKKER I FORBINDELSE MED AFSLUTNINGEN AF VINTERTURNERINGEN 2020-2021.

Retningslinjer for op- og nedrykningskampe i de enkelte rækker vil blive udsendt fra de administrerende kredse til de implicerede hold (foreninger)

Følgende bedes bemærket:

For hold, der skal deltage i op- og nedspillet til og fra en seniorrække, gælder, at en spiller kun er spilleberettiget til disse kampe, såfremt spilleren var spilleberettiget for samme forening i sidste kamp i grundspillet.
Brug af en ulovlig spiller i op- og nedrykningskampene medfører tab af kampen samt udelukkelse for videre deltagelse i op- og nedspillet.
Når de 2 foreninger, der skal møde hinanden, er kendt, påhviler det den forening, der først har hjemmebane at kontakte modstanderen hurtigst muligt, således at tidspunktet for de 2 kampe kan aftales og indtastes i Hånd Office.

11. ENTRÉBESTEMMELSER

I forbindelse med afviklingen af turnerings- og pokalkampe kan det gæstende hold til ”egne” kampe, hvortil der tages entré, maximalt disponere over seks fribilletter (siddepladser).

12. VIDEOOPTAGELSER AF KAMPE

I alle kampe i Danmarksturneringen, JHF’s turneringer, Danmarksmesterskaber i stævneform, pokalkampe, og Europa Cup kampe i Danmark er det tilladt såvel implicerede foreninger som andre foreninger at optage kampene på video.

Ønsket om videooptagelse skal fremsættes over for arrangøren, der anviser en rimelig standplads, for tredjepart mod betaling af de pladser, der derved optages.
Foreningernes sådanne egenproduktioner af film og video må ikke udnyttes kommercielt uden tilladelse fra forretningsudvalget.
Tvivlsspørgsmål angående rettigheder, udlejning, offentlige forevisninger, lokale TV-udsendelser etc. afgøres af DHF.

Vedtaget af JHF´s TU 10.11.20.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE