Propositioner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Propositioner Jydsk Cup senior

Jydsk Cup Senior

Jydsk Cup afvikles efter disse propositioner, JHF’s turneringsreglement og IHF’s spilleregler med kommentarer og tilføjelser udgivet af DHF.

Generelle regler:
JHF udskriver en cupturnering for seniorspillere i både en dame – og herrerække.
Spilletiden er 2 x 30 min., og der påsættes 2 dommere i alle kampe. Ved uafgjort se Turneringsreglementet 9.16 og 9.17

I turneringen kan alle JHF-hold, der er taberhold i de første tre runder af DHF’s landspokalturnering, deltage.

Tilmeldte hold til LP (og JC) vil blive opkrævet i. h. t. Gebyr- og kontingentlisten.

Hvis et hold trækkes fra LP, udebliver fra / melder AFBUD til en LP-kamp, kan holdet IKKE deltage i Jydsk Cup.

Foreninger, der har indgået holdfællesskab, kan tilmelde et hold i Jydsk Cup i den pågældende kategori, såfremt holdfællesskabet rangerer i 2. division eller derover, og moderforeningens førstehold ikke rangerer højere end Jyllandsserien.

Spillere, der har været benyttet på et holdfællesskabshold i landspokalturneringen, må ikke senere anvendes af moderforeningen på et hold, der deltager i Jydsk Cup.

I hver række spilles om en af JHF udsat pokal, der udleveres til vinderen til ejendom.
Til deltagerne på det vindende hold i finalen udleveres 16 medaljer i guld.
Til deltagerne på det tabende hold i finalen udleveres 16 medaljer i sølv.

Turneringen begynder i efteråret og slutter i foråret.

Evt. UDEBLIVELSE / AFBUD til en kamp behandles i. h. t. Gebyr– og bødelisten.

De i turneringsreglementets stk. 4 anførte bestemmelser vedr. spilletilladelser og regler for klubskifte er også gældende for spillere, der har deltaget i Jydsk Cup.

Kampe i Jydsk Cup kan ikke “løse eller binde” en spiller i forhold til 1. holdets kampe.

I alle indledende runder er det tilladt den forening, der er arrangør, at overdrage arrangementet til den udtrukne modstander, såfremt parterne er enige herom.

Turneringen fastlægges og ledes af JHF’s turneringsudvalg / administration, og lodtrækningen til hver runde er offentligt. Dato og tidspunkt vil blive offentliggjort i god tid, inden lodtrækningen finder sted på forbundskontoret.

Den forening, der ved lodtrækning først udtrækkes, er arrangør af kampen, såfremt modstanderen i turneringen deltager i samme turneringsrække. Hvis det sidst udtrukne hold deltager i en turneringsrække, der er en eller flere niveauer (rækker) lavere, overtager denne forening arrangørforpligtelsen, og kampen udskrives med det lavest rangerende hold som det førstnævnte.

Arrangørforeningen har ansvaret for, at den afvikles inden for den fastsatte frist, og kamptids-punktet skal være aftalt i løbet af 10 dage fra offentliggørelsen af lodtrækningen. Hvis foreningerne ikke kan blive enige, skal JHF’s kontor underrettes.

Arrangøren sørger for reglementeret spilleplads og afholder alle stævneudgifter, mens udeholdet selv betaler deres transportudgifter.

Hver enkelt kreds kan opkræve / udbetale dommerhonorar og -kørsel til / fra en fælles kredspulje.

Indledende runder:
De indledende runder spilles i geografiske områder i det antal, der findes hensigtsmæssigt, bl.a. under hensyntagen til at rejseafstande for de deltagende foreninger ikke bliver urimelige store.

Holdene indtræder i turneringen, efterhånden som det er hensigtsmæssigt for at opnå en harmonisk afvikling af turneringen. Der foretages lodtrækning mellem holdene for hver runde, og kredsenes dommerudvalg udpeger dommere til kampene.

Afsluttende runder:
Der foretages lodtrækning til og med finalekampen i hver række efter ovenstående regler.

Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes bestemmelser gældende.

Vedtaget af JHF's TU den 20.5. 2019.

Vælg forbund

Luk